Az EMI, a MIT, az MPP és az SZNT közös közleménye

 

Hat év telt el azóta, hogy az RMDSZ beterjesztette a kisebbségek jogállására vonatkozó törvénytervezetét a parlamentbe. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács, a Magyar Polgári Szövetség, a Magyar Ifjúsági Tanács és az Erdélyi Magyar Ifjak közös nyilatkozatában már akkor jeleztük, hogy a tervezetnek számos alapvető, súlyos hibája és hiányossága van. Tételesen:
Az RMDSZ érdemi konzultáció nélkül, román hatalmi segédlettel akarja a magyar nemzeti közösségre és az országban élő etnikai kisebbségekre kényszeríteni a törvénytervezetét. Következésképpen a törvénytervezet nélkülözi a magyar nemzeti közösség és a kisebbségek társadalmi támogatását, és így súlyos demokrácia-deficittel rendelkezik.
A romániai és a magyarországi közvélemény, másfelől az európai politikai fórumok félrevezetésével az RMDSZ és kormánybeli szövetségesei azt kívánják elhitetni, hogy a kisebbségi törvénytervezet teljes mértékben megfelel az uniós követelményeknek, és példás formában szavatolja a romániai magyar nemzeti közösség és a romániai nemzeti kisebbségek emberi jogait, esélyegyenlőségét és kulturális autonómiáját.

Hirdetés

A hivatalos RMDSZ-propaganda „áttörésnek" és „precedens nélküli eredménynek" tekintené, ha a kisebbségi törvényt elfogadná a román parlament. A többségi törvényhozás viszont még a törvénytervezetbe foglalt kisebbségi minimumot is maximális engedménynek igyekszik beállítani, hogy a lehető legkevesebbel „fizesse ki" a romániai magyar nemzeti közösséget és a romániai nemzeti kisebbségeket.
A tervezetről teljes bizonyossággal megállapítható, hogy:
(1) nem szünteti meg az etnikai alapú diszkriminációt;
(2) több ponton ütközik a demokrácia és a jogállamiság elveivel;
(3) a politikai pluralizmus ellenében monopóliumot biztosít a parlamenti kisebbségi szervezeteknek, köztük az RMDSZ-nek;
(4) súlyosan korlátozza a választás szabadságát;
(5) korlátozza a kisebbségi közösségek tagjainak a törvény előtti egyenlőségét;
(6) végső soron pedig éppen azzal marad adós, amit ígér: a magyar nemzeti közösség és a kisebbségek valódi autonómiájával.
A kisebbségi törvénytervezet által kilátásba helyezett korlátozó- és részjogokkal, valamint többségi engedményekkel szemben erdélyi magyar közösségünknek – fennmaradása érdekében – tényleges személyi elvű autonómiára, Székelyföldön pedig területi autonómiára van szüksége. Ez irányú törvénytervezeteink a Parlament elé kerültek, ám a nacionalista román politikai többség az RMDSZ közreműködésével ezeket a kisebbségi törvény hamis alternatívájával kívánja helyettesíteni.
Szem előtt tartva a romániai magyar nemzeti közösség politikai akaratát, valamint az Európai Parlament szubszidiaritásra és az önkormányzatiság elvének érvényesítésére vonatkozó 2005. áprilisi határozatát, figyelembe véve továbbá a koppenhágai integrációs kritériumok teljesítésének a követelményét, az Erdélyi Magyar Ifjak, a Magyar Ifjúsági Tanács, a Magyar Polgári Párt és a Székely Nemzeti Tanács közösen követeljük, hogy:
– Az RMDSZ vonja vissza kisebbségi törvénytervezetét.
– Induljon széles körű magyar társadalmi párbeszéd a közösségi emberi jogokat is tartalmazó törvénytervezet tárgyában, az egyházi és a civil szféra részvételével.
– Parlamenti pozíciójával élve, az RMDSZ támogassa az EMNT és az SZNT által benyújtott autonómia-törvénykezdeményezéseket. E célból felszólítjuk az RMDSZ-t, hogy szervezeteink szakértőivel együtt dolgozzák ki az RMDSZ parlamenti csoportjainak munkaanyagát az említett törvénykezdeményezések részletes vitában való megvédésére.
– A román kormány az RMDSZ monopóliumát meghaladva fogadja el partnereiként a magyar közösség többi képviseleteit.
Az erdélyi magyar nemzeti közösségnek nem kisebbségi törvényre, hanem tényleges és teljes egyenlőséget szavatoló autonómia-statútumokra van szüksége!

Kelt Erdélyben, 2011.VI.8.-án

Soós Sándor, Erdélyi Magyar Ifjak
Sándor Krisztina, Magyar Ifjúsági Tanács
Szász Jenő, Magyar Polgári Párt
Izsák Balázs, Székely Nemzeti Tanács

admin
 

>