Archive

Category Archives for "Választások között"

Avasújváros: indul a kampány

 

http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=34680&apparition=2011-01-05

Hét végén kezdetét veszi a választási kampány Avasújvárosban: január 23-án tanácsosokat választanak a község lakosai.

Sikerült megegyezést kötnie az RMDSZ-nek és az MPP-nek Avasújvárosban – úgy tűnik, mindkét csoportosulás felismerte: ahhoz, hogy Avasújváros valóban új életet kezdjen, alapvető fontosságú az összetartás. A közös – RMDSZ-logo alatt összeállt – listát az eddigi tanácsosok vezetik, az MPP-sek között két új név is szerepel a befutó helyeken. Bár jelenleg polgármestere sincs a községnek, erre a tisztségre azért nem lehetett kiírni az előrehozott helyhatósági választást, mert Toma Betea volt elöljáró máig perben áll a prefektussal, a felfüggesztését kimondó rendelet kapcsán. A közigazgatási egységet a tanácsosok közül megválasztandó alpolgármester vezeti majd ideiglenes jelleggel – az elképzelés szerint Ludróczki Sándor töltené majd be ezt a tisztséget. Amennyiben sikeresen szerepel az RMDSZ-MPP-tandem, úgy elképzelhetetlen az, hogy román párttal üljenek le tárgyalni az avasújvárosi magyarság képviselői.

– Amikor szükségünk lett volna a román tanácsosok támogatására azért, hogy ne kelljen feloszlatni a tanácsot, a rózsapallagiak nem voltak hajlandóak az együttműködésre. Véleményem szerint legkevesebb nyolc, legtöbb tíz tanácsost be tudunk juttatni a döntéshozó testületbe, ami épp elég ahhoz, hogy végre magunk irányíthassuk a sorsunkat – fejtette ki lapunk kérdése nyomán Ludróczki Sándor listavezető, volt alpolgármester.

Avasújváros és Ráksa között még mindig nem történt meg a vagyonelosztás, erre az új tanács, illetve az alpolgármester megválasztása után adódik majd alkalom. Ez nagyon fontos volna, ugyanis továbbra is függőben van a volt vezetés által felhalmozott tartozás ügye – a Ráksára elköltött pénzek avasújvárosi adósságként szerepelnek. Bár az RMDSZ-es tanácsosok ügyvédet fogadtak a leblokkolt önkormányzati számlák ügyének rendezésére, a közbeavatkozásra végül nem volt szükség, mivel az eljárást kezdeményző cég visszavonta a feljelentést.

Az avasújvárosi magyarság tanácsosjelölti listája a következő: Ludróczki Sándor, Hajdú Géza, Büte Pál, Dohi Szabolcs, Kovács Károly, Büte János, Kovács Zoltán, Rákos Gyula, Majláth Imre, Nagy Flórián.

F. I.

BEJEGYEZTE: MPP.KOLOZS.BLOGSPOT.COM DÁTUM: 1:42 0 MEGJEGYZÉS

15

Rejtett kamera Erdélyben: 80 emberből 90 az RMDSZ-re szavaz, hanem agyonverem az egészet – mondja a pap a bólogató Markónak

Nem politikai beszéd ez, hanem egy pap mondja, egy közösségnek a vezetője: gyerekek, miért vagytok beszarva? – magyarázza Markónak Deményháza papja, Rózsa Gáspár, milyen módszerekkel éri el ő, hogy 180-ból 160 ember elmenjen szavazni az RMDSZ-re. Újabb kupica után már határozottabban fogalmaz: 80-ból 90 ember fog Markóra szavazni, különben vasárnap megmondja nekik, hogy agyonveri az egészet. Így megy ez Erdélyben már jó ideje, ez a kis videó pontos keresztmetszet. (Mint ismeretes, Markónak kemény ellenfele lesz ezúttal Tőkés egykori ügyvédje, Kincses Előd személyében.) Ahogy az is, amint a pap szidja Tőkést és a reformátusokat, amiért annak idején rendet akartak rakni a velejéig romlott katolikus egyházban (válaszként Rózsa szerint agyon kellett volna ütni három püspököt s két papot). Hitvitákba nem megyünk bele, azonban tény, hogy napjainkban és a közelmúltban éppen a katolikus egyház vezetése hagyta cserben népét, nem vállalva a nemzet szolgálatát, elég ha csak a csángók ügyére, az erdőpéterekre, az erdélyi nemzeti érzelmű papok elmozdítására vagy mindennapjainkra gondolunk. Rózsa alázkodása sajnos tipikus példája a mindenkori hatalom előtt (legyen az Habsburg vagy Markó) alázkodó jellemtelen katolikus papnak. Márton Áron példája valahol elvész a sűrű hóesésben…

kuruc.info

Sajtóközlemény nov. 26.

Sebestyén Csaba-István független képviselőjelölt tegnap, november 25-én részt vett a székelyudvarhelyen és székelykeresztúron rendezett: “Kihívás és felzárkózás – mezőgazdaság és vidékfejlesztés az EU-tag Székelyföldön” című közéleti fórumon, ahol elmondta: “A szervezők, a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete és Tőkés László EP-képviselő jó időben szervezik ezeket a fórumokat, hiszen a csatlakozás után eltelt idő bebizonyította, hogy a közös agrárpolitika igen nagy kihívást jelent a mezőgazdaság és a székelyföldi vidék számára, a felzárkozásra tett kormányzati és politikai erőfeszítések igen szerények, majdnem láthatatlanok.
Azért is aktuális a téma mert most folyik a közös agrárpolitika reformja és az előbbi képviselőinkkel ellentétben a nemzeti és erdélyi érdekeinket jobban képviselve, erősebben védve több kedvező szabályzást bevihetünk a jövő agrárpolitikájába. Ehhez hiteles képviselőkre, hozzáértő szakemberekre van szükség.
A mezőgazdaság már rég túlnőtte a szántóföld és az istálló határait. Az agrárploitikát brüsszelben írják és bukarestben alkalmazzák. Mindenütt ott kell lenni. A mostani és a jövü évi eEurópai Parlamenti választás jó esély arra, hogy mindkét helyen a megfelelő személy képviselje érdekeinket.” – mondta Sebestyén Csaba-István független képviselőjelölt.
A fórum további előadói voltak: Ft. Tőkés László püspök, Európai Parlamenti képviselő, az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési bizottságának tagja, és Garda Dezső parlamenti képviselő.

A “Kihívás és felzárkózás – mezőgazdaság és vidékfejlesztés az EU-tag Székelyföldön” című forum további udvarhelyszéki településeken folytatódik ma és holnap. Az előadókhoz Jakab István magyarországi országgyűlési képviselő, a Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke is csatlakozik, aki a magyar gazdák tapasztalatait ossza meg a székelyföldi magyar gazdákkal.

Sebestyén Csaba-István független képviselőjelölt kampánykörútját ma Oklándon folytatja. Reményei szerin este fél kilenckor a Digital3 TV által is közvetített vitán vesz rész az RMDSZ jelöltjével.
Sebestyén Csaba-István kampányiroda

8

Tiltakozás

Tiltakozás
A demokrácia és a választás szabadsága nevében
A diktatúra és a félrevezetés ellen.
Sebestyén Csaba-István független képviselőjelölt

Az RMDSZ egyik szórólapján szószerint ez áll: ,,A függetlenekre leadott szavazatok elvesznek. Ők nem tudják megszerezni a bejutáshoz szükséges szavazatszámot”.
Előre kijelentik, hogy a kocka el van vetve?
Hogy csak színjáték és cirkusz az egész választás?
A demokrácia eljátszása?
Vajon az is benne van ebben a kijelentésben, hogy az elmúlt választásokon már előre megvoltak az eredmények, csak el kellet játszatni a választókkal a demokráciát?
Nem hiszem, hogy ezt építettük 18 év alatt. Nem hiszem, hogy a politikum egésze ennyire romlott lenne. Nem hiszem, hogy a választók egyáltalán ne számítanának.
Nem az esélyeket latolgatni, hanem megmondani, leírni, hogy ki fog bejutni és ki nem, a demokrácia legapróbb szabályainak az elvetése, a diktatúra újrahonosítása.
Nyílván arra akarta felhívni a figyelmet az RMDSZ, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy a függetlenek ne juthassanak be. Azt is a választók tudomására akarták hozni, hogy most is mindent megtesznek, hogy a pártideológián felülemelkedő jelöltek a legkisebb eséllyel szerezhessenek mandátumot. De innen a kijelentésig, hogy mi már előre tudjuk az eredményt, nagy merészség, vagy nagy szélhámosság.

A függetleneknek a leadott szavazatok fele szükséges. Ennél sokkal több is összegyűlhet. Ennél sokkal többen vagyunk, akik felelősen gondolkodunk közösségünk sorsáról, önmagunk jövőjéről. Bizonyítsuk be, hogy egy szűkkörű politikus csoport nem mondhatja meg előre, hogy ki jut be és ki nem. Ez a választók kizárólagos joga. Éljünk vele. Mutassuk meg november 30-án, hogy vége az előre megrendezett színdaraboknak, az előregyártott választási eredményeknek. Döntsünk mi és ne a politikusok arról, hogy ki  fog minket képviselni! Tegyük félre a politikai csömört amit az ilyen és az ehhez hasonló kijelentések okoztak. Menjünk szavazni és bátran üssük a ,,VOTAT” bélyegzőt a függetlenre. Szabadon és felelősen!
Sebestyén Csaba-István független képviselőjelölt

Közlemény

535600 • Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 20. szám Tel./fax: +40 266 212623

Közlemény

A Magyar Polgári Párt elnöksége 2008. november 3-án Székelyudvarhelyen tartotta soros ülését, melynek

a november végi parlamenti választások képezték egyik kiemelt napirendi pontját. A párt elnökségének

szeptember eleji döntése értelmében a Magyar Polgári Párt szervezetként nem indul az õszi romániai

parlamenti választásokon, viszont öt függetlenként megméretkezõ jelöltet támogat Hargita, Kovászna és Maros

megyékben. Az választásokon függetlenként induló öt jelölt – Szilágyi Sándor és Rákosi János Kovászna,

Sebestyén Csaba és Garda Dezsõ Hargita, Kincses Elõd pedig Maros megyében – támogatása által a Magyar

Polgári Párt a magyar közösségi érdekek maximális érvényesülését tartja szem elõtt. A Magyar Polgári Párt az

RMDSZ által meghiúsított, elmaradt összefogás ellenére nem kívánja a magyar parlamenti képviselet létét – mint

a politikai képviselet egy eszközét – veszélyeztetni, nem a pozícióhajhászást, hanem a közösségépítést tekinti

legfontosabb feladatának. Ezért döntött a függetlenként megméretkezõ alkalmas személyek támogatásáról,

mely által nem veszélyeztetõdik a magyar parlamenti képviselet, hanem kiegészül, jobbá és hatékonyabbá

válik, ugyanakkor parlamenti szinten is képviseletet nyer a Magyar Polgári Párt által megjelenített értékrend és

magyar közösségi jövõkép.

A Magyar Polgári Párt elnöksége ugyanakkor azokban a megyékben, illetve egyéni választókerületekben,

ahol a pártnak nincs függetlenként induló támogatottja, a megyei szervezetek elnökségeinek hatáskörébe

utalta azon álláspont kialakítását, hogy a kampányban az illetõ megyei szervezetek a Magyar Polgári Párt

tagságát, támogatóit és szimpatizánsait valamely, magyar közösségünk számára méltatlannak tekintendõ

jelölttõl való egyértelmû elhatárolódásra szólítják-e fel, vagy pedig a választópolgárok lelkiismeretére bízzák a

döntés meghozatalát.

a Magyar Polgári Párt elnöksége

HIHETETLEN, DE IGAZ

Magyarok figyelem. Ilyen az igazi érdekvédelem arca. Meg van engedve, hogy románokra

szavazzatok!!! Nem volt elég, hogy 25 Szilágysági RMDSZ parlamenti képviselõjelölt vesz

részt Iasi, Braila, Mehedinti, Neamt, Constanta etc.etc. román megyékben, hanem még

megtetézik egy kis Kárpátokon-túli választói csemegével is.

Adrian Tudor, Borza Dediu Lucia, Bubulac Emilia, Milan Bugarschi, Fuiorea Rodica,

Gheorghiţã Viorel, Lacraru Marius, Mocioi Marian, Preda Lucian, Stihhi Cristina, Toader

Simona, Tudor Veronica. Kik ezek? Bizalmi embereink? Ismeri valaki õket?

Tisztelt olvasó-választók, ez a tizenkét személy nem egy román líceum ballagó osztálya, még csak

nem is érettségi találkozón egymás nyakába boruló kedves nénik és bácsik, hanem magyar érdekvédelmi

képviseletünk, az RMDSZ parlamenti képviselõjelöltjei. Többen Bukarestben, mások Gorjban, Mehedinţiben és

Galacon indulnak az RMDSZ színeiben.

Igencsak fontos mostani vezetõink számára, hogy õk feltétlenül bejussanak újólag a román parlamentbe,

ha képesek még román segítséghez is folyamodni, a cél szentesíti az eszközt alapon. Bár a kampányban

hangoztatott általánosságok inkább arra utalnak, hogy megint a kormányrúdhoz akarnak állni. És megint

mindegy lesz, hogy melyik román párt gyõz, a lényeg az, hogy a „mieink” is ott legyenek, ahol a tüzet csiholják.

Mert ugyebár csak együtt vagyunk erõsek, együtt megyünk tovább, no, de „ki tudja, merre”? Hogyan? Melyik

úton? És kik fognak vezetni? Na, ha mindegy nekik, melyik román párt fog gyõzni, akkor szavazzatok Ti is a

román jelöltekre, lehet, hogy jobbravaló emberek, mint Õk, lehet, hogy többet fognak tenni értünk, talán jobban

oda fognak figyelni ránk. Próbáljuk ki Õket. Mert a román nemzetiségû RMDSZ parlamenti képviselõjelöltek,

Tudorok, Lucianok, Rodicák, Viorelek és

Vioricák pedig bizonyára vállalták, hogy lelkesen kiállnak a Székelyföld autonómiája mellett, és a

parlamentbe bejutván újságolvasás, vagy szunyókálás helyett a magyar nyelvet fogják tanulni, érdekeinket

pedig jobban fogják képviselni, mint mandátumokat bitorló magyar úraink 20 év alatt.

Nyilatkozat

A Magyar Polgári Párt Szilágy- megyei Szervezete Elnökségének állásfoglalása a 2008.

november 30-án tartandó parlamenti választásokkal kapcsolatosan.

A Magyar Polgári Párt Országos Elnöksége döntése értelmében a szervezet nem indul pártként

a romániai õszi parlamenti választásokon, viszont jogában van független jelölteket támogatni.

Szilágy megyében a fentieket szem elõtt tartva, tekintettel a magyarság számarányára is, a

megyei elnökség úgy döntött, hogy nem indít jelölteket, mert ezzel veszélybe sodorná a megye

magyar képviseletét.

Sajnos, a választási koalició most is meghiusult, ennak ellenére felkérjük tagságunkat és szimpatizásainkat, hogy

tegyenek eleget alkotmányos joguknak és kötelességüknek, hangsúlyt adva annak, hogy ne csak szavazzanak, – mint

az egypártrendszer idején – hanem lelkiismeretük szerint válasszanak !

a Magyar Polgári Párt megyei elnöksége

Tisztelt Polgártársak,

Mindannyian derekasan kivesszük részünket párton belül és kívül, hogy végtére kialakuljon az erdélyi magyar

polgári társadalom.Ez számomra azt jelenti, hogy szabadon élek, beszélek úgy ezáltal senki szabadságát meg

nem sértem. Sajnos nap mint nap azt tapasztalom, hogy magyar nemzeti egységre hivatkozva sok településbeliek

fityet sem hánynak a személyszabadságra, lábbal sárba tipornák mindazt ami más, mindazt ami szép.

A történelmünk bizonyítja , hogy nekünk sok hõsre volt szükség. Erre én eggyáltalán nem vagyok büszke

hisz ez is bizonyítja,hogy népünk nem tud felzárkozni egy teljes értékü társadalom felépítéséhez, illetve

hosszutávon való fentartáshoz anélkül hogy valaki(k) ezért önként áldozatot ne hozna, vagy talán igen?

Kedves RMDSZ társak, ti még most sem érzitek a szél irányát? Ti egységrõl beszéltek, olyanról melyben az

ember feladja magát, megtagadja hitét, megtagadja becsületét. Ezt nem várhatjátok el tõlem. Mi nem kell úgy

politizáljunk mint mások, mert a 1,5 milliós keretbõl egyelõre nem lépünk ki.

Azt mondom nektek kezdjetek gyorsan hídakat építeni a mély árkokra, melyet ti ástatok népünk között azáltal

hogy sokakat lenéztek, kisemmiztek, megpróbáltok lejáratatni, ha netalán másképpen vélekedett (ik).

Jó reménységgel,

J.L.-nak: Az élet egy felelõsségteljes dolog, ami tele van hazugsággal,és õszinteséggel! Mindig hallgass a szívedre,

mert az biztos hogy jó utra vezet.

K.E.-nek: Nehéz helyzetben vagyunk ebben a hazug politikai világban, de csak azt ajánlhatjuk, hogy nem a

nemzetiség számít, hanem a rátermetség, arra kell szavazni, aki még nem élt vissza a magyarság bizalmával, legyen

az bárki!

A választás elõtti tudnivalók- jóslás?

Erdélyi magyarságunk politikai közszereplõit,

közöttük is elsõsorban a kiváltságos helyzetben lévõ

RMDSZ-t súlyos felelõsség terheli az egymással való

közérdekû megegyezés sajnálatos elmulasztásáért.

A további vádaskodásokat és bûnbakkeresést

megelõzendõ, jóelõre megállapítható, hogy a népünk

által igényelt és elvárt megállapodás és összefogás

elmaradása – nagy valószínûséggel – kedvezõtlen

kihatással lesz az országos választások eredményeire.

Ezt szem elõtt tartva, egyenesen kiábrándítónak kell

tartanunk azt a hazugságbeszédet, hamis választási

propagandát és pártos ellenségkép-festést, mely az

RMDSZ választási kampányát továbbra is jellemzi.

A hamis választási propaganda – amint részben már

eddig is – elõbb-utóbb vissza fog ütni. A kampánycélú

autonómia-propaganda, a fej lesztési régiók

átalakítására, valamint a román gyermekek magyar

nyelvre való tanítására vonatkozó kezdeményezések

opportunista,nemkülönben a sokszorosan elcsépelt,

demagóg egység- és sikerpropaganda a választások

alkalmával-nagy valószínûséggel–meg fogja bosszulni

magát.

A mindenen eluralkodó anyagiasság és a hatalmi

bírvágy világában,másfelõl népünk elszegényedésének

és erdélyi magyarságunk meggyengülésének

szorongatott állapotában – olcsó és hazug propagandával,

üres kampányfogásokkal, szemfényvesztõ

mellébeszéléssel és ígérgetésekkel ne hagyjátok

magatokat félrevezettetni!

Jóhiszemûségetek és nemzeti érzéseitek alapján se

hagyjátok magatokat becsapattatni!

Az egyéni szavazókerületeken alapuló választási

rendszer kiválóan alkalmas arra, hogy valóban: válasszatok.

Csak hiteles emberekre adjátok szavazatotokat – azokra,

akik valóban a mi közös értékeinket is, és érdekeinket,

városainkat, falvainkat,vidékeinket és közösségeinket

felelõsen képviselik.

(Részletek egy körlevélbõl)

Sajtóközlemény nov. 25.

Sebestyén Csaba-István független képviselőjelölt ma este részt vesz a Tőkés László EP-képviselői irodája és a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete által szervezett “Kihívás és felzárkózás-mezőgazdaság és vidékfejlesztés az EU-tag Székelyföldön” című közéleti
fórumon. Mint  az EU Közös Agrár- és Vidékfejlesztéspolitikájának szakértője előadást is tart Sebestyén Csaba a délutáni rendezvényen.

Holnap Jakab István magyarországi országgyűlési képviselőt, a Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetségének elnökét látja vendégül Sebestyén Csaba-István független képviselőjelölt. Fontos, hogy a magyar gazdák és az erdélyi magyar gazdák jó kapcsolatot ápoljanak és partneri viszonyt alakítsanak ki a közös agráreurópa piaci versenyében – mondta  a képviselőjelölt. “Számunkra a magyarországi gazdakörök fontos szerepet játszhatnak a tapasztalatok átadásában, a lehetőségek felismerésében, a bonyolult szabályzási rendszer kiismeréséhez szükséges információk megszerzésében. – tette hozzá Sebestyén Csaba.
Sebestyén Csaba-István kampányiroda

1

Erős kihívóra talált az RMDSZ elnöke

Az új választási törvény szerint a november 30-i általános romániai megméretésen a szavazók kizárólag egyéni jelöltekre voksolhatnak. A erdélyi Maros megye egyik választókerületében a Magyar Polgári Párt által is támogatott Kincses Előd függetlenként veszi fel a harcot Markó Bélával, az RMDSZ elnökével. Tőkés László egykori ügyvédjével Marosvásárhelyen beszélgettünk az esélyekről és a kitűzött célokról.
Az RMDSZ sikertelenül ugyan, de megfellebbezte a választáson való indulását helybenhagyó törvényszéki ítéletet. Nem először igyekszik keresztbe tenni önnek a Markó Béla vezette szövetség. Tartanak öntől?

– 1990-ben különböző nacionalista, illetve a kommunista rendszer iránt nosztalgiát érző csoportok megtámadták jelölésemet a marosvásárhelyi törvényszéken, s így levettek az RMDSZ megyei szenátori listájának éléről. Ennek következtében került a lista első, egyetlen befutó helyére Markó Béla. Az ellenem hozott elsőfokú bírósági döntést egyébként az RMDSZ megyei szervezete nem fellebbezte meg. A szervezet akkori ideiglenes vezetője éppen Markó volt. De nemcsak ezt mulasztották el megtenni. Bécsből – ahol nemzetközi sajtótájékoztatón lepleztem le a román kormány hazugságait a fekete márciusként emlegetett marosvásárhelyi események kapcsán – telefonon kértem, támadják meg a bíróságon a szélsőséges Vatra Romaneasca politikai karjának Maros megyei szenátorjelöltjét. Nem tették. Aztán 2000-ben függetlenként próbáltam versenybe szállni, az RMDSZ azonban azzal az ürüggyel nyújtott be óvást ellenem, hogy egyszerre vagyok magyar és román állampolgár. Egy olyan alakulat óvott meg emiatt, amely abban az időben kimondottan szorgalmazta a kettős állampolgárság megadását. A mostani, szakmailag szánalmas és politikailag legalábbis vitatható fellebbezés azt bizonyítja, hogy az ellenjelölt RMDSZ-elnök retteg a versenytől. Csakhogy ma már 2008-at írunk és nem 2004-et, amikor bírói úton meg tudta akadályoztatni az akkori Magyar Polgári Szövetség indulását.

– Azért választotta ezt a választókörzetet, hogy megmérkőzzön Markó Bélával?
– Három okból indultam ebben a választókörzetben. Egyrészt ez egy nagy többségében magyarok által lakott régió Maros megyén belül, amelynek gazdasági fellendülésre van szüksége, mert ha leszakad, akkor az egy tömbben élő erdélyi magyarság gyakorlatilag a két székely megyére korlátozódik. Másrészt a magyarság magas aránya miatt itt el lehet érni az ötven százalékos eredményt, amely nélkül független jelöltként nem lehet mandátumot szerezni. Harmadrészt pedig nem akartam egy olyan marosvásárhelyi megméretést, amely arról szólt volna, hogy Frunda György a kommunista rendszerben besúgott-e engem vagy sem (az RMDSZ szenátora Marosvásárhelyen indul egy újabb szenátori pozícióért – a szerk.).

– Hogyan tudja felvenni a versenyt az RMDSZ hosszú évek óta bejáratott kampánygépezetével szemben? Az országút mentén már láthatók Markó óriásplakátjai.
– Nekem egyetlen óriásplakátom sem lesz, hiszen egy ilyen hirdetés igen sokba kerül. Egyébként nem szeretnék versenyt futni a politikai pártok kampányával. Ehhez nincs meg az anyagi hátterem, de az a struktúra sem áll mögöttem, amely Markót támogatja. Amúgy pedig a kampányomban éppen azt szeretném hangsúlyozni, hogy én más típusú ember vagyok, s másfajta politikának vagyok a híve, mint ellenjelöltem. Ugyanakkor élvezem Tőkés László támogatását, akinek 1989 novemberében ügyvédje voltam a temesvári perben. A ma már európai parlamenti képviselőként is ismert református püspökkel azóta is szorosan együttműködöm, amikor szüksége van rá, jogi segítséget nyújtok neki. Például, amikor az Associated Press hírügynökség azt adta közzé Tőkés Lászlóról, hogy besúgó volt a kommunista rendszerben, rágalmazási pert indítottam a médium ellen és azt meg is nyertük. A kampány egyik fontos mozzanatának tartanám, hogy egy élő televíziós vitaműsor keretében ütköztessük véleményeinket Markó Bélával. A magyar nyelvű vita megrendezésére a Duna televíziót, a románra a bukaresti Realitatea hírtévét kértem fel.

– Amennyiben sikerül megszerezni a szenátori mandátumot, milyen elsődleges célkitűzésekkel kezdi el tevékenységét?
– Nem kell feltalálnom a spanyol viaszt. A Magyar Polgári Párt és az RMDSZ programja tartalmazza a régóta ismert tennivalókat. Számomra ennél sokkal lényegesebb az, hogy a helyszínen tájékozódjak és jegyezzem fel a falvak égető és orvosolandó gondjait. Fontosnak tartom továbbá a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének fejlesztési programját, s annak képviseletét fel is vállalom, a szavazókörzetben élők mindennapos gondjaira keresem a választ. Az RMDSZ választási jelszava „Együtt tovább”. Csakhogy én erre azt kérdezem, ki tudja merre? Ezt kellett volna megbeszélnünk, de mindhiába javasoltam a tévévitát.

– Nemrég nyílt levelet írt Markó Bélának, amelyben egyebek mellett azt is felrója az RMDSZ elnökének, hogy felelőtlen kampánykijelentésekkel igyekszik szítani a román nacionalisták indulatait.
– Figyelemmel követtem, mivel készül az RMDSZ és vezetője a következő négy évre, és semmi újat nem találtam. Mondhatnám, újra a régi, jól bevált forgatókönyvek szerint zajlik a kampány. Az egyedüli újdonság, amivel a kampány kezdetén kirukkolt Markó, az a javaslat volt, hogy a tömbmagyar közegben kötelező módon tanuljanak magyarul a román gyerekek. Azt régóta mondogatom, milyen fontos lenne a magyarok mellett élő románok magyar nyelvismerete, a kultúránk megismerése. Ezzel a javaslattal azonban nem így és ilyenkor kellett volna előállni. Két évig, mint oktatási ügyekkel foglalkozó miniszterelnök-helyettes Markó ezt a témát mellőzte. Ezért most csak azt látom, hogy szándékosan fel akarta hergelni a román embereket magyar szavazatszerzés érdekében. Ezzel a módszerrel az egyébként jó alapgondolatot sikerült is lejáratnia.

– Ma már nyíltan lehet beszélni Romániában a magyar autonómiáról, mint javaslatról. Mi kell ahhoz, hogy ez meg is valósuljon?
– Az autonómiát csak egységes fellépéssel, nemzetközi támogatással és a román közvélemény megdolgozásával érhetjük el. Az RMDSZ „kampányautonómia” stílusa igencsak hátráltatja az ügyet. Hozzáállásuk kétarcúságát két adattal bizonyítom: 2004-ben a Székely Nemzeti Tanács Csapó József által kimunkált törvénytervezetét csak hat képviselő írta alá, ráadásul 18 év óta nincs egy, az érdekképviselet által kidolgozott vagy elfogadott, autonómiáról szóló törvénytervezet. Azt örvendetesnek tartom, hogy valamennyi magyarországi parlamenti párt és Sólyom László köztársasági elnök is támogatandónak tartja autonómiatörekvéseinket.

mno.hu

Sajtóközlemény nov. 22.

Miután különféle kifogásokat találva a helyi illetékesek minden közintézményből kitiltották Sebestyén Csaba István független képviselőjelölt fenyédi fórumát, a helyi Diófa Panzió és Étteremben találkozott szimpatizánsaival Sebestyén Csaba.
A szervezők szerint a község frissen megválasztott elöljárói a találkozó előtt járták az utcákat, hogy megpróbálják otthon tartani azokat, akik kíváncsiak ,,egy más fajta politikus” mondandóira, ,,de attól sem riadnak vissza az RMDSZ-t kiszolgálók, hogy név szerint feljegyezék azokat akik mégsem hajlandók figyelembe venni az intő szót és később bosszút álljanak rajtuk”-mondta egy helybéli.
A történtek kapcsán Sebestyén Csaba István független képviselőjelölt egy hasonlóan szomorú és elitélendő tapasztalatáról számolt be. Az RMDSZ kampány csak Hargita és Kovászna megyékben ilyen hangos, ilyen pompás. Csak itt nyom el mindent a tulipános plakát, csak itt van tele a sajtó a megrendezett, sok millóba kerülő műsorokkal, dícsőítő írásokkal. Ahogy kimegyünk a megyéből Segesvár felé, de Radnóton, Ludason , Aranyosgyéresen, vagy Tordán is igen szerény az RMDSZ kampány-jelenlét. Fájó az, hogy ezekben a településekben, ahol a magyarok aránya már egynegyed alatt van és ahol igazán szükségét éreznék a képviseletnek, alig jelenik meg egy-egy szerény RMDSZ plakát, alig tépik a más pártok hírdetéseit. Senki mást nem akarnak legyőzni csak a független magyar jelölteket, a Sebestyén Csabákat, Garda Dezsőket és Kincses Elődöket.
Ezek az esetek mind azt bizonyítják, hogy szükség van egy más fajta politizálásra, az erőszak és intolerancia ideológia helyett a bizalom és a remény politikája kell következzen – mondta Fenyéden Sebestyén Csaba.

A ma reggeli havazás nem tartotta otthon a képviselőjelöltet. Már kora reggel meglátogatta a telekfalvi tejcsarnokot, ahol a tejtermelő gazdák és általában a mezőgazdaságból élő kistelepülések lakóinak gondjairól beszélgettek. Telekfalva után Sándorfalvára is átutazott Sebestyén Csaba független képviselőjelölt.

Az egész hétvégét a környező településeken tölti Sebestyén Csaba-István. Főleg a községközponton kívüli falvakba szeretne ellátogatni,  az ott lakó emberekkel elbeszélgetni, biztosítani Őket is, hogy megválasztása esetén jó képviselője lesz a térségnek.
Vasárnap délben, a Szentmise után Kápolnáson tart lakóssági fórumot Sebestyén Csaba.
Sebestyén Csaba-István  kapányiroda

Sajtóközlemény

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN független képviselőjelölt tegnap, november 18-én Kányád község falvaiban kampányolt. Reggel a dájai tejtermelő gazdákkal találkozott, majd az égei tejcsarnokot látogatta meg és helyi problémákról beszélt az ottani gazdálkodókkal. ,,Összefogásra bíztatta a termelőket SEBESTYÉN CSABA. ,,Csak összefogva lehetne elérni, hogy a monopolhelyzetben levő tejfeldolgozókkal szemben alkupozícióba kerüljenek a termelők. Ha  a gazdakör, vagy a szarvasmarha tenyésztők egyesülete kötne szerződést a felvásárló üzemmel, a község minden termelője nevében, a gazdák kiszolgáltatottságán sokat lehetne enyhíteni. Biztonságossá válna a felvásárlás és jobb árat is el lehetne elérni- mondta SEBESTYÉN CSABA.
A kányádi RMDSz-es polgármesterrel folytatott beszélgetés után a helyi tanács polgári frakció tagjaival is találkozott a képviselőjelölt. Mindkét felet biztosította, hogy a vidék érdekeit fogja képviselni és a politikai ideológiát félretéve a gazdálkodás jövedelmezősége és a falvak megtartó erejének növelése érdekében mindenkivel jó kapcsolatot kíván létrehozni és ápolni.
A kányádi és jásfalvi termelőkkel a jásfalvi Közösségi Házban találkoztak, majd Petekbe látogatott Sebestyén Csaba. A kányádi kampánykörútját este 7-kor, Miklósfalván zárta Sebestyén Csaba.
Ma délelőtt a független képviselőjelölt a homoródszentmártoni vásárba látogatott. ,,Meg kell találni a módját, hogy mindenütt visszaállítsuk a hagyományos vásárokat. Az EU szabványokra, vagy más okokra hivatkozva ezeket sok helyen betiltották. A helyi állatvásárok nemcsak a gazdák termékeinek értékesítési helyei, hanem a termelők rendszeres találkozóhelyei is. Itt beszélik meg a termelés és tenyésztés problémáit, szereznek információt az árakról az újdonságokról.”
Délután Homoródszentmárton Kultúrotthonjában tart fórumot SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN független képviselőjelölt.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN  Kampányiroda

Sajtóközlemény

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN független képviselőjelölt tegnap, november 17-én Bögöz községben kampányolt. Miután reggel a bögözi tejcsarnokban találkozott a tejtermelő gazdákkal megbeszélést folytatott Mihály Ferenc MPP-s polgármesterrel, majd a helyi tanács RMDSZ frakciójának képviselőivel. ,,Az önkormányzati képviselők többségét nem a politikai érdemei miatt választották be a helyi tanácsokba, hanem a közösségért kifejtett tevékenységének, a közössége iránt ismert elkötelezettségének köszönhetően. A községi tanácsosok ezen felelős gondoskodás arra enged következtetni, hogy úgy az RMDSZ mint a polgári frakció támogatására számíthatok minden közigazgatási területen.”- mondta  SEBESTYÉN CSABA.
A nagy politikusainkkal ellentétben a helyi közösségek képviselői tudják, hogy ,,a nemzet megmaradása a falu túlélésén múlik”, hogy az erdélyi magyar társadalom fejlődését a mezőgazdaság, a vidék problémáinak megoldásával kell kezdeni. – fejtette ki a beszélgetések során SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN független képviselőjelölt.
Délelőtt ellátogatott Agyagfalvára, Mátisfalvára és Székelymagyarosra. Délután A Béta, Dobó, Vágás falvak gazdáival a saját gazdaságaikban találkozik SEBESTYÉN CSABA.
Este 7 órától a községközpontban lakósági fórumot szervezett a független képviselőjelölt.

November 18-át, Keddet Kányád község falvaiban tölti SEBESTYÉN CSABA

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN  Kampányiroda

1

Csaba nem, Tudor, da!

Adrian Tudor, Borza Dediu Lucia, Bubulac Emilia, Milan Bugarschi, Fuiorea Rodica, Gheorghiţă Viorel, Lacraru Marius, Mocioi Marian, Preda Lucian, Stihhi Cristina, Toader Simona, Tudor Veronica. Kik ezek?

Tisztelt olvasó-választók, ez a tizenkét személy nem egy román líceum ballagó osztálya, még csak nem is érettségi találkozón egymás nyakába boruló kedves nénik és bácsik, hanem magyar érdekvédelmi képviseletünk, az RMDSZ parlamenti képviselőjelöltjei. Többen Bukarestben, mások Gorjban, Mehedinţiben és Galacon indulnak az RMDSZ színeiben.

Igencsak fontos mostani vezetőink számára, hogy ők feltétlenül bejussanak újólag a román parlamentbe, ha képesek még román segítséghez is folyamodni, a cél szentesíti az eszközt alapon. Bár a kampányban hangoztatott általánosságok inkább arra utalnak, hogy megint a kormányrúdhoz akarnak állni. És megint mindegy lesz, hogy melyik román párt győz, a lényeg az, hogy a „mieink” is ott legyenek, ahol a tüzet csiholják. Mert ugyebár csak együtt vagyunk erősek, együtt megyünk tovább, no, de „ki tudja, merre”? Hogyan? Melyik úton? És kik fognak vezetni?

A csapatban ott van Verestóy úr természetesen, aki azt nyilatkozta, hogy 18 év után végre lesz ideje a Székelyföld gondjaival is (sic!) foglalkozni, mert borzasztó, hogy itt milyen elmaradottság van, most már aggódni kezdtem, hogy mi lesz akkor, ha a következő négy év alatt a milliárdjai nem fognak szaporodni a megszokott ütemben. És arról is biztosította udvarhelyszéki lelkes választóit, hogy jelenlétével gyakrabban megtiszteli majd őket, mert ugyebár országos gondjai harminc évig Bukarestben tartották. Négy éve hatalmas plakátján (ami természetesen piros-fehér-zöld színű volt, mint most a fényes selyemsál, amit a jelöltek viselnek a kampánykörúton, mert a sötét esernyő időközben megkopott) átlósan állt a mozgósító szlogen: Autonómiát Székelyföldnek! És a választások után? Néma csend. Egy szó sem hagyta el szenátor urunk száját az autonómiával kapcsolatban. A mostani kampányban aztán mégis eszébe jutott eme igen fontos dolog, és utolsó pontként ezt is felsorolja kampányszövegében, személyét hatodszorra is ajánlandó!

Székelyföldi egyszerű választóként igenis elvárom, hogy a jelöltek itt éljenek közöttünk, nem Bukarestben, mint Verestóy és nem Kolozsváron, mint az „igazmondásáról” (ezért középkereszt kitüntetést kapott a napokban, morális értékelésként Gyurcsány Ferenctől) és arroganciájáról elhíresült Kelemen Hunor, akik eddig – Arany Jánost parafrazálva – „ritka vendégek voltak Rácországban, mint Zsigmond, a király, a császár”.

Kelemen Hunor váratlanul gyöngéd érzelmeket kezdett táplálni az idősek iránt, meglebegtetve a 13. havi nyugdíjat, és lefényképeztette magát egy reménykedő öregasszonnyal. De van Hunorunknak még egy eget rengető (kampány)javaslata, ami teljes politikai dilettantizmusról árulkodik, hogy már a 16 éveseknek is adjanak szavazati jogot és húszévesek is lehessenek parlamenti képviselők. Közel másfél évtizede üldögél a parlamentben és mégsem tudja(?), hogy csak nagykorú állampolgároknak van a világon mindenütt szavazati joga, a korhatár pedig 18 év. A jelölt úr nyilván úgy tervezte, hogy ettől népszerűsége (és a rá adandó szavazatok száma) az ifjúság körében igencsak megugrik ám, mert elhiszik neki, hogy nem kell tanulni, egyetemet végezni, tapasztalatot szerezni, csak jól kell helyezkedni és egyből be lehet majd pattanni egy bársonyszékbe.

Szánalmas és nevetséges kampányfogás Dancs Annamari, a kedvelt táncdalénekesnő jelölése, aki miniszoknyában táncol és dalol Markó Béla kampányrendezvényein (ehhez elég jól ért, de a parlament törvényhozó testület, ott TÖRVÉNYEKET alkotnak, könyörgöm!) vagy Károlyi Béla edzőé, aki bizony jócskán töri a magyar nyelvet, ennyi Amerikában töltött év után. Gyerkó László úr, csíki szenátorjelölt is súlyos nehézségekkel küzd, amikor fel kell olvasnia egy szöveget a rádióban. Korodi viszont ügyes, sokoldalúan képzett képviselőjelölt, pék, utcaseprő és taxizni is tud, bizony. Vezetés közben még beszélgetni is méltóztatott a hálás és boldog utasokkal. Ha nem láttam volna a csíki tévében, azt hinném valami rossz vígjátékra kapcsoltam tévedésből. És a „szerénysége” egyenesen megható: „Voltak utasok, akik sehogy sem akarták elhinni, hogy én(!) ülök a kormány mellett” – nyilatkozta szemrebbenés nélkül.

A román nemzetiségű RMDSZ parlamenti képviselőjelöltek, Tudorok, Lucianok, Rodicák, Viorelek és Vioricák pedig bizonyára vállalták, hogy lelkesen kiállnak a Székelyföld autonómiája mellett, és a parlamentbe bejutván újságolvasás, vagy szunyókálás helyett a magyar nyelvet fogják tanulni (kötelezően?) egy ábécéskönyvből!

Papp Kincses Emese

3

Plakátbotrány- politikai kampány Á lá udemeráj

Sebestyén Csaba-István független képviselőjelölt kampányirodájába is eljutott a hír és a fénykép, amint egy RMDSZ-es parlamenti képviselő felesége Asztalos Ferencné és egy székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő, Benedek Árpád Csaba édesanyja tépik a szombatfalván kiragasztott plakátjait.

A hírre Sebestyén Csaba a következő közleményt fogalmazta meg:

Hihetetlennek és egyben felháborítónak találom, hogy az RMDSZ már ilyen módszerekhez is folyamodik. A plakátok nagysága, száma és minősége, amúgy is jelképes a kampányba fektetett összegeket illetően. Nem tudom mi zavarhatta a két, külső kinézetük alapján bölcsebbeknek hihető hölgyet? Azt remélem, hogy legalább meggyőződésből, vagy megbízásból tépték a plakátaimat és nem  azért a darabonkénti 6 lejért, amit álltólag az RMDSZ igér, minden függetlenként induló jelölt plakátjáért.
Azt, hogy Benedekné a hátsó felét mutatja a fotósnak nem kívánom kommentálni.
Sebestyén Csaba-István független képviselőjelölt

Kincsed Előd nyílt levele Markó Bélának

Nyílt levél MARKÓ BÉLÁHOZ,
az RMDSZ elnökéhez, szenátorjelöltjéhez
Tisztelt Elnök Úr, Kedves Béla!
Az előző parlamenti választási kampányban szép nagy betűk hirdették a tulipános esernyőn az RMDSZ választási jelszavát: Együtt az Autonómiáért! Azóta eltelt négy év, Európához is csatlakoztunk, a változás valahogy mégsem jött el. Most pedig ott tartunk, hogy nemzeti közösségünk megosztott: választóink megszokásból szavaznak, miközben az otthonmaradók, a közélettől, közös dolgainktól elfordulók száma egyre csak növekszik. Elnök Úr! Feltetted már magadban a kérdést, hogy mekkora a felelősséged e megosztottság kialakulásában? Úgy kérdezlek téged, mint annak a szervezetnek a tizenhat éve elnöklő vezetőjét, amely szavaid szerint a rendszerváltás óta minden romániai magyar képviseletét felvállalja.

Most újra választás előtt állunk, és te ismét azt kéred az RMDSZ vezetőjeként tőlünk, választóktól, hogy tartsunk veletek: Együtt, tovább. Úgy kéred ezt, mintha az autonómiát már megszereztük volna. Megszereztük? Vagy ez már elkopott a mondat végéről? S ha mégis, akkor merre menjünk? Együtt tovább, de ki tudja merre? Próbálom követni, hogy mivel készül az RMDSZ, mivel készülsz te a következő négy évre, és újat nem találok. Pedig tizenhat éve igazgatod az erdélyi magyarok dolgait. Mondhatnám, újra a régi, jól bevált forgatókönyvek szerint zajlik a kampány. Az egyedüli újdonság, amit hallattál az volt, hogy a tömbmagyar közegben kötelező módon tanuljanak magyarul a román gyerekek. Nem volna egy elvetemült ötlet, ha ezt úgy tennéd, hogy közben a kormányzási időszakban lett volna legalább ehhez hasonló javaslatod, Neked, mint oktatási ügyekkel foglalkozó miniszterelnök-helyettesnek. De így, csak azt látom, hogy szándékosan fel akarod tüzelni a román embereket. Ezt pedig mindig akkor, amikor választások közelednek. Miért elnök úr? Ha a nacionalista pártokat segítve négyévente felingereljük a románokat, hogy akarjuk elérni azt, hogy a kormányzási ciklusban az ő beleegyezésükkel érjük el a minket megillető jogokat? Vagy csak azért szítasz indulatokat, hogy a román nacionalisták rád támadjanak, s ezáltal is több magyar menjen el ellenük szavazni? Gondoltál-e arra, hogy most, amikor Délvidéken a szerb nacionalisták, Felvidéken a szlovák hatóságok gyűlölettől vezérelve verik magyar sorstársainkat, nem használ, ha itt Erdélyben pontosan te, mint az erdélyi magyarok képviselője adsz okot a nacionalista megnyilvánulásokra. Mi következhet ezután? Ha így folytatod a felelőtlen kampánykijelentéseket, legközelebb a kolozsvári futballmérkőzésen tör ki olyan incidens, mint nemrégiben Szlovákiában volt. Én pedig veled ellentétben itt Marosvásárhelyen éltem meg azt, amikor magyarokat vertek. Emlékszem a férfiak arcára, akikkel együtt védelmeztük szeretteinket, az asszonyokéra, akik gyermekeinket mentették a balták és dorongok elől, és a segítségünkre siető cigányemberek arcára, akikről azóta is megfeledkeztetek.

Tudom, kommunikációs tanácsadóid azt javasolják, hogy ne ülj egy asztalhoz olyanokkal, akik kérdeznének tőled, mégis kérlek, ne arra törekedj, hogy ellenségképet kreálj, és ne azon fáradozz, hogy romániai közszolgálati rádiók és televíziók magyar nyelvű, valamint a magyarországi közszolgálati televíziókban ne jelenhessek meg. Kérlek téged, térjünk vissza a tárgyalóasztalhoz, úgy ahogy sok évvel ezelőtt képesek voltunk rá. Úgy gondolom a Duna Televízió alkalmas hely arra, hogy a nyilvánosság előtt rendezhessük közös dolgainkat. Hasonló beszélgetésre román nyelven a Realitatea TV-ben keríthetnénk sort. Beszéljünk a tényekről, eredményekről és feladatokról, mindarról, ami az embereket a mindennapjaikban foglalkoztatja. Neked is tudnod kell ezeket, hiszen ugyanazokkal a gondokkal küszködnek az emberek a te szülővárosodban Kézdivásárhelyen, mint itt az én szűkebb hazámban: Szovátától Marosvásárhelyig. Beszéljünk a magyar nyelvet nem értő orvosokról, bírókról és rendőrökről, beszéljünk az elhagyott házakba ismeretlen betelepülőkről, utakról, közvilágításról, a falvakon még ma is luxusnak számító fürdőszobákról, kollektívnyugdíjakról vagy arról, hogy ma már nem kifizetődő megdolgozni a földeket. Fiataljainkról, akik nyugatra tartanak, és magukkal viszik a jövőt is. Vagy beszéljünk csak arról Elnök Úr, hogy kerülhetsz-e még egyáltalán Közel az emberekhez.

Dr. Kincses Előd
ügyvéd, független szenátorjelölt

2008. november 17.

Szavazzunk az RMDSZ-re?

Tizenöt esztendeje, hogy az RMDSZ három, már akkor az élvonalban tevékenykedő politikusa mandátum nélkül folytatott nem nyilvános, de a nyugati sajtóban visszhangot kapott tárgyalásokat a román hatalom képviselőivel Neptunfürdőn, alkalmat adva a magyarellenes román politikai vezetésnek arra, hogy kisebbségbarát színben tündököljön a Nyugat előtt. Akkor a tárgyalókat a Szövetségi Képviselők Tanácsa kemény nyilatkozatban ítélte el és ideig-óráig a neptuni politizálás is háttérbe szorult annak ellenére, hogy a soron következő tisztújításon az RMDSZ frakciók labanc irányzatú többsége visszaválasztotta a diverzáns politikusokat korábbi tisztségeikbe. Egy rövid, alig több mint két éves Janus arcú időszakot követőn viszont az egész RMDSZ-politika átépült a „Neptun-logikára”. Jobb nevet ugyanis aligha lehet találni arra a politikai magatartásra, melynek keretében egy kisebbségi szervezet feladja legfőbb fegyverét, a külpolitikai nyomásgyakorlás lehetőségét olyan kisebb-nagyobb engedményekért, melyek a képviselt közösség sorsának alakulását, megmaradási kilátásait alapvetően nem befolyásolják. Sajnos nemcsak az RMDSZ politikai vonalvezetését jellemzi ez a logika, hanem a felvidéki magyar politikusokét is. Ha 1997-ben az alakulófélben levő MKP nem ír alá egy olyan protokollumot a kvázidemokratikus Meciar-ellenes erőkkel, melyben lemond a területi autonómiáról, az egyetlen olyan alkotmányjogi megoldásról, mely szavatolhatná a közösség Szlovákián belüli megmaradását, akkor ma aligha tombolna a szlovák politikum és sajtó, amikor Csáky Pál közös nyilatkozatot ad ki Tőkés Lászlóval s közösen állnak ki az autonómia mellett. A Neptun-logikára épülő RMDSZ-politika elérte, hogy alig három évvel az eleve baljóslatú kormányzati szerepvállalás után, a Nyugat nemhogy felvette volna Erdély ügyét a nemzetközi erővel megoldandó kérdések listájára Koszovó mellé, hanem épp ellenkezőleg, a világ első számú nagyhatalmának akkori első embere, Bill Clinton Romániát a kisebbségpolitika szempontjából mintaországként említette. Markó Bélának és társaságának a sors megadta azt a lehetőséget, hogy politikájukon esett eme gyalázatos foltot legalább részben eltávolítsák, amikor a Reform Tömörülés az RMDSZ kongresszus küldötteit arra kérte, hogy írják alá az erdélyi magyarság sorsáról reális képet festő, Bill Clintonhoz címzett nyílt levelet. Markóék ennek a fordítottját tették, arra utasították saját embereiket, hogy ne szignálják az idézett dokumentumot. Mindezek után azon már nem csodálkozhatunk, hogy az RMDSZ minden fontos nemzetstratégiai lépését a Neptun-logika irányította a továbbiakban: a magyarellenes oktatási törvény megszavazását, az önálló magyar egyetem kormányzati megtorpedózásába való belenyugvást, a protokollum-politikát és bizony a kisebbségi törvényt megszövegezését is, mely a köréje épített pártpropagandával ellentétben a kulturális autonómiának csak a címszavát tartalmazta, a közjogi intézményesítését nem. Markóék nyitottsága a semleges, etnikai szempontból irreleváns témák, a szociális kérdések az infrastrukturális fejlesztés stb. iránt szintén a Neptun-logika érvényesülésének tulajdoníthatók. Mindent lehet ugyanis, egy dolgot leszámítva: kényelmetlen helyzetbe hozni a román hatalmat. Hiszen ez a Neptun-logika lényege: a választáskor felmutatható apró-cseprő „eredmények” fejében a magyar „elit” engedelmes támogatója kell, hogy legyen a magyarság asszimilációját egy percig fel nem adó román hatalomnak. Hibákat csak akkor érdemes elkövetni, ha tanulunk belőlük. Az RMDSZ nem tanult a Neptun-ügyből. Tizenöt esztendővel Borbély Lászlóék diverziója után, másfél évtized helybentopogás és módszeres helyzetkihagyást követően Markó Béla ismételten megerősítette: az RMDSZ jó irányban halad, korrekcióra szükség nincs. Szavazzunk hát az RMDSZ-re? Borbély Zsolt Attila

Sajtóközlemény

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN független képviselőjelölt, tegnap, november 15-én részt vett az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kolozsvári küldöttülésén, hiszen amint vallja:
Udvarhelyszék, a gazdák és a vidék  képviselete mellett a polgári értékek és a belső
önrendelkezés elvén alapuló közösségi autonómia következetes szószólója és cselekvő
résztvevője is kíván lenni.

Az EMNT megalakulásának 5-ik évfordulója alkalmával rendezett ünnepi ülésen a
hozzászólásában Sebestyén Csaba megköszönte Tőkés László Európai Parlamenti képviselő és
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács támogatását és biztostotta a küldötteket, hogy nem él
vissza a bizalommal és elkötelezett képviselője lesz az EMNT által is felvállalt
törekvéseknek.
,,A függetlenként induló és az EMNT által is támogatott képviselő és szenátorjelöltek erős
bástyái lesznek az erdélyi magyar önrendelkezési törekvéseknek, az autonómiaprogram
megvalóstásának. Habár a jelöltek mindenikének megvan a sajátos, egyéni motivációja, egy
biztosan közös bennük: Tisztességgel, becsülettel, felelősséggel, Istenbe vetett hittel
szolgálni és képviselni! Úgy képviselni, hogy a figyelem központjába a választó álljon és
ne a megválasztott! Úgy képviselni, hogy ne az önös, egyéni érdek, hanem a közügyek
előbb-vitele legyen a cél! Autonómia, nemzet, erdélyiség, szabadság, család és keresztyén
gondoskodás-mind az öt jelölt ezt vallja.” – mondta Sebestyén Csaba.

Ma, a Vasárnapi Szentmise után a máréfalvi választóival találkozott SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN független képviselőjelölt.
A kampányjellegű beszélgetés mellett a gazdálkodással és vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt Sebestyén Csaba.
Egyebek mellett a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv három új intézkedéséséről érdeklődhetnek a gazdák.
SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN mint a Romániai Magyar Gazdák elnöke javaslata is hozzájárult
ahhoz, hogy e három intézkedés bekerüljön az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból támogatott intézkedések közé. A fiatal gazdák indtó támogatása, a félig önellátó
gazdaságok támogatása és a gazdálkodási csoportok létrehozása olyan intézkedések, amelyek
könnyen hozzáférhetők a kistermelők számára és megfelelnek az erdélyi és székelyföldi
gazdálkodási igényeknek.
A város közelsége jó lehetőséget jelenthet a máréfalvi gazdák számára, hogy a friss és hagyományos termékeiket értékesítsék. Ehhez változtatni kell a kistarmelők termékeinek a helyi piacokon történő értékesítése törvényén, segíteni kell a gazdáknak abban, hogy a pályázáshoz szükséges önrészt biztosítani tudják – mondta SEBESTYÉN CSABA.
“Úgy szeretnék képviselőként visszajönni Máréfalvára, hogy vállalni tudjam az arcomot nem mint jelölttársam Antal István, aki a nevét tartalmazó csíkokat az én plakátaimra ragasztotta. Hálás lennék, ha leszedné. Jó ha tudják az emberek ki Antal és ki Sebestyén – fűzte hozzá beszédéhez a képviselőjelölt.

Sebestyén Csaba-István kampányiroda

Sajtóközlemény

Kampánykörútja során SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN független képviselőjelölt ma délelőtt a homoródkarácsonyfalvi tejtermelő gazdadákkal találkozott. Egyre kevesebben foglalkoznak állattartással, mert nem kijövedelmező és nem biztonságos a termelés – panaszkodtak a gazdák. Még a tavalyi támogatást sem kapták meg, így nemhogy hátrányos helyzetben vannak az uniós társaikhoz viszonyítva, de a gazdaság további fenntartása is kérdéses.
,,Ha nem képviselik a gazdákat kellőképpen, elhanyagolják a mezőgazdaságot, akárcsak eddig nemsokára olyan tej kerül a fogyasztók asztalára, ami hetek alatt sem savanyodik meg – és ez nem természetes. Már most több a magyar, szlovák és a más külföldi tejkínálat, mint a hazai. Tartósítószereket, kémiai anyagokat, természetazonos mindenfélét fogyasztunk és közben fogy a falu.”  – hívja fel a figyelmet a képviselőjelölt.

Holnap, péntek délután a felsőboldogfalvi választóival találkozik SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN független képviselőjelölt, majd szombaton, november 15-én az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kolozsvári küldöttülésén vesz részt, hiszen Udvarhelyszék, a gazdák és a vidék  képviselete mellett SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN független képviselőjelölt a polgári értékek és a belső önrendelkezés elvén alapuló közösségi autonómia következetes szószólója és cselekvő résztvevője is kíván lenni.

Kampányiroda

1 2 3 6
>