A kóbor kutyák és a székelyek – Az MPP kijavítaná a népszavazási határozatot

 

Ha valóban eredményt akarunk elérni, ki kell javítanunk az amúgy apró és főként formai hibákat, és újra be kell terjesztenünk a Székelyföldről szóló népszavazási határozatot – nyilatkozta Kulcsár-Terza József, a kezdeményező MPP megyei elnöke.
Nem tartja jó ötletnek az elutasított határozat erőltetését, ismervén a román bíróságok hozzáállását, egészen biztosan a prefektúrának adnának igazat – mondotta.
Az MPP elnöke furcsállja, hogy egy kedden elfogadott törvény előírja, a kóbor kutyák sorsáról népszavazással döntsenek, de a Kovászna megyei prefektúra lehetetlenné teszi, hogy referendumot szervezzenek a székelység ügyében. Nem hiszi, hogy György Ervin prefektusnak bármiféle bántódása esett volna, ha nem támadja meg a határozatot, ugyanakkor az is különös, hogy a mostani kifogásokkal más esetekben nem éltek, például a március 15-e szabadnappá tételéről szóló határozatot is kilencen terjesztették be, azt is megtámadta a kormány­hivatal, de más okokból, ott a tizedik aláírás hiánya fel sem vetődött.

„Szeretném, ha nem csak szín­játék lenne az RMDSZ részéről a népszavazás támogatása."– mondotta az MPP elnöke.
„Ha ebben a formában megyünk tovább – tette hozzá Kulcsár Terza József –, halálra van ítélve a kezdeményezés, de ha az RMDSZ-frakció is mellénk áll, kijavítjuk a hibákat, és a jövő heti tanácsülésen a visszavonás után elfogadjuk az immár jó tervezetet, akkor eredményesek lehetünk."
A következő napokban kezdeményezi az egyeztetést Tamás Sándor megyeitanács-elnökkel és az RMDSZ-frakcióval, bízik benne, sikerül megállapodniuk. Egyelőre semmit nem tud arról, Hargita megyében történt-e bármilyen előrelépés, felhívását múlt héten elküldte, semmilyen visszajelzést nem kapott. Meglátása szerint, ha az RMDSZ szándéka valós, akkor Tamás Sándor egyeztet Borboly Csabával, Hargita megyei kollégájával, és hamarosan ott is napirendre tűzik azt a határozatot, amely egy Székelyföld nevű közigazgatási egység létrehozataláról szóló népszavazás megszervezéséről dönt.
Farkas Réka
Háromszék

Kérdőjelek a megyei képviselőtestület pénteki ülése előtt

A Magyar Polgári Párt Hargita megyei frakciójának közleménye

Borboly Csaba megyei tanácselnök péntekre hívta össze Hargita megye képviselőtestületének novemberi ülését. A napirenden 36 határozat-tervezet szerepel, melyek közül több is komoly kérdőjeleket vet fel. Ezekből hadd említsünk meg hármat:

1. Már korábban is jeleztük, hogy szabálytalan a tévé-stúdió létrehozása és működtetése a megyeházán. Egy önkormányzatnak nem hatásköre és nincs joga ilyesmit tenni, ez újabb példa arra, hogy az elnök kizárólag a saját személyes érdekei szerint jár el. Az eszközök leltára alapján mintegy 270.000 lejt költött kamerákra megy egyéb eszközökre, holott erre a képviselőtestülettől semmilyen felhatalmazást nem kért és nem kapott. Jogos a kérdés, hogy honnan vette el erre a célra a pénzt, kiket vagy miket rövidített meg ez által? Hasonlóképpen tisztázásra vár az, hogy ezeket az eszközöket kik és milyen alapon használják? Netán stúdió-személyzetet is alkalmazott akkor, amikor minden önkormányzat létszám-hiánnyal küzd, hisz az érvényes jogszabály szerint még az önkormányzati feladatok ellátására hivatott személyeket sem szabad évek óta alkalmazni? Csak úgy sorjáznak a kérdések, melyekre előbb vagy utóbb érdemi válaszokat is kell adnia Borboly Csaba elnök úrnak.

A téma kapcsán fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az év elején jeleztük a számvevőszéknek, hogy arra utaló jelek vannak, hogy a 84/2009-es (amúgy kétes törvényességű) határozat leple alatt, a megyei tanács elnöke közpénzeket költ állandó választási kampányára. Élünk a gyanúperrel, hogy a most napirenden szereplő tervezet (ami arról szól, hogy az eszközöket a megye ingyenes használatba adja egy egyesületnek) kapcsolatban van a számvevőszéki kivizsgálással.

2. Tavaly a megyei önkormányzat Honline Media néven, 300.000 lej törzstőkével egy céget hozott létre. Az indoklás akkor az volt, hogy majd az fogja kiadni a Hargita Népe című megyei lapot. Annak ellenére, hogy az újságot azóta is a Hargita Népe lapkiadó adja ki (amit nemrég minősítettek át – szintén kétséges módon – közművelődési intézménnyé, illetve aminek ezen az ülésen akarnak jóváhagyatni egy tetemes anyagi támogatást), a Honline Media valamilyen tevékenységet csak folytatott a tavalyi évben, hisz az év utolsó pár hónapjában sikerült felhalmoznia egy igen tetemes – mintegy 217.000 lej – veszteséget. Közpénzről lévén szó, a cég vezetője, vagy az őt tisztségbe juttatók ki kellene hogy álljanak a nyilvánosság elé, s magyarázzák meg, mi is történik ott.

A cég közgyűlésében a megyét Hajdú Gábor képviseli, aki állítólag benyújtotta lemondását (azt írásban mi nem láttuk, csak a vonatkozó határozat-tervezet indoklásában olvastuk), ezért a testületnek új képviselőt kell helyette kinevezni. Jogos a kérdés, hogy Hajdú Gábor miképpen képviselte a megye érdekeit, ha ekkora veszteség halmozódott fel, illetve miért lett neki olyan sürgős lemondani?

3. Szintén problémás a Harviz Rt. ügye. Regionális vízszolgáltató lévén azt a kiszolgált települések közösen kellett volna hogy létrehozzák, eleve elhibázott volt az, hogy csak a megye és Csíkszereda részvényes a cégben. Pontosan egy évvel ezelőtt döntött a megyei képviselőtestület arról, hogy részvényeket ad át a társulás minden egyes településének, s így a maga részesedése 10%-ról 8.85%-ra csökken (304/2010-es határozat). Ezzel szemben a mostani ülés napirendjén szerepel egy olyan tervezet, aminek értelmében a két részvényes törzstőkét emel, oly módon, hogy megmaradnak az eredeti arányok, azaz 90% Csíkszeredának és 10% Hargita megyének. Két eset lehetséges: vagy nem hajtották végre az egy évvel ezelőtti határozatot (ami igen súlyos dolog, a felelős pedig Borboly Csaba), vagy pedig a mostani tervezet előkészítői tájékozatlanok, nem tudják, hogy mit mire akarnak módosítani.

Véleményünk szerint már ez a három tervezet is sok kérdőjelt vet fel a megyei közpénzekkel való gazdálkodással kapcsolatban.

Az októberi tanácsülésen az derült ki, hogy a megyei adminisztráció óriási lemaradásban van a költségvetés végrehajtása, a közpénzek- köztük a fejlesztésre szánt összegek-elköltése terén.

Vajon még milyen meglepetést tartogat a megye lakói számára az áttekinthetetlen pénzügyi politika?

Gyergyóditró, 2011.XI.22.

A polgári frakció nevében

Kovács Árpád András

MPP-PRESS

admin
 

>