Közlemény

A Magyar Polgári Párt aggodalommal értesült arról, hogy hat Hargita megyei adóhivatal – a borszéki, a balánbányai, a korondi és a székelykeresztúri mellett a szentegyházi, illetve a gyergyószárhegyi kirendeltség is – megszűnik. Ennek a lépésnek a következményeként a tíz Hargita megyei hivatalból csak a csíkszeredai, a székelyudvarhelyi, a gyergyószentmiklósi és a maroshévízi iroda fogja folytatni tevékenységét.

A Magyar Polgári Párt átgondolatlannak és koncepció nélkülinek ítéli meg az átszervezést, amelyre még a személyzet létszámcsökkentése sem szolgál magyarázatul, ugyanis a megszűnő hivatalok személyzetét áthelyezik a fennmaradó irodákba, illetve a Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatósághoz. Az intézkedés kárvallottjai továbbra is az egyszerű adófizető polgárok lesznek, akikre további terheket rónak az utazással járó költségek.

A Magyar Polgári Párt felkéri a kormányon lévő RMDSZ-t, hogy ne nehezítse tovább a vidéki emberek életét, ne a központosítás, hanem a decentralizáció, a szubszidiaritás és a különböző autonómiaformák felé tolja a központi román hatalom törekvéseit.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Székelyudvarhely, 2011. június 20.

Júliusban lehet pályázni a tavalyi árvízkárok helyreállítására

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása szerint július 1–29. között nyújthatják be támogatási kérelmeiket azon községek, valamint az ezeken belül megalakult fejlesztési társulások (ADI) vezetői, akik a 2010-es árvizek során bekövetkezett infrastrukturális károk helyreállítására vagy korszerűsítésre szeretnének pályázni, s településük szerepel a 378/2011-es kormányhatározatban nyilvánosságra hozott, árvíz sújtotta helységek listáján.

A finanszírozásra a falvak megőrzését és modernizálását célzó 322-es intézkedés d.) komponense alapján adódik lehetőség. A támogatás összértéke közel 156 millió euró (80%, 125 millió euró európai uniós alapokból, 20%, 31 millió euró állami költségvetésből), projektenként pedig legtöbb 1,5 millió euróra lehet pályázni.

A tavalyi árvizek következtében több vidéki lakókörnyezet, legyen szó a települések általános fizikai megjelenéséről vagy a közösségi terek, közterületek állapotáról, hanyatló képet mutatott. A Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR) ezen intézkedése erre kíván megoldást nyújtani mind a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi tendenciák, mind a vidék elnéptelenedésének visszafordítása érdekében.

„A támogatott beruházások közé tartozik a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő (az árvizek során) megrongálódott községi utak, hidak, illetve gyaloghidak helyreállítása, a felújításukhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése, a különböző engedélyek, szabadalmak kiváltásával együtt” – tájékoztatott Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár. Hozzátette, a vissza nem térítendő támogatás a projektekben részt vevő mérnökök, tanácsadók díjainak, a megvalósíthatósági tanulmányoknak és egyéb, a projektek előkészítéséhez szükséges általános költségek fedezésére is igényelhető.

A támogatási kérelem dokumentációját a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Hivatal megyei irodáinál (OJPDRP) kell benyújtani, s a kedvezményezettek, a sikeres pályázás során finanszírozott beruházásokon öt éven át nem végezhetnek módosításokat.

Kiválasztási feltételek

– a károsult útszakasz aránya: a helyreállításra javasolt útszakasz hosszának aránya az útvonal teljes méretéhez képest (legtöbb 60 pont);

MPP-PRESS

admin
 

>