A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közleménye az erdélyi magyarság képviseletéről

Közlemény

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) a kezdetektől állást foglalt abban a tekintetben, hogy mindenképpen szükség van a magyar kisebbség bukaresti képviseletére. Az egyenlő távolság elvének kinyilatkoztatásával, a KRE nem kívánt beleszólni a magyar politikai pártok ez irányú egyeztetésébe.

A KRE jónak tartotta a „nemzeti válogatott” létrehozását. Ennek meghiúsulását elsősorban az EMNP és az MPP jobb oldali koalíciójának elmaradásában látja, aminek szinte egyenes következménye volt az, hogy az EMNP, a teljesen más arányt mutató RMDSZ-szel sem tudott megegyezni.

Ilyen körülmények között, – továbbra is fenntartva az eredeti álláspontot – ismételten kijelentjük: az erdélyi magyarság parlamenti képviseletére szükség van!

Éppen ezért, egyetértünk Szász Jenőnek, a leendő Nemzetstratégiai Intézet vezetőjének a hasznos szavazatok megbecsülésének elvére való felhívásával.

Visszautasítjuk Tőkés László volt püspök azon kijelentéseit, mely szerint a KRE elfogadhatatlan szervilizmust tanúsít az RMDSZ felé. Emlékeztetjük, hogy már az ő püspöksége idején is, a KRE választási állásfoglalásai értékelvűen alkalmazkodtak az adott helyzethez. Így esett meg, hogy volt ahol támogattuk az RMDSZ jelöltjeit, volt ahol nem. Jelenleg a KRE igyekszik betölteni azt a szerepet, melyet épp a KRE közgyűlésén életre hívott, és azóta az EMNP-vel egybemosott EMNT teljesen elfelejtett, éspedig: a politikai csatározásokon és pártérdekeken túl, szem előtt tartani az erdélyi magyarság mindenkori érdekeit!

Kijelentjük: a „nemzeti válogatott” életre-hívásának kudarcáért nem vállalhatunk felelősséget! Az a magyar politikai elit felelőssége, és a megegyezésre képteleneket ott kell keresni! A jelen helyzetben, – a román pártszövetségek mért arányait tekintve, ugyanakkor szem előtt tartva a magyar érdekképviselet arányos szükségességét, valamint az egyes magyar szavazatok legnagyobb hasznosíthatóságát – felszólítunk minden felelősséget hordozó magyar embert, hogy szavazzon a pillanatnyilag legnagyobb eséllyel pályázó RMDSZ jelöltjeire.

Nagyvárad, 2012. december 4.

Tisztelt Szatmár megyeiek! – Közlemény

A Magyar Polgári Párt az elmúlt években igyekezett kritikus tükröt állítani közösségünk képviselői elé. Választási lehetőséget kínáltunk a magyaroknak szerte Erdélyben, olyat, amely hasznos és hathatós erővé kovácsolhatja a nemzeti képviseletet Románia parlamentjében és az önkormányzatokban is.

A magyar-magyar párharcnak vesztesei és hamis prófétái egyaránt lettek, de amit a felelős politikusok nem tudtak eldönteni, azt döntésre vitték helyettük a választópolgárok Erdély-szerte a választásokon. Így biztosították a hathatós magyar képviseletet a magyarlakta vidékeken, így biztosítottak jövőt és boldogulást számukra otthonukban, szülőföldjükön.

Most azonban elérkezett az ideje annak, hogy — átértékelve az elmúlt évek eseményeit — a Magyar Polgári Párt a nemzet megmaradásáért döntést hozzon. Okulva a helyhatósági választások eredményéből úgy véljük, jelenleg nincs esélye annak, hogy két magyar szervezet bejusson a román parlamentbe.

Az elmúlt időszakban felerősödött román nacionalista felhangok aggódásra és összefogásra kell ösztönözzenek minden magyart. Ennek az erős összefogásnak a jeleként, a választások rendkívüli tétjének felismerése után a Magyar Polgári Párt vezetősége úgy döntött, nem indít jelölteket, a magyarság képviseletét veszélyeztetve.

A szatmári magyaroknak tudniuk kell, hogy az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) nincs esélye bejutni a parlamentbe, ezért az erre a pártra leadott szavazatok egytől egyig román pártok jelöltjeit juttatnák mandátumhoz.

Ezért arra kérjük szimpatizánsainkat és minden felelős magyar embert Szatmár megyében, hogy döntsön felelősen december 9-én. Tegye félre az elmúlt évek sérelmeit és a nemzeti értékeik védelmében december 9-én, vasárnap, a parlamenti választások napján járuljon minél nagyobb számban az urnákhoz és szavazzon az egyetlen olyan Szövetségre, amelynek esélye van képviselni közösségünket Románia parlamentjében.

A fentieket figyelembe véve a Magyar Polgári Párt vezetősége december 9-én felelősen fog dönteni, és az erős magyar érdekképviseletre szavaz! Tegyünk így mindannyian, akiknek fontosak a nemzeti értékek, akiknek fontos a megmaradásunk!

Hegedűs Pál Zazula Béla

az MPP Szatmár megyei elnöke az MPP Szatmárnémeti elnöke

MPP-PRESS

admin
 

>