Összefogást a közigazgatási átszervezés ügyében

2011 június 28., kedd

Mindenki számára kétségtelen, hogy az ország közigazgatási átszervezése szükséges, aktuális, a székelyek számára is kívánatos.
A gond az a mód, ahogyan ezt a román hatalom elképzeli.
Sajnálatos ugyanakkor az is, hogy egy ilyen létfontosságú kérdésben még nem kezdõdött érdemi egyeztetés a magyar pártok között, illetve az, hogy a sajtóban megjelentek szerint az egyes pártok elképzelései eltérnek egymástól.
Tekintettel arra, hogy a téma közvetlenül az önkormányzatokat érinti, úgy gondoljuk, hogy jó példával kell elõl járjunk, ezért kezdeményezzük az székelyföldi megyei önkományzatok Magyar Polgári Párti és RMDSZ-es frakcióinak összefogását. E célból a frakcióvezetõink már megkeresték a két megyei elnököt, s találkozót kértek tõlük, hogy érdemben tudják mgbeszélni a kezdeményezést.
Konkrétan azt javasoljuk, hogy a két megyei önkormányzat minél hamarabb tartson együttes ülést, ahol két dolgot fogadjunk el:
1. Egy elvi állásfoglalást arról, hogy miképpen képzeljük el az ország közigazgatási átszervezését.
Ennek kapcsán fontosnak tartjuk leszögezni, hogy az átszervezés nem állhat csak új határok meghúzásából, a rendszert gyökereiben kell újragondolni, figyelembe véve a szubszidiaritás és az önkormányzatiság elveit. A hatáskörök, s a gyakorlásukhoz szükséges pénzeszközök sokkal nagyobb részét kell a helyi és regionális önkormányzatokra ruházni, csökkenteni kell a bürokráciát, s biztosítani a valós kétnyelvûséget a magyarok lakta régiókban. Ugyanakkor az új közigazgatási egységek létrehozásánál az alapelv az önkormányzatok szabad társulása kell legyen, úgy, ahogy azt az államelnök által a közigazgatási átszervezés elõkészítése céljából kinevezett Stanomir-bizottság is megállapította. Mindezt egyszer alaposan át kell gondolni, megvitatni, majd az után gyakorlatba ültetni. Fontos elv az is, hogy az átszervezés a lakosság és nem a politikusok, a politikai pártok érdekeit kell szolgálja.
2. Egy határozatot helyi népszavazás kiírásáról a két megyében. Az általunk megválaszolásra javasolt kérdés az, hogy a lakók akarják-e, hogy a közigazgatási átszervezés során létrejöjjön Székelyföld mint önálló közigazgatási egység, az SZNT törvénytervezetében leírt határokkal, illetve hatáskörökkel.
Ez az állásfoglalás egyenes következménye. Eddig azzal szembesültünk több esetben, hogy ilyen témában helyi népszavazást kiírni nem lehet, most ellenben az ellenzék képviselõi kezdeményeznek sok megyében hasonló népszavazást, akkor ehhez mi is csatlakozunk. Bízunk benne, hogy nem az fog történni, hogy más megyékben, ahol más pártok kezdeményezték a népszavazást, ott meg is rendezik azt, míg nálunk ismét bírósági úton akadályozzák meg a megrendezését.
Minden székely ember számára világos, hogy a közigazgatási átszervezés egy olyan téma, ami egyaránt érint mindannyiunkat, s egy olyan alkalom, amikor félre kell tenni a párt-szempontokat, s közösen kell lépni. Látva azt, hogy az RMDSZ országos vezetése is határozottan ellenzi az államelnök kezdeményezését, illetve azt, hogy akár a polgári engedetlenség eszközeit is kész bevetni ha azt mégis ráeröltetik az országra, bízunk abban, hogy az összefogásnak van reális esélye, s abban, hogy közösen sikerülni fog megvédeni alapvetõ érdekeinket.
2011.VI.22.
A Magyar Polgári Párt Hargita és Kovászna megyei képviselõcsoportjai

— MPP , polgaripart.ro

admin
 

>