Nem fogadhatunk el a közösség érdekeivel ellentétes régióátszervezést!

 

Határozat,

Románia közigazgatási és regionális átszervezés kapcsán

A Magyar Polgári Párt Országos Elnöksége elítél minden olyan erőszakos asszimilációra irányuló régióátszervezési tervet, melyet a helyi közösség megkérdezése nélkül próbálnak végrehajtani. Erre kötelezik az országot nemzetközi kötelezettségvállalásai, ezért hangsúlyozzuk ismételten, hogy a régióátszervezés nem lehet Románia belügye.  A helyi közösség véleménynyilvánító népszavazáson történő megkérdezését ugyanakkor nem csak a nemzetközi szerződések írják elő, hanem a társadalmi béke fenntartása szempontjából is elengedhetetlen. Amennyiben ezen demokratikus elveket mellőzve, erőszakosan, a közösség akarata ellenére próbálnák átvinni a közigazgatási reformot Székelyföld népe megvédi jogait! Így volt ez a történelem során a legnehezebb időkben és nem lesz ez másként most sem! Mindezeket figyelembe véve felszólítjuk Románia Kormányát, ne keltsen polgárháborús hangulatot, ne hangolja egymás ellen nemzetiségi alapon a békésen együtt élő közösségeket, mert a régiósítási folyamat ésszerű végrehajtása éppúgy érdeke minden romániai lakosnak, ahogyan Székelyföld autonómiája is minden itt élő polgár érdekét szolgálja.

Székelyudvarhely, 2013. július 31.

A Magyar Polgári Párt elnöksége

Határozat,
választási regisztráció témakörben

A Magyar Polgári Párt Országos Elnöksége a Magyarországon 2013. augusztus 1.-én induló választási regisztrációs folyamat kapcsán fontosnak tartja felhívni a közvélemény figyelmét annak jelentőségére.
A kettős állampolgárság intézményének kiterjesztését követően jövőre először fordulhat elő, hogy az elszakított nemzetrészek magyarjai közvetlenül is véleményt nyilváníthatnak, kifejezhetik akaratukat a magyarság közös sorsának alakításában. A Magyar Polgári Párt felkér minden magyar állampolgársággal rendelkező erdélyi lakost, hogy éljen a lehetőséggel, regisztráljon, hogy jövőre a magyar történelemben egyedülálló módon első alkalommal részt vehessen Magyarország jövőjének alakításában.
A Magyar Polgári Párt irodái mellett működő Állampolgársági Irodák, de a párt helyi fiókszervezeti is minden információval igyekeznek segíteni a regisztráció sikeres lebonyolítását.

Székelyudvarhely, 2013. július 31.

A Magyar Polgári Párt elnöksége

Sajtóközlemény,
a Magyar Polgári Párt július 31-i elnökségi ülése kapcsán

Július 31-én, Székelyudvarhelyen bővített elnökségi ülést tartott a Magyar Polgári Párt. Az elnökségi tagok mellett meghívást kaptak a párt székelyföldi területi elnökei is (Kulcsár-Terza József, Kovászna; Salamon Zoltán, Hargita illetve Vass Imre, megbízott Maros megyei elnök).

Biró Zsolt pártelnök beszámolt az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélésről, politikai tájékoztatása során kitért a hazai belpolitikai élet meghatározó eseményeinek elemzésére, illetve a közelmúltban tett Máramaros és Hunyad megyei látogatásainak tapasztalatairól ejtett szót. Elhangzott: az MPP elnöksége két síkon dolgoz ki rövid és középtávú cselekvési tervet. Egyrészt a pártépítés terén; másrészt a nemzeti minimum mentén történő egyeztetések érdekében. Elhatározták, a Magyar Polgári Párt létrehoz egy testületet, melynek feladata a közigazgatási és régióátszervezéssel kapcsolatos tervek egyeztetése a másik két magyar párttal, illetve egy közös cselekvési ütemterv elkészítése. A pártelnök javaslatára ezen testület tagjai első sorban az Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságában helyet foglaló polgári párti tisztségviselők lennének. A szeptember második felére körvonalazódó közös autonómiatüntetés kapcsán a Magyar Polgári Párt maximális mozgósítást vállal, ennek felelősei a székelyföldi megyei szervezetek elnökei, illetve a párt helyi szervezeteinek elnökei.

Az MPP elnöksége határozatot fogadott el, melynek értelmében elítéli Románia Kormányának erőszakos asszimilációra irányuló régióátszervezési terveit. „Veszélyes vizekre evez a kabinet, amikor nem akar tudomást venni a magyar közösség jogos igényeiről, hiszen Székelyföld népe még a legnehezebb időkben is kiállt jogaiért, és nem lesz ez másként most sem, ha megkérdezésünk nélkül kívánnak dönteni sorsunkról” – fogalmaz a határozat, mely ismételten felhívja a figyelmet, hogy egy ilyen intézkedés, mely ellentmond az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak nem képezheti Románia belügyét.

A Magyar Polgári Párt Országos Elnöksége határozatban foglal állást a magyarországi választási regisztráció kapcsán is. A 2013. augusztus 1.-én induló regisztrációs folyamat igen nagy jelentőséggel bír, hiszen a kettős állampolgárság intézményének kiterjesztését követően jövőre először fordulhat elő, hogy az elszakított nemzetrészek magyarjai közvetlenül is véleményt nyilváníthatnak, kifejezhetik akaratukat a magyarság közös sorsának alakításában. Az MPP felkér minden magyar állampolgársággal rendelkező erdélyi lakost, hogy éljen a lehetőséggel, regisztráljon, hogy jövőre a magyar történelemben egyedülálló módon első alkalommal részt vehessen Magyarország jövőjének alakításában. Az MPP irodák mellett működő Állampolgársági Irodák, de a párt helyi fiókszervezeti is mindent elkövetnek a folyamat népszerűsítése érdekében – fogalmaz az MPP határozata.

„Ideje és helye van a versenynek, mint ahogy ideje és helye van az együttműködésnek” – hirdette meg a Magyar Polgári Párt bejegyzését követően, és ez a felelős politikai magatartás vezérli azóta is. Ennek tükrében tekintette át az elnökség a szórványmagyarság körében történő szervezetépítés lehetőségeit. Biró Zsolt pártelnök a Máramaros megyei és Hunyad megyei tapasztalatait osztotta meg, míg Simon Csaba és Mosdóczi Vilmos alelnökök a MÁÉRT, illetve a KMKF Szórvány Szakbizottságaiban kifejtett munkájukról számoltak be. Biró Zsolt Lemák Rudolf megyei elnök meghívására látogatott Máramaros megyébe, ahol Kapnikbányán részt vett a helyi szervezet éves közgyűlésén, majd Máramarosszigetre, Hosszúmezőre, Nagybányára és Koltóra is ellátogatott. Hunyad megyei látogatásán Biró Zsolt részt vett a Lupényi református templom 100 éves jubileumi ünnepségén. Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, a rendezvény díszvendége pedig dr. Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke volt.
   
Az elnökség tagjai az ülést követően találkoztak és megbeszélést folytattak az erdélyi látogatáson tartózkodó dr. Kövér László házelnökkel, az MPP tiszteletbeli elnökével.

Marosvásárhely, 2013. augusztus 1. 

MPP Sajtóiroda

MPP-PRESS

admin
 

>