December 12.-én tartotta küldöttgyűlését a Magyar Polgári Párt Hargita Megyei Szervezete

 

A Magyar Polgári Párt Hargita Megyei szervezetének megyei küldöttgyűlésére Székelyudvarhelyen, a bethlenfalvi kultúrotthonban került sor több, mint 50 küldött részvételével. Az ülésen jelen volt Biró Zsolt, országos elnök, részt vettek a megye polgármesterei, alpolgármesterei és megyei önkormányzati képviselői is.
Salamon Zoltán, a szervezet Hargita megyei elnöke, délután 6 órai kezdettel megnyitotta az ülést. A résztvevők elsőként a napirendi pontok elfogadását és a jegyzőkönyv-vezető kijelölését szavazták meg.
Biró Zsolt, az MPP országos elnöke felszólalásában hangsúlyozta, a Magyar Polgári Párt az Európai Parlamenti választásra a képviselő-lista összeállításában is nemzeti válogatottat javasolt és javasol ma is, hiszen közös nemzeti ügyünkről van szó, szeretnénk megtalálni a többi párttal a közös hangot, a közös jelölteket!
Thamó Csaba megyei önkormányzati képviselő beszámolt arról a nehézségről, mellyel az MPP megyei tanácsosok ülésről-ülésre megküzdenek, mivel a 31 megyei tanácsosból 21 RMDSz képviselő, és a kisebbség a többséggel nehezen tudja elfogadtatni javaslatait. Szerencsés kivételek a gyergyószentmiklósi jégpálya ügye és a tusnádfürdői élményfürdő befejezése, melyeket az RMDSz is támogatott.
Az ökológiai problémák megoldására keresne választ, a törpe-vízierőművek okozta károk megszüntetésére. Továbbá javasolta a párbeszédet és együttműködést románok lakta vidékek képviselőivel, hogy közösen pályázzunk egy autópálya megépítésének támogatására Bákó megye irányába. Említette, hogy mivel a többségi párt tudja, hogy rajtuk van a szemünk, ma már a megyei tanácsosok is kapnak információkat, betekintést nyerhetnek a pályázatok kivitelezési tervezeteibe.
Gálfi Árpád, székelyudvarhelyi szervezet elnökének elmondása szerint, a 2012-es választások után kissé megtorpantak, de aztán feléledt a párt élete és eredményesnek minősítette a bővített frakcióüléseket, ahol a soron következő tanácsülés napirendi pontjait megbeszélik, ezzel is segítve a tanácsosok munkáját, mivel felkészültebben mehetnek a tanácsülésekre.
Vadász Szatmári István, a gyergyói szervezet elnöke örömmel közölte, hogy Gyegyószék nem egy vesztes, hanem két nyertes választáson van túl. Erre mindannyian büszkék vagyunk! Véleménye szerint az emberek nem politizálást várnak el tőlünk, hanem konkrét cselekvéseket, amelyből látják, hogy valóban „az emberek pártján” vagyunk, teszünk értük és valóban lesz nálunk Autonómia! A globalizált világ hatása, hogy szavazatokat veszítettünk és úgy gondolja, hogy gazdaságilag nem az a megoldás, hogy behozzuk/beengedjük a multikat, hanem ha egymást támogatjuk, ha egymástól vásárolunk – így lehet megvalósítani az Autonómiát! Javaslata, hogy legyen széki szervezet, melynek érdekében a szabályzat módosítását tartja szükségszerűnek. Salamon Zoltán megyei elnök kérése és egyben javaslata, hogy Gyergyószentmiklóson legyen megtartva a következő kihelyezett megyei frakcióülés. A jelenlevők is támogatták ezt a gondolatot és egyetértettek abban, hogy a 2014-es év első ülésére Gyergyószentmiklóson kerüljön sor.
Kémenes László, a gyergyószentmiklósi szervezet ügyvezetője szerint Gyergyószentmiklóson nem fizető tagságot szeretnének, hanem arra törekednek, hogy közösséget építsenek és minden jel, arra mutat, hogy ez sikerül is! A városban most értek véget a városnapok és nagyon sikeres eseménysorozatnak bizonyult!
Sz. Varga Katalin, a csíkszeredai szervezet irodavezetője a szervezet elsődleges feladatának jelölte meg munkájuk és célkitűzéseik megismertetését Csíkszereda lakosságával, fontosnak tartják, hogy a lakosság érdekeit szolgáló döntéseknél hallassák hangjukat.
Salamon Zoltán, megyei elnök elmondta, a Magyar Polgári Párt a mai napig a társadalmi kontroll szerepét képviseli és tölti be. Az elmúlt időszakban számtalan esetben hívtuk fel a közvélemény figyelmét egyes kivitelezési és beruházási érdekcsoportok túlkapásaira, akik az érintett lakosság véleményének és aggodalmának figyelmen kívül hagyásával érvényesítették pénzalapú hatalmukat. Úgy gondolom, hogy megfelelő szakmai előtanulmányokkal és tájékoztatással a gazdasági fejlesztéseket és a lakosság véleményét össze lehet egyeztetni. Azt látom, hogy a következetes, felelős politizálásnak köszönhetően néhány előre mutató, megyei szintű fejlesztésben a Megyei Tanács vezetősége figyelembe vette az elmúlt időszakban tett javaslatainkat, ezért is tartom fontosnak, hogy szakembereinket szaktestületekbe tömörítsük, ezzel is segítve az önkormányzati képviselőink munkáját.
Az ülésvezető-elnök a Hargita megyei közgyűlés berekesztése előtt elmondta, hogy megítélése szerint, aki kritikát tud megfogalmazni, az bizonyára építő jellegű javaslatot is meg tud fogalmazni és munkát is tud vállalni a szervezet előre mozdításában. Egyúttal felkérte a helyi szervezetek képviselőit, hogy még ebben az évben tegyék meg javaslataikat írásos formában a szaktestületek létrehozására, személyek megnevezésére, valamint térségi megbízottak kijelölésére.

MPP-iroda

Bayer Zsolt: A becsület

Volt egykoron Kézdivásárhelynek egy, az erdélyi Magyar Polgári Párt színeiben mandátumot nyert polgármestere. Rácz Károly a neve. 2008 és 2012 között viselte ezt a tisztséget, bár ez így nem egészen pontos.
Történt ugyanis, hogy 2011. már­ci­us 11-én, nemzeti ünnepünk előestéjén, amikor a Magyar Polgári Párt kong­resszusára készülődött minden küldött Kézdivásárhelyre, s odavárták Kövér Lász­lót is, nos, azon a napon a román korrupcióellenes ügyészség őrizetbe vette Rácz Károly polgármestert. Letartóztatták, előzetesbe került. A korabeli hírek úgy szól­tak, hogy a nyomozók „tetten érték” Rácz Károlyt, miközben éppen kor­rum­pá­ló­dott, vesztegetett s vesztegették, és egyéb fertelmes bűnöket követett el.
Egy hónapig ült börtönben Rácz Károly, majd szabadlábon védekezve járta a bíróságokat két éven keresztül. Most, 2013. december 10-én szűkszavú híradás tudósít arról, hogy Rácz Károlyt BŰNCSELEKMÉNY HIÁNYÁBAN felmentették. Erre majd még visszatérünk – de lássuk dióhéjban, mi is történt ez alatt a két év alatt!
Mindenekelőtt az történt, hogy 2012-es letartóztatásának első pillanatától kezdve az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt egymással versengve gyalázták Rácz Károlyt. Őt soha, semmilyen körülmények között nem illette meg az ártatlanság vélelme. Másokat persze igen. Nemrég ítélték (nem jogerősen) négy év börtönre Nagy Zsoltot, az RMDSZ egykori miniszterét. Ennek kapcsán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke arról beszél, hogy Nagy Zsolt ügye az erdélyi magyarság Dreyfus-pere. Igen? Milyen érdekes hasonlat, történelmi párhuzam! De akkor minek nevezzük Rácz Károly ügyét?!
A szintén RMDSZ-es egykori államtitkárt, Markó Attilát szintúgy börtönbüntetésre ítélték. Az RMDSZ őérte utcai tüntetést szervezett. Rácz Károlyért ki fog tüntetni?
Amikor az idén megjelent a tusványosi táborban Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács RMDSZ-es elnöke, akkor az Erdélyi Magyar Néppárt farizeusai, élükön Toró T. Tiborral, megtapsolták és megünnepeltették őt – pedig Borboly szintúgy büntetőeljárás hatálya alatt áll.
Rácz Károlyt mikor tapsoljátok meg, mikor ünneplitek, mi, gazemberek?
Persze jó, ha tudjuk, nem Rácz Károly becstelen, aljas meghurcolásával kezdődtek a ba­jok. Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere, Antal Árpád már 2009. december 2-án, mindjárt a román nemzeti ünnep másnapján összefogott a városi tanácsban a ro­mán bal­ol­dali párt képviselőivel, hogy leválthassák a neki nem tetsző alpolgármestert, Bálint Jó­zse­fet, aki természetesen szintén a Magyar Polgári Párt tagja volt. Az erdélyi magyar mé­di­a éppúgy kussolt erről a gyalázatról, miképpen kussol most Rácz Károly fel­men­té­sé­ről. Ez ugyanaz a média, amelynek gazemberei egymással versengve gya­láz­ták Ráczot a letartóztatásakor, és előre kikiáltották bűnösnek. Most mind befogja a po­fá­ját. És nincs ben­nük szégyenérzet, szemernyi sem. És természetesen Antal Árpádban sincs. Miért is lenne? Hiszen ez az alak 2004-ben még a román szocdem párt, a PSD kampányfőnöke volt! Aztán kiírták a logójukra RMDSZ-esként, hogy „minden magyar szá­mít”, és ennek je­gyé­ben tették tönkre Bálint Józsefet és persze Rácz Károlyt. Ebbe a tár­sa­ság­ba tartozik Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke, Kovászna megye ta­ná­csá­nak elnöke is. Ő volt az, aki Rácz Károly letartóztatásakor „Háromszék legnagyobb szégyenének” nevezte Ráczot. Ő volt az, aki már 2008-ban azzal kampányolt Rácz ellen, hogy ha ő nyer, akkor „fideszes cégek fogják megkaparintani és megdrágítani a szé­ke­lyek i­vó­vi­zét”.
Maradt-e benned annyi becsület Tamás Sándor, hogy bocsánatot kérj Rácz Károlytól?
Nem, nem maradt. Hiszen miből is maradt volna…
Amúgy a már emlegetett Antal Árpád nemrégiben arról értekezett a román televízióban, hogy a székelyeket Mária Terézia telepítette le a Székelyföldön! És ilyenkor azon töpreng az ember, ez az alak alanyi jogon ennyire hülye, vagy pénzért?
S az is kiderült már, hogy a Rácz Károly elfogásához felhasznált „vállalkozó” szintúgy ma­gyar, és a városban az RMDSZ embereként ismerik.
Ez a szégyen, hallod-e, Tamás Sándor! Ti vagytok a szégyen, mindannyian!
Rácz Károly pedig szobrot állított a Székely Hadosztály vezetőjének. Politikai karrierje o­da­lett, házassága ráment két évig tartó meghurcolására, élete romokban hever. Az őt tönk­­re­­te­­vő gazemberek, politikai kalandorok és gátlástalan karrieristák pedig mind-mind az erdélyi magyar politikai élet szereplői. Döntési helyzetben, mind a mai napig. Holott bottal kellene végigverni őket a magyarok lakta települések főutcáin.
De majd eljön annak is az ideje. Addig pedig: tisztelet Rácz Károlynak. Ő mentette meg a politikai és emberi becsület reményét.

Bayer Zsolt –magyarhirlap.hu

MPP-PRESS

admin
 

>