Napirendre tűzték a népszavazást, de nincs egyetértés

 

Napirendre tűzte a megyei tanács az MPP népszavazási kezdeményezését, ám eddig minden szakbizottság leszavazta a tervezetet. Kulcsár-Terza József, a párt megyei elnöke elmondta, RMDSZ-es kollégáik pártutasításra hivatkozva tartózkodnak vagy nemmel szavaznak, és ez előrejelzi a hétfőre halasztott tanácsülésen várható végső voksot is. Az MPP ennek ellenére nem adja fel, nyitottak a tárgyalásra, egyeztetésre és arra, hogy az RMDSZ kívánságának megfelelően módosítsák beterjesztésüket – mondotta Kulcsár.

Az MPP elnöke felidézte: július 13-án nyújtották be a székelyföldi megyék közigazgatási átszervezése kapcsán tartandó népszavazás­ról szóló határozatot, és bár a Hargita megyei tanácselnök, Borboly Csaba elzárkózott a polgáriakkal való egyeztetéstől, Tamás Sándor késznek mutatkozott a tárgyalásra, ám utóbb ez az ígéret is szavak szintjén maradt. A legutóbbi tanácsülésen, egy hónappal ezelőtt élénk vitát váltott ki, hogy az MPP kérte tervezete napirendre tűzését. Kiderült, a javaslattevők sem tudják pontosan meg­fo­galmazni, mit szeretnének, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi RMDSZ-elnök pedig a szövetség nevében fejtette ki, még a formai követelményeknek sem felel meg a tervezet. Ismét mindenki késznek mutatkozott a tárgyalásra, ám gyakorlati lépés továbbra sem történt.

Kulcsár állítja: próbálta keresni Tamás Sándort, ám nem sikerült beszélniük, a bizottságokban szembesültek az elutasítással. Elmon­dása szerint az RMDSZ-es tanácstagok egyértelműen megfogalmazták: pártutasításra nem szavazzák meg a beterjesztést.

A korábban mára tervezett ülést végül hétfőre halasztották, s az MPP elnöke úgy véli, még van remény az egyeztetésre, bízik benne, tárgyalni tud az RMDSZ megyei elnöki tisztségét is ellátó Tamás Sán­dorral, és sikerül megtalál­niuk a kompromisszumos megoldást. Ez annál is fontosabb, hiszen Hargita megyében, illetve Maros megye érintett településein ugyanazzal a kérdéssel kellene majd népszavazást szervezni. Országos szinten a régióátszervezés továbbra is napirenden, ezért is lenne fontos egyértelmű véleményt nyilvánítani: a székelyföldiek nem értenek egyet azzal, hogy szétdarabolják a régiót, más megyékhez csatolják a többségében magyarok lakta területeket, illetve hangot kell adniuk, hogy ragaszkodnak ahhoz, hozzanak létre egy Szé­kelyföld nevű köz­igazgatási egységet a Szé­kelyföld autonómiastatútumában szerep­lő területtel és hatás­körökkel.

Fazakas Tibor MPP-s önkormányzati képviselő kifejtette: a hétfői ülés a színvallás momentuma lesz az RMDSZ-esek számára, véleménye szerint jó lenne, ha lelkiismeretükre hallgatnának, és nem a fentről érkező nyomás érvényesülne.

Farkas Réka,

Háromszék

Lapszemle- Székely Újság

A rendőrség átszervezésével bekövetkezett változások leginkább a vidéki településeket érintették, sok helyen úgy érzik, védtelenek lettek, a nappal járőröző rendőr estére elmegy, pedig ilyenkor történik a legtöbb bűncselekmény, tudhatjuk meg a Székely Újság összeállításából. Folytatjuk a „Múlt visszaköszön” sorozatunkat. Újabb részletek egy dossziéból, amikor az informátor a brassói a Cerbul-ban tartott esküvőről is „beszámolt” megbízóinak, ahová ők is hivatalosak voltak, sőt előtte, ő eskette össze a fiatalokat. Gadhafi ezredes gyakran jött Romániába vadászni. A gond nem ezzel volt, hanem ahogyan vadászott. Főleg, ha a líbiai vezér hozta magával az egész pereputtyát. Egy alkalommal Homoródszentmárton környékén járt, hogy mi történt akkor, megtudhatják a friss lapszámból. A székelyudvarhelyi polgármester Afrikában vadászik, de a Székely Újság úgy tudja, hogy igencsak paprikás volt a hangulat azon a zárt találkozón, ahol a város első emberét sok mindenért elmarasztalták a helyi vállalkozók. Beszámolunk arról is, hogy Kézdivásárhelyen Baross Gábor előtt tisztelegtek, az október 23-i ünnepségsorozat részeként az egykori vasminiszter domborművét leplezték le a városban. Új helységnévtáblákat helyeztek el a múlt hét végén Maroshévíz település bejáratainál. Az új táblákon csak román nyelven olvasható a település neve, igaz, hogy a gyergyói kijáratnál háttérben még ott van a régi két feliratos tábla is, de máshol már ezeket levették. Nemsokára átadható állapotba kerül Gyergyószentmiklóson a Virág és a Bucsin negyed találkozásánál épülő új körforgalom. Jelenleg az aszfaltozási munkálatok zajlanak. Megírjuk olvasóinknak, hogy Thamó Csaba Hargita megyei tanácsos nehezményezi, hogy Borboly Csaba megyei elnök kézi vezérléssel irányítja a Hargita Népe kiadót. Sepsiszentgyörgyön napirendre tűzte a megyei tanács az MPP népszavazási kezdeményezését, ám eddig minden szakbizottság leszavazta a tervezetet.

Újra Vass Imrének adott igazat a Maros Megyei Táblabíróság, miután Zsigmond Venczel makfalvi polgármester kezdeményezésére a helyi önkormányzat RMDSZ-frakciója másodszor is leváltotta alpolgármesteri tisztségéből. A vesztesnek sokba kerül a játék. Irunk egy napkollektoros gyümölcsaszalóról, amelyet székelykeresztúron hoztak működésbe. Kozman Béla kézdivásárhelyi nyugalmazott tanár, iskolaigazgató évtizedek óta foglalkozik a gombfocival, amit ő rendkívül hasznos időtöltésnek tart. Néhány éve a városban újraélesztette ezt a játékot, s úgy tűnik, sikeresen. Idén november 2. és 6. között rendezik meg Nagyszebenben az Ars Hungarica kulturális fesztivált. A változatos programból kiemelhetjük Bács Ferenc színész nagyszebeni vendégszereplését, aki maga is ebben a városban született.

Székely Újság, merjünk nagyok lenni!

MPP-PRESS

admin
 

>