Törvényes a népszavazás – Konstanca megyei precedens

 

Rendkívüli közös sikernek nevezte a hétfői megyei tanácsülésen elfogadott határozatot Kulcsár-Terza József me­gyei MPP-elnök, húszéves romániai magyar politizálás után sikerült áttörést elérniük, és ez nem csak a polgáriak érdeme – mondotta.
Most a legfontosabb az lenne, hogy a Har­gita megyei testület is elfogadja az itteni határozat ikertestvérét, és ugyanezt tegyék meg az érintett (Szé­kelyföldhöz tartozó) marosszéki helyi tanácsok is. A Hargita megyei MPP-frakció elnöke, Kovács Árpád András lát esélyt arra, hogy az ottani politikusok is felülemelkedjenek személyes sérelmeiken, és a köz érdekében cselekedjenek, megszavazzák a referendum kiírásáról szóló határozatot.
Kulcsár-Terza József szerint nincs értelme azon vitázni, ki kezdeményezte a népszavazást, illetve azon sem, ki milyen módosításokkal járult hozzá a végső formához. Lényeg, hogy sikerült egyetérteniük az RMDSZ-es és MPP-s politikusoknak, és meg­szavazták a referendumról szóló határozatot. Reméli, az RMDSZ valóban komolyan gondolta leadott voksát, és emberük, György Ervin pre­fektus, aki magyarnak és székelynek vallja magát, nem tá­madja meg a határozatot – fejtette ki. Az MPP-s politikus szerint a kormánybiztos számára jó precedens, ami Kon­s­tan­cán történt. Az ottani megyei tanács június 22-i rendkívüli ülésén fogadta el azt a határozatot, amely kiírja a nép­szavazást a megye megszűnéséről, a prefektúra megtámadta a döntést, arra hivatkozva, hogy a referendum témája nem helyi, hanem országos jelentőségű, ám a Kons­tan­ca Megyei Törvényszék közigazgatási osztálya júliusban elutasította a kormányhivatal keresetét.
A prefektúra megfellebbezte a döntést, de a Konstancai Táblabíróság október 13-án jogerősen alaptalannak találta, és elutasította az óvást. A Konstanca megyeiek így november 6-án tarthatnak népszavazást, amely során a polgárok véleményt mondhatnak arról, egyetértenek-e a kormány azon szándékával, hogy felszámolja megyéjüket, és a térséget egy nagy régióba sorolja. A polgári párt politikusai szerint a Konstanca megyei határozat lényegét tekintve ugyanaz, mint a Kovászna megyei, így ha azt törvényesnek találta a bíróság, az itteni kezdeményezés is jogszerű.
Kovács Árpád András, a Hargita megyei tanács MPP-s frakciójának vezetője elmondta: a Háromszéken megszavazott határozat mintájára, konzultálva a Hargita megyei RMDSZ-szel, újra beterjesztik a tervezetet, és azon lesznek, hogy minél hamarabb napirendre kerüljön. Bíznak benne, az elmúlt időszak feszültségei ellenére a Hargita megyei RMDSZ-esek követik a háromszékiek példáját. „Kell annyira bölcsnek lenniük politikusainknak, hogy túllépjenek a személyes sérelmeken, és a közösség érdekében cselekedjenek" – mondotta.
Kulcsár-Terza József azt is elmondta, levelet fogalmazott meg, és bízik benne, Henning László RMDSZ-es frakcióvezető is aláírja, így közös felhívásként küldhetik el a Hargita Megyei Tanácsnak és a marosszéki települési önkormányzatoknak, együtt kérhetik, tűzzék napirendre és szavazzák meg a népszavazás kiírásáról szóló határozatot.
Farkas Réka
Háromszék

Kiterjesztenék Székelyföldre

Márciusban autonómia-referendum

Írta: Nagy D. István 2011. november 03. csütörtök, 00:18

Az elmúlt húsz év egyik legjelentősebb sikereként könyvelik el a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki vezetői a megyei tanács által jóváhagyott, a háromszéki referendumot kiíró határozatot, melyet tegnap Kovács Árpád András, az alakulat Hargita megyei frakcióvezetője jelenlétében fogadtak el.

Mint arról beszámoltunk, a testület tagjai hosszas vita után végül rábólintottak arra a tervezetre, mely szerint 2012. március 11-én arról kérdeznék meg a megye lakosságát, akarják-e, hogy Kovászna megye határai módosuljanak, illetve egyetértenek-e azzal, hogy Székelyföld önálló közigazgatási egységgé alakuljon, amelynek része lesz Kovászna megye is. Kulcsár Terza József háromszéki elnök és Fazakas Tibor országos alelnök reményüket fejezték ki, hogy a prefektúra, pontosabban György Ervin, a kormányhivatal vezetője nem támadja meg a határozatot. Fazakas szerint ezzel György Ervin precedenst teremtene, ugyanakkor, ha mégis a közigazgatási bíróság elé kerül a határozat, akkor bíznak a román igazságszolgáltatás pártatlanságában. Az MPP-sek emlékeztettek, hogy nemrég Konstanca megyében hasonló témában hagytak jóvá egy határozatot, és a prefektúra keresetét végül a törvényszék elutasította.

Az alakulat reméli, hogy mind a Hargita, mind a Maros megyei testületek elfogadnak egy, a Kovászna megyeihez hasonló határozatot. A referendumra vonatkozó tervezet egyébként Hargita megyében már be van nyújtva, csak nem került még napirendre.

Kovács Árpád András elmondta, a Hargita megyei MPP-frakció hamarosan tárgyalni fog a szövetség megyei tanácsosaival a tervezetről, és bíznak abban, hogy a Borboly Csaba elnök és Árus Zsolt MPP-s tanácsos között kirobbant konfliktus nem rontja az együttműködés esélyeit.

K Ö Z L E M É N Y

Tiszavirág életűnek bizonyult a miniszteri reménykeltés.

Amit az RMDSZ sikerként jelentett be a Vértanúk Napján, szertefoszlott a Halottak Napján.

A Magyar Polgári Párt megdöbbenéssel értesült a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen történtekről, melynek értelmében a tanintézmény Szenátusa a román nemzetiségű tanárok szavazataival fenntartja a jogsértést és továbbra is a diszkriminatív jellegű Charta mellett tör lándzsát.

„Ne legyen vértanú a marosvásárhelyi orvosképzés!”, – kérte a marosvásárhelyi Postaréten összesereglett tömeg október 6.-án. Akkor Borbély László az RMDSZ politikai alelnöke, a román kormány tagja kiáltotta világgá, pártja sikereként feltüntetve azt a miniszteri levelet, mely valós megoldásokat nem tartalmazott, sőt az általa keltett hamis remények is tiszavirág életűnek bizonyultak. Ma, november másodikán, az egyetem szenátusa szertefoszlatta a magyar közösség maradék reményét is az önálló tagozat létrehozására. Az egyetem Szenátusának mai döntése kapcsán kijelenthetjük: Halottak Napján az egyetem román nemzetiségű tanárai semmibe vették a magyarok elvárásait és tort ültek a magyar tagozat felett.

Emlékeztetünk: huszonegy évvel ezelőtt a helyi magyarok megszenvedték a demokráciát, azért mentek ki százezren az utcára könyves-gyertyás tüntetésre, hogy minden szinten, minden tantárgyból lehessen magyarul tanulni.

A Magyar Polgári Párt szomorúan állapítja meg, hogy négy kormányzati ciklus sem volt elegendő a magát érdekvédelmi szervezetnek tartó RMDSZ számára, hogy a magyar közösség legalapvetőbb elvárásainak, így az anyanyelvű oktatáshoz való jogának érvényt szerezzen. Értékelésünk szerint Románia oktatásért felelős miniszterelnök-helyettese ezért különös felelősséggel tartozik. Felszólítjuk hát Markó Bélát, azonnali hatállyal mondjon le tisztségéről!

Fenntartjuk: a magyar közösség jogainak érvényesítése csakis az önálló intézmény-rendszer keretei között valósulhat meg, erre pedig a nemrég elfogadott oktatási törvény nem nyújt garanciát. Valljuk: a jogegyenlőség egyetlen járható útja a teljes körű önrendelkezés keretei között képzelhető el. Ugyanakkor hisszük, hogy ez megvalósítható célkitűzés a huszonegyedik század Európájában, egy Uniós tagországban.

A Magyar Polgári Párt szolidaritását fejezi ki a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatóival és hallgatóival egyaránt, arra kérve őket küzdelmükben tartsanak ki.

Marosvásárhely – Székelyudvarhely, 2011.november 2.

Szász Jenő

A Magyar Polgári Párt elnöke

MPP-PRESS

  • admin
  • 2011. november 3. csütörtök
  • MPP
admin
 

>