K Ö Z L E M É N Y

November 30.-án, Kolozsváron, a Megyei Könyvtár épületében ülésezett a Magyar Polgári Párt Megyei Szervezeteinek Egyeztető Fóruma. A megbeszélésen jelen voltak az Országos Elnökség tagjai, illetve a párt mellett működő különböző szakpolitikai munkacsoportok képviselői. Az MSZEF egy olyan munkacsoportként fejti ki tevékenységét, amely egyrészt az Országos Elnökség, másrészt a helyi szervezetek munkáját segíti, kapocs a helyi szervezetek és az elnökség között, segítségével nagyobb teret kapnak a területi szervezeteket a “tervezési” folyamatba, illetve a politikai döntések előkészítésébe. Az MSZEF tagjai a megyei szervezet elnökei illetve alelnökei, gyűléseit negyedéveként tartja. A testület, vezetését háromtagú elnökség látja el. A szombati ülésen elnöknek Kulcsár-Terza Józsefet, a Kovászna megyei szervezet elnökét választották. A két alelnök: Papp Lajos (Szilágy megye) és Salamon Zoltán (Hargita megye). Megválasztása után Kulcsár-Terza József vázolta legfontosabb célkitűzéseit, melyek közül kiemelt helyen szerepel a szervezési kérdések koordinálása, a megyei szervezetek tevékenységének összehangolása, egy párt „kataszter” és egy eseménynaptár mielőbbi elkészítése.
Az MSZEF ülésén meghallgatták a megyei szervezetek elnökeinek beszámolóit. A Belső-erdélyi és partiumi szervezetek fontosnak tartották kiemelni, hogy az MPP Székelyföldön kívül is a „második erő”, hiszen „polgármesterünk és több alpolgármesterünk (5) is van a térségben.”
Biró Zsolt pártelnök politikai tájékoztatójában kiemelte, hogy az MPP nemzetstratégiai kérdésként kezeli a hazai magyar-magyar párbeszédet és utalt a körvonalazódó RMDSZ – MPP kétoldalú találkozóra. A jövő évi EP választás kapcsán leszögezte: az együttműködés próbaköve lehet. „Egy biztos: az MPP rendelkezik azzal a potenciális játékosállománnyal, akiket a válogatottba jelölhet.” Szintén kiemelt fontossággal bír a nemzetegyesítési folyamatban betöltött szerep, az állampolgársági törvény végrehajtásában, illetve a regisztrációs folyamatban nyújtott segítség. Az egyenes beszéd, a szókimondás és a kimondott szóért vállalt felelősség az MPP politizálási stílusának olyan elemei, amire építeni lehet. Építeni lehet és építeni kell továbbá a szakpolitikai munkacsoportok tevékenységére – vázolta a célokat Biró Zsolt.
A szaktestületeket olyan formán kell átszervezni, hogy az új struktúra hatékonyabban segítse „Az emberek pártján” címen ismert MPP keretprogramban rögzített célok megvalósítását. A jövőben az MPP nagyobb hangsúlyt fektet a szociális kérdések kezelésére és kiemelten kíván foglalkozni a roma közösséget érintő kérdésekkel. Ebben a témakörben Dr. Bokor Márton (csíkszeredai önkormányzati képviselő) és Berki Ferenc (Erdőszentgyörgy) látják el a koordinálást. Ugyancsak az emberi erőforrások területen kiemelt szerep hárul az oktatás-kultúra- ifjúság-sport összehangolását végző munkacsoportra. Gazdasági téren különös odafigyelést igényel a vidék, a gazdatársadalmat érintő kérdések, ezek sarkalatos elemeit a „szövetségben a gazdákkal” programpontban rögzítette a párt, de megvalósítása érdekében szorosabbra kell fűzni az RMGE és az MPP közötti partnerséget. Keizer Róbert Kolozs megyei elnök a befektetők meggyőzését, KKV-k tevékenységének felkarolását tartja fontosnak, ebben vállal segítséget. A jogi és önkormányzati szakbizottság a stratégiai célok megvalósítását szolgáló határozattervezetek előkészítése terén játszik fontos szerepet, így konstruktív módon tud fellépni a párt 283 képviselője az önkormányzati munka során.

Kolozsvár, 2013. november 30.
MPP-PRESS

admin
 

>