Biró Zsolt beszéde augusztus 20-a alkalmából

A Maros megyei Székelyszentistvánon háromnapos rendezvénysorozat keretében emlékeznek a magyar államalapítás ünnepe alkalmából. A rendezvényen Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnökének köszöntőjét Márton Zoltán polgármester, MPP alelnök olvasta fel. A szöveget a csatolt állomány tartalmazza.
A magyarság összetartozás-érzetét erősíteni az elcsatolt területeken és az anyaországban egyaránt – ez a meghatározó érzés vezéreljen mindannyiunkat Augusztus 20-án.
Ma, amikor ismét magyar állampolgárként állhatunk Székelyföld eme kis templomában, Székelyföld egyetlen államalapító királyunkról elnevezett településén, ez az érzés nem kérdőjelezhető meg! A történelem évszázados viharaiban edzett közösségünk feje felett hiába próbálnak meg vihart kelteni kisstílű kalandorok, nekünk érezni kell, hogy lépésről lépésre közelebb kerülünk a normalitáshoz. Magyarország új alaptörvénye ma már világosan fogalmaz: „az anyaország felelősséget vállal a határon túli magyarokért”. Ez az alkotmányos kötelezettség vállalása pedig senkit nem jogosít fel arra, hogy revizionista politikával vádolja meg azt a kormányt, amely hosszú idő után elsőként vállalta, hogy eme közjogi kötelék megteremtésével egyesítse a nemzetet. Amennyiben valaki ma a versailles-i békerendszer megkérdőjelezésére utaló célzásokkal akar vagdalkozni, akkor előbb vessen számot az 1918. december elsején elhangzott ígéretek be nem tartásáról! A kölcsönös tisztelet előfeltétele a kölcsönös őszinteség és a kölcsönös bizalom – csak ezt tudjuk üzenni honfitársainknak, akik bizalmatlanul figyelik minden lépésünket, minden cselekedetünket. Biztosíthatjuk őket, hogy az általunk elképzelt jövő nem irányul ellenük, az őket megvezetni szándékozó vezetőiknek pedig üzenjük, hogy „az Autonómia nem képezi alku tárgyát!” A romániai magyar közösség nem kér többet, de nem éri be kevesebbel sem, mint az, ami a civilizált Európában bevett gyakorlat! Nem hiába választottuk itt Székelyszentistvánon az idei ünnepségek mottójául a „Mi és Európa” címet. Mondjuk el, hogyan és milyennek látjuk Európát magyarként Székelyföldről, és tegyük mindezt annak tudatában, hogy saját jövőnk formálásának mi is letéteményesei vagyunk. Államalapító királyunk hite megalapozta jövőnket a Kárpát-medencében. Kívánom, legyen nekünk is elegendő erőnk és hitünk a Jóistentől, hogy gyerekeinknek is legyen jövője Erdélyben és Székelyföldön!
Budapest – Székelyszentistván, 2013. Augusztus 17.
                                                                                                        Biró Zsolt
a Magyar Polgári Párt elnöke
MPP-PRESS

admin
 

>