Zöld erőművük lesz a kaplonyiaknak?

http://nagykaroly.szatmar.ro/Eromuvuk_lesz_a_kaplonyiaknak/hirek/38027

Egy japán üzletember, Matsushita Kohei, aki a ZE Energy Inc nevű japán vállalat igazgatója látogatott el kedden Kaplonyba. A Nagykároly mellett lévő községbe már ősszel ellátogatott a Romániai Japán Kereskedelmi Kamara vezetője-tanácsadója, Takagi Jasujuki. Utóbbi üzletember hívta magával az előbbit.

Amolyan Erdély-járó körúton vettek részt a távol-keleti országbeli férfiak. Már korábban jó kapcsolatot alakítottak ki a Magyar Polgári Párt kolozsvári szervezetével. Az együttműködés révén kalotaszegi hungarikumokat vásárolhatnak a japánok Tokióban. Az ottani vállalkozások ugyanakkor igencsak nyitottak az itteni piacon való megjelenésre. A ZE Energy nevű vállalat például környezetbarát módon áramon előállítani tudó, amolyan kisebb erőműveket gyárt. Ezzel a szerkentyűvel szeretne betörni a romániai, s így az európai uniós piacra. A zöldnek mondott technológiát állítólag felettébb szívesen látja az Európai Unió. Ezért EU-s pénzeket kívánnak bevonni az itteni piacnyitásukba. Azaz pályázásra biztatják az itteni vállalkozásokat, illetőleg önkormányzatokat, s a szükséges önrészt átvállalja bizonyos feltételekkel a japán fél. Kaplony esetében a 2 százalékos önrészt (hogy a japán cég nyerhesse majd meg az esetleges közbeszerzési eljárást, csak annyit kérnek, hogy a kiírásában szerepeljen: a legmodernebb technológiát használják fel az erőműnél – amint mondták, az messze az övek). A kisfajta erőmű üzembe helyezése hozzávetőleg 4 millió euróba kerülne. A teljes kapacitás eléréséhez nagyjából napi 33 tonna mezőgazdasági hulladékot kell felhasználni – tulajdonképpen elégetni, bár a japánok hangoztatták, hogy technológiájuk révén nem kerül füst a levegőbe. A kaplonyi mezőgazdasági területek nagysága körülbelül 2800 hektár, ellenben a nagykárolyi határból is jónéhány hektárnyi föld kaplonyi tulajdonú, így akár 3500 hektárosnak is tekinthető a kaplonyi határ. A számítások szerint nagyjából fedezné is az ezeken a földeken keletkező hulladék – szalma, csutka, kóró, energiafű stb. – az erőművecske „szükségletét", s így a kaplonyi áramellátási szükségleten túl még pluszt is termelhetnének. Az úgynevezett zöldenergiát is értékesíteni lehet…

Keret megállapodást már kötöttek a japánok a kézdivásáhelyi városvezetőséggel, illetve egy bánffyhunyadi kft.-vel. A kaplonyi helyi tanács elé terjesztik a megállapodás megkötésének lehetőségét – tudatta érdeklődésünkre Mosdóczi Vilmos polgármester. Amennyiben az önkormányzati döntéshozó-testület rábólint arra, hogy vágjanak bele a nagy vállalkozásba, akkor akár január közepén (amikor ismét ellátogatnak hozzájuk a japán üzletemberek) megköthetik a szerződést.

Újraszentelik a Székely Hadosztály parancsnokának sírját

forrás: Történelemportál

2011. december 13-án, kedden 11 órakor a rákoskeresztúri Új köztemetőben Kratochvil Károly felújított sírjának felszentelésére kerül sor. Kratochvil Károly a m. kir. nagyváradi 4. gyalogezred parancsnoka volt az első világháborúban. A négyesek harcoltak a galíciai és az olasz fronton is, ahol a Monte San Michele magaslatot védték. A háborút követően, 1918 végén az V. erdélyi katonai kerület parancsnokaként Kratochvil a Károlyi-kormány intézkedései ellenére és támogatása nélkül haderőt szervezett Kolozsváron, amely Székely Hadosztály néven lett ismert, és amely egyedüliként próbálta feltartóztatni a román betörést. 2011. december 13-án, kedden 11 órakor kerül sor Kratochvil Károly ny. altábornagy most felújított sírjának katonai tiszteletadással egybekötött újraszentelésére a Rákoskeresztúri új köztemetőben (16. parcella, 1. sor, 40. sír). A római katolikus rítus szerinti szertartást Berta Tibor ezredes, az MH Tábori Lelkészi Szolgálat róm. kat. szolgálati ág általános helynöke fogja celebrálni, Hende Csaba honvédelmi minisztert dr. Szarka Gábor kabinetfőnök képviseli.

MPP-PRESS

  • admin
  • 2011. december 15. csütörtök
  • MPP
admin
 

>