A Marosvásárhely polgármesteri tisztségére nevesített jelöltekkel egyeztetettek a Magyar Polgári Párt országos és helyi vezetői

 

Október 27.-én Szász Jenő pártelnök, László György Maros megyei elnök és Kelemen Ferenc, a marosvásárhelyi szervezet elnöke megbeszéléseket folytatott külön-külön Smaranda Enache asszonnyal, a Pro Európa Liga társelnökével, dr. Benedek Imre kardiológussal és Biró Zsolttal, a Marosszéki Székely Tanács elnökével, mindhárom személyiséget arra bíztatva, hogy vállaljanak szerepet Marosvásárhely és a megye közéletében. Ennek megfelelően mindhárom megbeszélésen áttekintették a jövőbeni együttműködés lehetőségeit és annak feltételeit.

A polgári alakulat képviselői ismertették elképzelésüket egy olyan együttműködési forma kialakításáról, amelynek keretei közt mindhárom személyiség, illetve az általuk képviselt szervezetek, eszmék érvényesülnek, annak érdekében, hogy a különböző erők ne kioltsák, hanem erősítsék egymást.

A Magyar Polgári Párt három olyan személlyel kezdeményezett megbeszélést, akik széleskörű támogatásra érdemesek, ezért felkérjük Marosvásárhely lakosait, a politikai élet további szereplőit, civil szervezeteket és történelmi egyházainkat, hogy nevezett közismert személyek közéleti szerepvállalását támogassák. 

Meggyőződésünk, hogy közösen sikerülni fog és kialakíthatjuk azt a széleskörű, sikeres együttműködést, amelynek segítségével Marosvásárhely végre elindulhat a rendszerváltás útján.

Marosvásárhely – Székelyudvarhely, 2011.október 28.

                                                                           Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Méregdrága, késleltetett körforgalom
A hétfőn átadásra kerülő körforgalom témájában a helyszínen tartott rögtönzött sajtótájékoztatót pénteken a Magyar Polgári Párt három tanácsosa, Orbán Balázs, Mike Levente és Molnár Miklós.
Az MPP tanácsosai összehasonlították a gyergyószentmiklósi, most készülő körforgalmat a székelyudvarhelyivel. Megállapították, hogy a gyergyói kétszer akkora, mint az udvarhelyi, de két és félszer kevesebbe került. Mindaddig, amíg az udvarhelyi körforgalom – az építőtelepen elhelyezett tábla tanúsága szerint – több, mint négy és fél milliárd lej, addig a gyergyói kevesebb, mint két milliárd. Elmondták, hogy kérvényezni fogják a körforgalmak dokumentációját, egy független szakértői véleményezés érdekében.
Ugyanakkor annak a véleményüknek adtak hangot, hogy annak ellenére, hogy az október 26.-i átadási határidőt tartani lehetett volna, egy hete szándékosan késleltetik a munkálatok befejezését. Ennek az oka – elmondásuk szerint – az, hogy "A volt KISZ-titkár polgármester Afrikában egy szafarin vesz részt, ahol impalákra vadászik. Hétfőre érkezik haza, addig pedig nem szabad átadni a körforgalmat, az emberek meg továbbra is kerülgethetik a várost."

A demokrácia és a jogállam megcsúfolása

Egy polgári demokráciában a választott képviselők alapvető joga, hogy közügyekben véleményt mondjanak, s hogy egyes kérdésekben legjobb tudásuk szerint, szabad akaratukban semmi által nem korlátozva szavazzanak. Hasonlóképpen nem csak joguk, de kötelességük is részt venni annak a testületnek az ülésein, amelynek tagjai sorába a választók akaratából bekerült. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy senkinek nem áll jogában a képviselőt tevékenységében korlátozni. Egy választott megyei elnöknek, aki egy kormánypártban is magas tisztséget visel, ezeket tudnia kell és tiszteletben kell tartania, hisz a társadalmi életben igen fontos szerepe van a vezetők példamutatásának.

Ezen szabályok ellen vétett súlyosan Hargita megye elnöke, tegnapi meggondolatlan cselekedetével, ami által lényegében a választott képviselő által azokat az állampolgárokat sértette meg, akik szavazatukat adták rá.

Erre a minősíthetetlen cselekedetre az egész társadalom határozott választ kell adjon, bizonyosságot téve amellett, hogy a letűntnek hitt kommunista rendszer párttikári kivagyiságának, a középkori hűbérúri arroganciának nincs keresnivalója a mai világban. Ez még inkább igaz Székelyföldre, hisz a székely nép fiai évszázadok óta szabad emberek voltak, akik nem tűrték soha az ilyen viselkedést. Ezért is mondjuk, hogy minimális elvárásunk a megye elnökével szemben az, hogy haladéktalanul és nyilvánosan kövesse meg kollégánkat.

Ugyanakkor egyértelműen állást kell foglaljon az igazságszolgáltatás is. Ha Románia jogállam, akkor egy ilyen cselekedetnek büntetőjogi következményei kell legyenek, mindenki számára világossá kell tenni, hogy senki sem áll a törvények felett, s aki törvényt sért, az nem maradhat büntetlen.

Képviselőcsoportunk figyelmesen követi az eset fejleményeit, s azok függvényében fog dönteni további lépések megtételéről.

Csíkszereda – Gyergyószentmiklós – Székelyudvarhely, 2011.X.29.

Hargita megye képviselőtestületének polgári frakciója nevébe

Kovács Árpád András

Éleződik a népszavazási vita

Terjedelmes, sértésekkel teletűzdelt nyílt levélben szólította fel a háromszéki MPP-t Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke: vonják vissza „gyáva és elhibázott népszavazási kezdeményezésüket". Kulcsár-Terza József, az MPP megyei elnöke elutasítja a felhívást és a vádakat, leszögezte: továbbra is nyitottak a tárgyalásra.
Borboly szerint az MPP-nek azért kellene visszavonnia kezdeményezését, „mert az nem szolgálja a székelyföldi autonómia ügyét". „Szé­kely­földnek nem előkészítetlen, átgondolatlan népszavazásokra van szüksége, hanem a térség fejlődését, gazdaságát és az itt lakók önazonosságának erősítését elősegítő konkrét megvalósításokra" – írja a Hargita megyei tanácselnök. Egész sor, sokszor ugyancsak személyeskedő vádat fogalmaz meg, majd leszögezi: „Mi, székelyföldi RMDSZ-es önkormányzatisok világos elképzeléssel rendelkezünk e térség felemelkedésére vonatkozólag. (…) Nap mint nap bővítjük kisebbségi jogainkat, autonómiánkat, és ha támadás irányul nemzeti közösségünk fele, azt visszaverjük" – áll a levél végén.
Kulcsár-Terza Józsefet meg­döbbentette a szomszéd megyéből érkezett kioktatás, ugyanakkor nem érti, hogyan nevezhető gyávának egy olyan kezdeményezés, amely éppen a néphez fordulna, a tömegek véleményére lenne kíváncsi. „Szerintem az a gyáva, aki ezt nem meri vállalni" – mondotta a Három­szék­nek. Borboly levelével az a legnagyobb gond, hogy sérteget, vádaskodásaival lesepri az MPP elképzelését, de semmilyen megoldást nem kínál – fejtette ki Kulcsár-Terza, aki egyenesen nevetségesnek tartja a naponta bővülő jogokról, autonómiáról szóló passzust. „Ez a levél Borboly Csabát minősíti. Meggyőző­désem, felső utasításra cselekedett, s nem tett egyebet, mint hogy ismét igazolta, az RMDSZ nem az emberek, nem a magyarság érdekeit képviseli, hanem egy szűk érdekcsoportét" – fogalmazott.
Kulcsár Terza József elmondta, továbbra is keresik a párbeszéd lehetőségét a háromszéki RMDSZ-szel, és meg­próbálják elérni, hogy a hétfői megyeitanács-ülésen ér­demi döntés szülessék az egy­séges Székelyföld érdekében tartandó népszavazásról.
Farkas Réka
Háromszék ,  

MPP-PRESS

admin
 

>