Céljuk a városvezetés leváltása

szekelyujsag

Interjú László Györggyel, az MPP Maros megyei szervezetének elnökével

Két hete már hivatalos, hogy két magyar polgármester-jelölt szeretne megméretkezni a június 10-én tartandó helyhatósági választásokon: dr. Vass Levente RMDSZ-színekben, dr. Benedek Imre pedig a Polgári Koalíció támogatásával. Senkinek sem jelent az újdonságot, hogy a két magyar jelölt két részre osztja a vásárhelyi magyarok voksait, így pedig vajmi kevés esélyünk van arra, hogy a jelenlegi városvezetőt eltávolítsuk páholyából. Erre egyelőre egyetlen gyakorlatba ültethető megoldás létezik: az előválasztás. Az MPP Maros megyei elnökével, László Györggyel beszélgettünk.

– Múlt héten megszületett a Polgári Koalíció. Milyen út vezetett eddig?
– Le kell szögeznem, hogy a Polgári Koalíció a választási parancsnak tesz eleget. Létrejöttének oka, célja – amit Marosvásárhely magyar lakossága is egyértelművé tett a politikusok számára –, hogy teljes körű összefogással visszaszerezzük a város polgármesteri székét, illetve az egyszerű többséget az önkormányzati képviselőtestületben. Ebből kiindulva a tavalyi év folyamán tárgyalások sorát folytattuk a magyar politikai alakulatokkal. Igyekezetünk az év végére meghiúsult, és nem jött létre politikai szintű megegyezés. Az RMDSZ úgy értelmezte az összefogást, hogy az általuk kiválasztott polgármester-jelölt mögé mindenki sorakozzon fel. Az MPP továbbra is úgy gondolta, hogy csak a három politikai erő közös megegyezése esetén születhet meg az életképes összefogás. Ennek célja pedig, hogy közösen nevezzük meg Vásárhely egyetlen magyar polgármester-jelöltjét, közös jelöltlistát állítsunk, és megnyerjük a helyhatósági választásokat, illetve visszaszerezzük a tanácsi többséget. Mikor a tárgyalások zátonyra futottak, mi úgy döntöttünk, hogy nem hagyjuk annyiban, és megpróbáljuk más eszközökkel tető alá hozni az összefogást, még akkor is, ha a politikai vetélytársaink ezt nem nézik jó szemmel.
– Köztudomású, hogy korábban több név is felmerült lehetséges polgármester-jelöltjükként. Hogyan döntöttek dr. Benedek Imre mellett?
– Fontos kiemelni, hogy először született meg a Polgári Koalíció gondolata, és utána választottunk jelöltet. Közös értékek mentén raktuk le e koalíció alapját, és ugyanígy közös értékek mentén választottuk ki a tömörülésben helyet kapó egyesületeket, civil és politikai szervezeteket. Megkerestük az összes eddigi jelöltet – Enache asszonyt, Vass Leventét és Benedek Imrét –, akik alternatívát tudnának biztosítani a jelenlégi városvezetővel szemben. Azért esett Benedek professzorra a választásunk, mert ő értett egyet leginkább az általunk és a Polgári Koalíció által megfogalmazott értékekkel: a keresztény-demokrata szemlélettel, a jelöltállítás legdemokratikusabb, legracionálisabb, legeredményesebb, és a vox populi által is kért formájával: az előválasztással. Benedek doktor volt az, aki első perctől nyilvánosan is kiállt az előválasztás ügye mellett. Smaranda Enache is egyetértett azzal, hogy egy efféle megméretkezés nélkül nem lehet magyar jelöltet állítani Vásárhelyen, de azt is elmondta, hogy ő nem szeretne a magyarok belső ügyeibe beleavatkozni. Így a Polgári Koalíció értékrendjébe leginkább Benedek személye illik bele, ezért az általunk javasolt polgármester-jelölt csakis a professzor úr lehet. Emellett a kardiológus első perctől vallotta, előválasztás esetén, amennyiben nem ő lesz a nyertes, kész visszalépni a legtöbb szavazatot elérő személy javára. Úgy gondolom, ennél tisztábban politizálni Marosvásárhelyen jelen pillanatban nem lehet.

– Látnak-e esélyt arra, hogy a másik, magát jobboldalinak nevező párt, az EMNP részt vegyen a koalícióban, megvalósítva ezáltal a jobboldali erők összefogását?
– Azt kell mondanom, hogy sajnos két jobboldali erő nem létezik Vásárhelyen. Ismeretes, hogy egy politikai szervezet napi tevékenysége határozza meg annak mivoltát. Ebből kiindulva: egyelőre a magyar jobboldali erő az MPP, tágabb értelemben a Polgári Koalíció. Feltehetjük a kérdést, hogy azok a szervezetek, amelyek ugyan jobboldalinak nevezik magukat, de mégsem ezen a térfélen játszanak, vajon identitászavarban vannak? Mi próbáltunk beszélni az EMNT-vel és az EMNP-vel is, hogyha valóban változást akarnak, akkor ezt ne az RMDSZ-szel való koalícióban keressék, hanem a ténylegesen jobboldali erőkkel. Úgy gondolom, hogy nekünk együtt sokkal könnyebb lenne egy életképes alternatívát biztosítani a jelenlegi posztkommunista Szövetséggel szemben. Bizarrnak és ellentmondásosnak tűnik, hogy Vásárhelyen az EMNP azzal az alakulattal szövetkezne, amely helyett alternatívát szeretnének kínálni.
– Hivatalosan felkérték-e a másik két politikai pártot, hogy csatlakozzanak a Polgári Koalícióhoz?
– Természetesen, hisz nekünk nem az a célunk, hogy külön alakulatok létezzenek, hanem egy széles ölelésű, mondhatni teljes körű összefogás megvalósítása. Kiemelem, hogy elsősorban az RMDSZ-t várjuk a Polgári Koalícióba, mert nekik van erejük, tapasztalatuk és struktúrájuk. Azt szeretnénk, hogy ők bólintsanak rá az előválasztásokra, hisz így fog megszületni a teljes körű összefogás. Az MPP tavaly megtartott kongresszusán hivatalos dokumentumban mondta ki, hogy igenis az EMNP-t magunk mellett szeretnénk tudni. Ez nem demagógia, vagy választási kampányszöveg, hanem konkrét döntés: az EMNP-vel együtt jobboldali alternatívát szeretnénk biztosítani az erdélyi magyaroknak az RMDSZ-szel szemben.
– És milyen válasz(oka)t kaptak?

– Sajnos gyerekeseket és felelőtleneket. Nem vehetünk komolyan, nem fogadhatunk el olyan választ, hogy „szabaduljatok meg az országos vezetőtöktől, és akkor jövünk”. Nem fogadhatjuk el azt sem, hogy Toró T. Tibor Temesvárról idelátogat, és utasításokat ad, hogy a saját pártomban kit, mikor váltsak le, főleg úgy, hogy kérése okát nem is tudja konkrét érvekkel alátámasztani. Ez sokkal inkább zsarolásnak, mintsem jó szándékú javaslatnak tűnik. Nem így működünk. Az MPP sosem mondta, hogy váltsák le Tőkést, vagy akármelyik más párttagot. Azt viszont kijelentettük, hogy különbözőek vagyunk, és vannak közöttük nézeteltérések, de fogjunk össze, hogy jobbak lehessünk.
– A hétvégén tartott SZKT-n Vass kijelentette, hogy nem fél megméretkezni egy előválasztás során. Hogyan ítéli meg, van-e hajlandóság a másik két párt jelöltjei részéről, hogy részt vegyenek az esetleges előválasztáson?
– Meglepett Kelemen Hunor felszólalása a hétvégi SZKT-n, pontosabban az, hogy ő, mint a Szövetség elnöke, hallani sem akar előválasztásról, holott a jelöltjük rájött arra, hogy tulajdonképpen a vásárhelyi lakosok azt kérik, hogy mindannyian fogjunk össze, és ezáltal biztosítsunk egy erős érdekképviseletet. Ugyanakkor kijelentem, hogy Vass Levente nélkülünk nem tud nyerni, és félő, hogyha a kooperáció nem valósul meg, az eredményhirdetés után késő bánat lesz arra gondolni, hogy mégis össze kellett volna fogni az MPP-vel.
– Mik a minimális célkitűzéseik, elvárásaik a választásokkal kapcsolatosan? Hány tanácsosi hellyel lennének elégedettek Marosvásárhelyen?
– Elsősorban el kell mondanunk, hogy Marosvásárhelyen virágzik a korrupció, és maffia típusú szervezetek vezetik a várost, aminek egyértelmű vesztese a helyi polgár. Ezt meg kellene végre állítani! Ugyanakkor transzparenciát kell biztosítani a lakosok számára, hisz minden egyes állampolgárnak joga van megismernie saját közigazgatását, saját döntéshozó testületét. Viszont az sem megoldás, ha egy maffia szervezet román ajkú vezérét leváltjuk, és egy másik maffia szervezet magyar ajkú vezetőjét tesszük a helyére. Vásárhelyen le kell váltani az egész városvezetést, illetve a terjeszkedő és mindent megfojtó „polipkarokat”. Ezt akarja az MPP, a Polgári Koalíció, de ezt szeretné Marosvásárhely lakossága is elérni.
2012-ben, amennyiben Benedek professzor elnyeri a polgármesteri széket, illetve a Polgári Koalíció többségbe kerül a döntéshozatalban, az év végére szavatoltan konkrét eredményeink lesznek.

Az RMDSZ-en kívül is van élet – Beszélgetés Rácz Károllyal, Kézdivásárhely polgármesterével

A megkezdett beruházásokat folytatták az elmúlt évben: a Vigadó korszerűsítése, tömbházak hőszigetelése, csatornázás… ha lassan is haladtak, de nem álltak le, több pályázatot nyertek.
A múlt év botrányoktól sem volt mentes, korrupció vádjával vizsgálati fogságba került a város polgármestere, lemondott tisztségéről Szarvadi József István alpolgármester és Kelemen Alpár, a Gosp-Com Kft. igazgatója, kirúgták Kocsis Zoltán sportiroda-vezetőt. A tanácsülések zöme különösebb vita, cirkusz nélkül zajlott le, de év vége felé már egyre gyakrabban adódtak elvtelen viták, személyes támadások. Beindult a választási kampány. Rácz Károly közgazdász több mint három és fél évvel ezelőtt került a polgármesteri székbe. A múlt esztendő sikereiről és kudarcairól, illetve a nagyobb megvalósításokról faggatta a Háromszék munkatársa.
Ipari parkok létesülnek
Rácz Károly: Amit a múlt esztendőre célul tűztünk ki, nagy vonalakban meg is valósult. Legnagyobb eredmény a város történelmében a közel tízmillió eurót jelentő két pályázat megnyerése, amihez az önkormányzatnak is jelentős önrésszel kell hozzájárulnia. Meggyőződésem, hogy ez hosszú távon megalapozza Kézdivásárhely fejlődését. A tervezett két ipari parkról van szó, az egyik a volt fakitermelő vállalat általunk megvásárolt területén, a másik pedig az egykori keményítőgyár ülepítőállomásának telephelyén létesül. Az elmúlt időben számtalan alkalommal kerestek meg külföldi és hazai beruházók, akik befektettek volna városunkban, de nem rendelkeztünk azokkal a feltételekkel, amelyekkel ki tudtuk volna elégíteni elvárásaikat, igényeiket. Ezt a krónikus hiányt pótolják majd az ipari parkok, melyek táptalajt biztosítanak majd bármilyen vállalkozás fejlődéséhez. Ez volt a legfontosabb törekvésünk, hogy a projektet véghezvigyük. A pályázat a két telephely teljes rehabilitálását, a teljes infrastruktúra kialakítását tartalmazza. A tervben néhány csarnok felépítése is szerepel, ami azt jelenti, hogy azokat bárki bérbe veheti. Most zajlik a kivitelezési tervhez szükséges engedélyek beszerzése, az első ipari park terve már jóváhagyási szakaszban, a második esetében nem állunk ilyen jól, de lényeges, hogy elfogadták mindkét pályázatunkat. A szépmezőin kívül országos szinten sincs egyetlen hasonló pályázat, csak a miénk. Két pályázatot ipari park létesítésére nyertünk. Tény és való, a város számára nagy pénzügyi megerőltetést jelent majd, de távlatilag megtérül a befektetés. A hitel törlesztése kétéves haladék után idén kezdődik, és tíz évig tart. Az elmúlt évben a csatornázással is haladtunk, a szaktárca finanszírozásának mértékében. Sajnálatos módon a 2010 végére lekötött munkálatot meghosszabbították 2013 végéig. Amit nem sikerült tavaly befejezni, az a Szabadság utca környékének a rendbetétele, sajnos, sok más olyan fontosabb munka jött közbe, amely miatt az ottani építkezés idén tavaszra maradt. Az inkubátorházra a finanszírozási szerződést már a múlt év végén aláírtuk. Hangsúlyozottan támogattuk a civil szervezeteket. Önerőből felújítottuk az egykori kaszárnyaiskola épületét, ahol több civil szervezet jutott székházhoz. Kulturális vonatkozásban is előreléptünk, folyamatos a városi színház és az amatőr színjátszó csoportok támogatása.

Látványos beruházások ­helyett
– Nem sikerült befedni a műjégpályát…
– Ez így igaz. Az épületet a finanszírozás idejére átadtuk az országos beruházási ügynökségnek, és első helyen szerepelünk vele a listán. Idén nem valószínű, hogy tető alá kerül a műjégpálya, önerőből pedig nincs lehetőségünk tovább építeni, csak ha találunk egy potenciális befektetőt.
– Mi a helyzet a megkezdett uszodával, amire az előző városvezetés 5,3 millió lejt költött el?
– Túlméretezett objektumról van szó, ezért áttervezés nélkül nem finanszírozható. Idén elvégezzük a szükséges konzerválási munkálatokat, hogy állapota ne romoljon tovább.
– Kérem, szóljon a városhoz tartozó falvakban elvégzett munkálatokról.
– Az utóbbi húsz évben nem részesültek akkora támogatásban, mint most három esztendőben. Az összes művelődési otthont teljesen felújítottuk, a mezei utak karbantartására is nagyon sok pénzt költöttünk, pallókat, átereszeket építettünk, lehet, hogy ezek nem látványosak, de azok számára, akik ott laknak, fontos beruházások. Nyujtódon az RMDSZ-frakció nem egyezett bele egy terület megvásárlásába, holott csak azt szerettük volna, ha a nyujtódiak visszakapják egykori iskolájuk megcsonkított területét a rajta levő épületekkel együtt. Idén Sárfalván központi parkot alakítunk ki játszótérrel együtt. Nyujtódon a római katolikus temető felé vezető és a faluház előtti utat aszfaltozzuk majd, s ezenkívül járdát és három gyalogoshidat is kap a falu.
Fölösleges a megyei tanács
– Nem volt felhőtlen a viszonya a megyei tanács elnökével. Hogy lehetett ilyen körülmények között dolgozni?
– Mellőzni kell őket, teljesen haszontalan és fölösleges intézményről van szó. Gyakorlatilag a központi költségvetésből pénzeket emészt fel. Ha decentralizációról beszélünk, akkor ennek az intézménynek semmiféle szerepe nem kellene hogy legyen. Jelen pillanatban olyan politikai megszorító eszközként lép fel bármilyen, velük nem egyszínű városvezetéssel szemben, ami inkorrekt. A megyei tanácsnak az lenne a feladata, hogy a megyét igazgassa, ne politikai szervként működjék. Az elmúlt időben nem mondhatom, hogy különösebb gondot okozott volna törekvésük, mellyel megpróbáltak bennünket fékezni, nagyon sok munkával és megfelelő lobbizással el tudtuk érni nélkülük is, hogy a megkezdett munkálatok haladjanak, és a város fejlődjék. Hacsak lehetett, az RMDSZ próbálta gátolni a város fejlődését a minisztériumok segédletével. Azt szeretnék bebizonyítani, hogy csak az ő vezetésük alatt fejlődhet a város. Az adófizető polgárt büntetni, amiért 2008-ban nem rájuk szavazott, meglátásom szerint felér a nemzetárulással. Mi vagyunk az élő bizonyíték arra, hogy az RMDSZ-en kívül is van élet.
Lakásépítés, vendégforgalom
– Idénre mit terveznek?
– Már nagyon időszerűvé vált gépparkunk felújítása, munkagépeink javítása már nagyon sok pénzbe kerül, ezért is, akár lízing formájában, vagy használt gépek vásárlásával, de mindenképpen fel fogjuk újítani. Továbbá folytatódik a kockaköves utcák járhatóvá tétele, rengeteg az olyan utca, ahol az idő folyamán besüllyedt a kockakő burkolat, talán a legrosszabb állapotú az Állomás utca burkolata, amelyre a Molnár Józsiás utcával együtt már tavaly finanszírozási kérelmet nyújtottunk be a területfejlesztési minisztériumhoz. A Vágóhíd utca és Oroszfalu összes utcája, valamint a Fortyogói út új aszfaltburkolatot kap idén. Ezeken kívül a Vár, Perkő, Arany János és Bálványos utcát is felújítjuk idén, a Haladás utca mögött is utat alakítunk ki. Utcajavítás szempontjából idén elsők az udvarterek, ahol sok helyen még a közvilágítási hálózat is hiányzik. A Fortyogó úton két évvel ezelőtt területcserével közel egyhektáros telekre tettünk szert, s oda szándékszunk 240 lakrészt építeni fiatal házasok számára. Pályázatunkat kedvezően bírálták el, első lépésben 135 lakrész épülne. A volt fás vállalat területén az egyik épületet teljesen felújítottuk, ahol idéntől szociális menhelyet fogunk működtetni, tizenöt hajléktalant tudunk elszállásolni. A többi ottani ingatlan felújítása folytatódik. Ha sikerül az egykori Maros Magyar Autonóm Tartomány nevéről a város nevére telekkönyveztetni a Kanta utcában található téglaépületet, a felújítás után ott is fiatal házasok lakhatnának. Mintegy száz lakrészt lehetne kialakítani. Folyamatos költség a város számára a Vackor Óvoda fenntartása, ezért fontos lenne, hogy a Református Kollégium udvarán minél előbb felépüljön az új óvoda, amire pályáztunk, és bízunk abban, hogy ebben az évben megkezdhetjük az építkezést. Idén a belső úthálózat – az udvartereket és a város központját is beleértve – felújítását helyezzük előtérbe. Az udvarterekben a kockakő-felújításon, illetve -lerakáson kívül a korhű műemlék övezethez méltó közvilágítást is szeretnénk biztosítani. Amíg az udvarterekben nincs csatornázás, addig nincs értelme lerakni a kockakő burkolatot. Az első műgyepes pálya a Petőfi-iskola udvarán épül majd fel. Foly­tatjuk a szociális étkezde és a Civilek Háza felújítását. Hidat építünk a Torja pataka fölé a Malom utcában. A Molnár Józsiás parkban felállítjuk a zenepavilont, és felújítjuk a mauzóleum körüli kerítést. Kézdi­vá­sárhely összes utcája új, egységes névtáblát kap.
– Beszéljen a vendégforgalomról.
– A turizmus tekintetében is optimisták vagyunk, közel kétszázezer eurós pályázatot nyertünk. Idén információs központot indítunk be, és továbbra is részt veszünk különböző külföldi és belföldi szakmai kiállításokon, turisztikai vásárokon. El akarjuk érni, hogy Székelyföld határát ne Har­gita megye határvonalával azonosítsák, hanem Háromszék is épüljön be a külföldi turisták tudatába. Az egykori újrahasznosítható hulladékfelvásárló központ mögötti kéthektáros víztükrös halastó is a turizmust célozná, amire idén 200 000 lejt fordítunk. Működtetését a horgászegyesülettel közösen óhajtjuk megoldani.
– Versenybe száll-e újabb polgármesteri mandátum megszerzéséért?
– Természetesen folytatni szeretném a megkezdett munkát, de előbb konzultálni óhajtok a város lakóival.
Váry O. Péter
3szek.ro

A politizáló kis patikus (Tollraforgó)

Árulóknak áll a világ ma Romániában, s ehhez igazodik az RMDSZ is. Kicsi kutya nagytól tanul – a szólásmondás tökéletesen illik rájuk, úgy hordozzák körbe most Nagy Andrást, az MPP-ből az RMDSZ-be átült gyógyszerészt, mintha igazi nagy trófeát szereztek volna.

Pedig igencsak kis halat fogtak, s nem is a legnemesebb fajtából. Az ifjú ember a rendszerváltást gyógyszerész technikusként érte meg, ahogy módja nyílott rá, alapított is egy magángyógyszertárat, majd a kollégáival való megegyezés dacára eladta azt egy országos patikahálózatnak. Mert ambíciói nagyok voltak, ellenzéki színekben a politika porondjára lépett, s annyi RMDSZ- és kormányellenes nyilatkozatot darált el az évek során, hogy unalom volt hallgatni. Most Ritli László egészségügyi miniszternek osztályvezetőre vagy igazgatóra van szüksége, s mert okos ember a román egészségügy trágyadombján nem nagyon kíván kapirgálni, s emiatt jobb nem akadt, beérte egy háromszéki, pártját harminc ezüstpénzért eláruló emberrel. Hogy miként egyezteti össze leendő funkcióját eddig hangoztatott kijelentéseivel, miszerint az egészségügy lerohadt, a gyógyszerellátás kritikán aluli, az előző kormányok alávaló módon felduzzasztották az ágazatban dolgozók létszámát stb., intézze el majd magával és megbízóival.
A helyi politikai élet sokat nem nyert, a megye gyógyszerésztársadalma sem veszített. Úgy tűnik fel, kifogytak a megbízható káderekből, s kénytelenek az ellentáborból átcsábítani egy-egy alkalmas akárkit.
Régi vicc jut az ember eszébe: Kohnt fejbelövéssel fenyegették a milícián, s mikor kiengedték, örömmel újságolta Iciginek: Te, ezeknek már golyójuk sincs!

Simó Erzsébet

Közlemény

Belső-Erdélyi és partiumi körúton vett részt a Magyar Polgári Párt országos elnöksége. A Szász Jenő pártelnök vezette delegáció a közelgő önkormányzati választások előtti helyzet értékelése és a választási előkészületek jegyében vett részt Szilágy, Máramaros, Szatmár és Bihar megyék küldöttgyűlésein.

A Zilahon, Koltón, Szatmárnémetiben és Székelyhídon lezajlott találkozókon kidolgozták a jelöltállítási kritériumokat és a választási stratégiát. Tekintettel a Partium és Belső-Erdély sajátos helyzetére, az etnikai arányok változatos megoszlására, ezen a vidéken a párt településenként más és más stratégiát követ. Az MPP minden olyan településen, ahol a választás szabadságának biztosítása nem veszélyezteti a magyar érdek képviseletét saját jelöltet és listát állít. Az interetnikus környezetben az MPP a megegyezést szorgalmazza, elsősorban a jobboldali, nemzeti erők összefogása révén. A Magyar Polgári Párt mind a négy megye esetében a megyei önkormányzati helyeket is megcélozza, ennek érdekében pedig megyei tanácsosi listával és lehetőleg önálló megyei tanácselnök jelölttel lesz jelen.

Szász Jenő a körutat értékelve kifejtette: összességében mindenhol előre léptünk, valós reményeink vannak a négy évvel ezelőtti eredményeknél jobbat elérni a júniusi választások alkalmával. Az együttműködés kapcsán pedig megismételte: az erdélyi nemzeti jobboldal valós alternatívát biztosít az RMDSZ uralta politikai palettán. Az összefogás érdekében az MPP kompromisszumkész, hiszen a fontos nemzeti ügyek érdekében „mindenkinek félre kell tennie a személyes sérelmeit".

Székelyudvarhely, 2012. Március 5.

A Magyar Polgári Párt Sajtóirodája

 

MPP-PRESS

admin
 

>