Külön ünnepelnek Zágonban

meghivo

 

Idén is a "hagyományokhoz" híven, külön ünnepli március 15-ét Zágonban az RMDSZ és az MPP. A két szervezet a korábbi években sem tudott megegyezni a közös ünneplésről. 3 szek.ro

Döntött a kormány: helyhatósági választások június 10-én

Románia Kormánya hivatalosan is eldöntötte, hogy a helyhatósági választásokat idén június 10-én szervezik meg – adta hírül a Mediafax. A választások időpontját kormányhatározattal szavazták meg.

forrás: mediafax

Felhívás az előválasztásra

A POLGÁRI KOALÍCIÓ Erdély és Székelyföld megtartó keresztény hagyományaira épülő, helyzetteremtő – nem önfeladó – életforma megteremtéséért jött létre Marosvásárhelyen.

Ezen életforma alapja:

·       a biztonságos élet, a rend, az igazság és a szabadság kiteljesítése;

·       a valódi és tényleges népuralom, ahol az állam méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül szolgálja polgárait;

·       felelősség-vállalás utódainkért, védelmezve az utánunk jövők életfeltételeit.

A  kitűzött célok megvalósítása érdekében  a  Polgári Koalíció – melynek tagszervezetei: a Magyar Polgári Párt, a Kereszténydemokrata Polgári Egyesület, a Marosszéki Székely Tanács, a Székely-Vásárhely Egyesület, a Pro Legalitate Egyesület, a Marosvásárhelyi Szívbetegekért Egyesület …  – dr. Benedek  Imre orvos-professzort, neves szívgyógyászt kérte fel, hogy legyen a Koalíció vásárhelyi polgármester-jelöltje a 2012-es helyhatósági választásokon.

Tudatában annak, hogy Marosvásárhely magyar és székely-magyar nemzeti közössége egy és csakis egy magyar polgármester-jelölttel győzhet a választási küzdelemben, dr. Benedek Imre professzor és a Polgári Koalíció tisztelettel  felkéri a magyar testvérpártokat, az RMDSZ-t és az EMNP-t,

R E N D E Z Z Ü N K E L Ő V Á L A S Z T Á S T városunk magyar polgármester-jelöltjének kiválasztása érdekében!

Döntsön Vásárhely magyar közössége arról a személyről, akit győzelemre visz a választási küzdelemben a polgármesteri szék visszaszerzéséért.

Erdélyben is meghonosodott a többpártrendszer, mely nem a sokat hangoztatott magyar széthúzást jelenti, hanem épp ellenkezőleg, a demokratikus életformát teremti meg, és igazolja a romániai magyarság életképességét. Így tudjuk győzelemre vinni lelki-szellemi értékeinket. Ugyanakkor az előválasztás egy főpróba, lehetőség arra, hogy Vásárhely magyar közössége visszanyerje önbizalmát, leküzdje a hosszú és sikertelen évek során kialakított közéleti közömbösségét. Bizonyítsuk be: van erőnk és képességünk ahhoz, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunk irányítását.

Tehát: győzzön a legrátermettebb, a legfelkészültebb, a legmegbízhatóbb, a legtapasztaltabb, a legmegfontoltabb, a leghitelesebb, a leghatározottabb!

A előválasztás teremtheti meg az igazi marosvásárhelyi magyar összefogást!

Felkérjük magyar egyházainkat, magyar civil szervezeteinket, a sajtót, legyenek segítségünkre az előválasztások megszervezésében.

Az általunk javasolt időpont 2012. március 30-31., vagy április 14-15.

Minden vásárhelyi illetőségű polgárnak, nemzeti hovatartozásától függetlenül, szavazati joga van az előválasztásokon.

Prof. Dr.Benedek Imre,                              Kelemen  Ferenc,

polgármester-jelölt                                    elnök

Polgári Koalíció                                          Magyar Polgári Párt

Marosvásárhely                                          Marosvásárhely

Hazahozzák Nyirő József hamvait

Pünkösd vasárnapján, május 27-én hozzák haza Madridból Nyirő József székely író földi maradványait, melyeket a székelyudvarhelyi katolikus temetőben helyeznek végső nyugalomra. Nyirő József Emlékbizottság létrehozását szorgalmazza a Székelyudvarhelyért Alapítvány, melynek célkitűzései között szerepel egy Nyirő-emlékház létrehozása, az író hagyatékának összegyűjtése, valamint a városi könyvtárat is róla szeretnék elnevezni.

A magyar állam megbízásából Magyarország konzulátusa exhumáltatja Nyirő József hamvait Spanyolországban, melyet a csíksomlyói zarándokvonat szállít Csíkszeredába, ahonnan huszárkísérettel hozzák majd Udvarhelyre – hangzott el a kedden délben tartott sajtótájékoztatón a Székelyudvarhelyért Alapítvány székhelyén. Nyirő végrendeletében hátrahagyta, hogy iskolavárosában, Székelyudvarhelyen vagy a kolozsvári Házsongárdi temetőben helyezzék végső nyugalomra. Az író Székelyzsomboron született, 1933 és 1939 között élt Székelyudvarhelyen, és 1953-ban hunyt el Madridban. Újratemetésére pünkösd vasárnapján a székelyudvarhelyi katolikus temetőben kerül sor – tájékoztatott Szász Jenő, az Magyar Polgári Párt és a Székelyudvarhelyért Alapítvány elnöke. Mivel a sírgondnokságot Madridban a magyar állam látta el, erről Udvarhelyen is gondoskodik majd.
Korábbi törekvések

Székelyudvarhelyen dr. Pál Gyula egykori városi főügyész őrizte Nyirő szellemiségét, ő volt az, aki szívén viselte hamvai hazahozatalának ügyét. Szász Jenő szerint politikai szinten is eljött az ideje annak, hogy ez megoldódjon, hiszen „nem mindegy, ki van kormányon az anyaországban”. Balázs Árpád önkormányzati tag arról is beszámolt, hogy korábban ő maga kezdeményezte a szombatfalvi Nyirő-villa utcájának az író utáni elnevezését. „A villából már akkor emlékházat szerettünk volna alakítani, többször egyeztettünk ezzel kapcsolatban Pál Gyulával is, de sajnos tervünk akkor meghiúsult” – mondta el Balázs Árpád MPP-s tanácsos.

Jövőt illető tervek

Nyirő József nevével fémjelzett emlékbizottságot alapítanak Székelyudvarhelyen, melybe olyan tagokat várnak, akik ismerik és értékelik az író munkásságát, valamint egyetértenek azzal, hogy Nyirő a népi székely vonulat irodalmi megteremtőjeként méltó elődje lehet Tamási Áronnak és Wass Albertnek. A bizottság koordinátora Balázs Árpád lesz, kitűzött céljai között a városi könyvtár Nyirő Józsefről való elnevezése szerepel, melyet tanácshatározatban terjeszt majd elő Szász Jenő. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy Nyirő életművének bemutatását is tervezi az emlékbizottság, melyet tudományos konferenciák keretében rendeznének meg.
„Az író hagyatékát is össze szeretnénk gyűjteni. Tudomásunk van arról, hogy a vargyasi Sütő-féle, igencsak értékes konyhabútorát Ivóban őrzik, valamint sok fényképe magángyűjteményekben van”– adta tudtunkra Balázs. Mindezeket a szombatfalvi Nyirő-villa épületében szeretnék elhelyezni, melyben jelenleg albérletben lakik két család. Mivel a villa a város tulajdonát képezi, a benne lakó családoknak kell elsősorban más helyet keresni. „Ezek az emberek mind a mai napig bért fizetnek, és saját költségükön karbantartották az épületet, tehát méltányos megoldást kell találnunk” – nyilatkozta az MPP elnöke. 1953-ban Ilona asszony egyedül maradt Spanyolországban, egy darabig öregotthonban élt, majd Marosvásárhelyre tért haza. Nyirő feleségének földi maradványait is szeretnék Székelyudvarhelyre szállítani, férje mellé temetni.
Pünkösdi újratemetés

Nyirő hamvait a csíksomlyói zarándokvonat hozza haza Spanyolországból május 27-én, egy erre a célra elkülönített kocsiban Magyarország Köztársasági Őrezredének kíséretében. Csíkszeredából huszárok szállítják majd Székelyudvarhelyre, ahol – a Nyirő-villa előtti tiszteletadást követően – a Márton Áron téren kerül felravatalozásra. Az író hamvait a székelyudvarhelyi Szent Miklós-hegyi temetőben, római katolikus szertartás kíséretében helyezik örök nyugalomra – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Székelyhon

MPP-PRESS

admin
 

>