MPP-PRESS

Sikertörténetnek nevezte a Székelyek Nagy Menetelését Biró Zsolt a Magyar Polgári Párt elnöke, mai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján.

A pártelnök kifejtette, hogy október 27.-e nem a pártokról és nem a politikumról, és legfőképp nem a politikusokról szolt, hanem Székelyföldről. „Székelyföld polgárai azon székely zászló alatt vonultak az 55 kilométeres nagy menetelésre, amely zászlót 2009. szeptember 5.-én a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés Székelyföld zászlójának fogadott el. A 150 ezer ember által kifejezett akarat azt mutatja, hogy a közösség felismerte erejét és cselekedni kész. Bukarestnek méltányolnia kell a székelyek eddigi nyakkendős autonómiaharcát. Ha ez a módszer nem vezet el oda, hogy a román kormánnyal elkezdődjön a párbeszéd az autonómiáról, a székelyek készek akár radikálisabb eszközökhöz is nyúlni.” Ezen eszközök közé sorolta Biró Zsolt a polgári engedetlenség eszközeit, Székelyföld határainak esetleges lezárását, de ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy nem lesz szükség a radikális megoldásokra. A Magyar Polgári Párt elnöke nyomatékosította, az autonómia kérdését semmiképpen nem lehet Románia belügyének tekinteni, hiszen Románia egy sor nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget kisebbségei tekintetében, de az erőszakos asszimiláció és az etnikai arányok megváltoztatásának tilalmát a román – magyar alapszerződés is tartalmazza. „Hogyan lehetünk lojális polgárai egy olyan országnak, amely állami szintre emeli a szerződésszegést és a maga vállalta 1918-as nyilatkozatban ígérteket sem teljesíti?” – tette fel a kérdést Biró Zsolt.

Marosvásárhely, 2013. Október 31.

admin
 

>