Konkrét terveink vannak

Évértékelő beszélgetés Salamon Zoltánnal, a Magyar Polgári Párt Hargita megyei szervezetének elnökével

Miként látja Hargita Megye Tanácsának működését, mi a kiut a jelenlegi helyzetből?

Azt látom, hallom, hogy a fejetlenség jellemzi a megyei tanácsot és az is beigazolódott, Borboly Csaba “kényszerszabadságakor”, hogy egyszemélyes vezérlésű az intézmény. Az elnök többször beismerte, hogy nem jutottak előbbre a fejlesztésekkel, megmaradt pénzek mellett rengeteg megoldatlan probléma van. Egy kevés ide, egy kevés oda, tünetmentesítésnek jó, de alapjában véve a probléma nincs megoldva. A kellő népszerűséghez lehet elég, de a hatékonysághoz kevés.
Szükségszerű lenne egy olyan fejlesztési stratégia kidolgozása, mint az erdőgazdálkodásban az üzemterv. A megye gazdasági, turisztikai szempontjait figyelembe véve történjenek a fejlesztések. Meg kell határozni a befektetések hozadékát, illetve a lépcsős fejlesztések prioritásait.
Sok helyre kell pénz, szinte mindenhová, de ha nem egy jól meghatározott gazdasági stratégia alapján költjük a pénzeket, akkor a feneketlen zsák sem lesz elég, annál is inkább, hogy korlátozottak a pénzügyi keretek.

Hogyan lehetne ezt gyakorlatba ültetni, milyen intézkedésekre lenne szükség?

Egy lépéssel magunk, vagyis az intézmény előtt kellene járnunk. Ezért lenne jó kidolgozni és egy adott időintervallumra meghatározni a megvalósítási terveket. Ha tudom, mit akarok jövőben, akkor a dokumentációját előre el tudom készíteni, társadalmi vitára tudom bocsájtani, körbe lehet járni az útvesztőket,stb..
Az önszervezés, az intézmény határidőnaplója, a prioritások felállítása, a tervek előkészítése nem ütközik törvénybe. A kapkodás, a kényszerhelyzet és az ebből adódó figyelmetlenség, hogy egyebet ne említsek…, nem csak a tervek meghiúsulásához vezetnek, hanem sok jó szakember elvesztéséhez is. Aki még tiszta az elmenekül, vagy nem mer felelősséget vállalni, kreatívan alkotni a sok buktató láttán.
Ésszerű, kategóriákra és térségekre lebontott ütemtervvel nagyobb lépésben haladhatnánk. Például, hogy egyik évben rendbe tesszük az iskolákat és akkor semmi más befektetés nincs, csak iskolák. Aztán következő évben a kórházakat, majd az utakat stb. Vagy egyik évben rendbe tesszük a turizmust (szálláshelyek, rekreációs tevékenység, infrastruktúra, minden ami a vendégfogadáshoz kell), majd jön a mezőgazdaság (termelés, feldolgozás, piac stb), harmadik évben valamilyen szolgáltatások, vagy építőipar stb. Azt is lehetne, hogy székekben gondolkozzunk: első évben csak Csík, majd Udvarhely, harmadik évben Gyergyó, negyedikben a kimaradt területek.
De gondolkozhatunk szélesebb körben is. Székelyföld esetében szükség lenne egy szakmailag letisztult, politikailag konszenzuson alapuló, jól átgondolt gazdasági terv kidolgozására. A megyék közti együttműködések lehetővé tennék a régióban való tervezést.

Említést tett korábban a versenyhelyzet serkentő hatásaira. Mire gondolt pontosabban?

A településeink fejlesztésére, önkormányzatoknak kiutalt pénzek célirányos felhasználására. Teljesítmény szerint kell a további támogatások ütemezését kidolgozni. Tehát a lehívott pénzek és annak érdemi elköltésével arányosan működjön a további támogatás. Ezzel is arra ösztönözve az adott önkormányzatokat, hogy csak kemény, következetes munkával lehet előre haladni. Amely településen aktívabbak, több a kezdeményezés, több pénzhez juthassanak. Egyfajta versenyszellem alakulhatna ki az önkormányzatok között, amely pozitívan hatna a térség fejlődésére. Az önkormányzatok mérjék fel erőforrásaikat, fogalmazzák meg igényeiket, végezzenek közvélemény kutatásokat a megjelölt témákkal kapcsolatosan. Ugyanakkor e stratégia mentén, az emberek véleményét kikérve, állítsák fel a prioritásokat, a tervek kivitelezését illetően. A projektek lefutási ideje alatt folyamatosan tájékoztatva legyen a lakosság, eredményekről, akadályokról egyaránt.

Milyen tervekkel készülnek jövőre?

Konstruktív ellenzékként voltunk jelen az elmúlt időszakban, ezt kívánjuk folytatni a jövőben is. Konkrét terveink vannak, javaslatokat szeretnénk megfogalmazni többek között a költségvetés kapcsán, a beruházások területén, a programok szintjén. Fontosnak tartjuk az oktatás, kultúra, szociális háló, restitúció, gazdák támogatása témakörökben érvényesíteni elképzeléseinket, amelyeket a nemrég alakult Megyei Szervezetek Egyeztető Fóruma és annak szakcsoportjai segítségével dolgozunk ki. Azonban ennek előfeltétele az is, hogy a múltban történt visszaélések kivizsgálása megtörténjen.

Milyen a viszony a többi magyar alakulattal? Hogyan tudnak együtt dolgozni a tanácsban?

Visszatekintve az elmúlt esztendőre azt látom, hogy a megyei tanácsban kifejtett munkánkban a lakosság érdekeit szolgáló hasznos együttműködésre tudtuk fektetni a hangsúlyt. Bízom abban, hogy a jövő tekintetében is a politikai pluralizmus pozitív hozadéka lesz az iránymutató mindannyiunk számára. Ezzel együtt kívánok mindenkinek eredményekben gazdag Boldog Új Évet!

Balázs Árpád

MPP-PRESS

  • admin
  • 2013. december 29. vasárnap
  • MPP
admin
 

>