Barátok közt – Székelyudvarhelyen

 

A Villanytelep utcai bölcsőde építése 1971-ben fejeződött be, az akkori időknek megfelelően a város építtette. Április 15-én indult be egy csoporttal, majd május 3-tól négy csoporttal működött, ami a rendes kapacitása, ez körülbelül 120 gyermeket jelent. Az építésben aktív részt vállalt Dr. Jaklovszky Alfonz gyerekorvos, aki az épület szakmai kialakítása felett bábáskodott, annak érdekében, hogy az intézmény rendeltetésének megfelelően épüljön. A bölcsőde eredetileg a Városi Kórházhoz, azazhogy az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozott.

1984-ben – több más intézményhez hasonlóan, mint pl. az óvodák – könyvelési tételként a Bölcsőde átkerült a Matrica gyárhoz, annak érdekében, hogy a működését biztosítani lehessen. A rendszerváltás után, 1991-ben az illetékes minisztérium (az ún. Kémiai Minisztérium, ahová a Matrica tartozott) megállapította, hogy “Creşa se redivide către Direcţia Sanitară a Municipiului Odorheiu Secuiesc” (1991. szept. 13), magyarán elismerte, hogy nem a Matrica tulajdona, hanem a városé.

Időközben a Roseal SA leprivatizálta a Bölcsőde épületét és a 2812 négyzetméteres területet! Hogyan volt lehetséges ez?

Azóta is a bölcsőde módszeres leépítése és ellehetetlenítése folyik, kabaréba illő jelenetekkel: falak felhúzása, amelyek az egészségügyi engedély megszerzését akadályozzák; ablakok kicserélése, anélkül, hogy a szigetelésről gondoskodnának; a fűtőtestek leszerelése, amelyeket a személyzet önerőből tetet vissza, hogy a tanügyi évet elkezdhessék stb.-stb. Borbáth István és az RMDSZ többségű tanács ideje alatt az is megtörtént, hogy költségvetés nélkül akarták hagyni az intézményt: a szülők tanácsülésre való bevonulására volt szükség annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő.

2008-ban, mikor megszűnt a mindaddig RMDSZ többségű tanács, lépni lehetett, ezért a város akkori polgármestere 2008. január 28-án keresetet adott be a bölcsőde visszaperelésének érdekében, ezt átutalták a marosvásárhelyi Táblabírósághoz, mint vagyoni kérdést, 2008. május 9-én pedig elutasították, mint „felbélyegezetlen” keresetet.

Érdekes lenne utánanézni, ki mulasztotta el a bélyegilleték kifizetését, mint ahogy annak is, ki tiltotta meg a Városházán, hogy a per újrafelvételre kerüljön?

2005-ben Slănic város hajszálra megegyező témában pert nyert, ők elkötelezettebbek voltak saját városuk irányába. Ez jogi precedenst teremt arra, hogy az épület és a telek visszaperelhető a város számára.

Ehhez képest mi történik a Familia Kft. keretein belől Bunta Levente polgármesterkedése alatt?

2009-től megnehezítik a beiskolázást, amelyet a Polgármeseri Hivatal hatáskörébe utalnak át (!?). A keretlétszám megállapítása tulajdonképpen a tanács feladata lenne! Így lesz 120 gyerekből 60, annak érdekében, hogy az épületet ki lehessen üríteni a Roseal SA javára. Mi több, a polgármester – a tanács tudta nélkül – bérleti szerződést köt a Roseal-al, amely értelmében 144 millió régi lejt fizet havonta, amelyekhez hozzájönnek még a fenntartási költségek is. Továbbá, a szerződés lejártakor, 2011 december 31-én át kell adni az épületet a Roseal-nak, természetesen jó állapotban, amelyet egy három tagú bizottság fog megállapítani. Kettőt közülük a “tulajdonos” ad.

A Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselői felkérik Bunta Leventét, hogy ne a Roseal, illetve Borbáth István, hanem a város érdekeit képviselje ebben az ügyben. A városnak az az érdeke, hogy tulajdonába jusson annak az épületnek, amely őt illeti, a megoldás pedig az, hogy a városi tanács újra indítsa a pert, illetve felfüggessze ezt az ominózus szerződést.

A Magyar Polgári Párt tanácsosai mindezt szorgalmazni fogják egy rendkívüli tanácsülésen.

a Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselőinek nevében,

Molnár Miklós

Székelyudvarhely, 2011 november 22.

MPP-PRESS

admin
 

>