A Létavértesi ünnepség képekben: http://kuruc.info/r/34/80119/

 

http://kereszturimpp.ro/

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Magyar Polgári Párt Székelykeresztúr városi szervezetének honlapján. Az MPP-ben különböző emberek dolgoznak, közös bennünk az, hogy valódi, igazságos demokráciát, szolidáris társadalmat, egészséges környezetet, Európában megbecsülésnek örvendő Kárpát-medencei magyarságot, gyarapodó, fejlődő, egységesülő Székelyföldet és ezért tenni is akarunk és tudunk.

Székelykeresztúron és Székelykeresztúrért is élünk. Gyerekeink, unokáink jövője, a mi éltünk minősége, élhetősége a tét.

Magyar Polgári Párt közleménye a kolozsvári ügy kapcsán

 

A Magyar Polgári Párt kolozsvári szervezete fokozott figyelemmel követi az erdélyi etnikumközi kapcsolatok jelenlegi alakulását.

Kolozsvárott – de Erdély több más vidékein is – újra aggodalmat keltő szélsőséges magyarellenes megnyilvánulások nyernek teret, melyeknek okait javarészt egy intoleráns és agresszív többségi magatartásban, az utóbbi évtizedek elfojtott és megoldatlan kisebbségi problémáiban, valamint egy merev és számtalanszor ellenséges magatartású államszervezeti megnyilvánulásokban lehet fellelni.

Figyelembe véve az elmúlt hosszú évtizedek állami szintre is felemelt kisebbségellenes magatartás igen negatív tapasztalatait, valamint az elmúlt több mint két évtizednyi kirakatpolitizálás minden következményét, a Magyar Polgári Párt kolozsvári szervezete megállapítja a következőket:

– a román állam közigazgatási szervei nem biztosítják a megfelelő etnikumközi kapcsolatok kiépítését és fenntartását;

– a többségi politikai szervezetek javarésze nem hajlandó figyelembe venni az Erdélyi Magyar Nemzeti Közösség jogos igényeit és követelményeit, sőt a leggyakrabban igen ellenségesen és elutasító módon viszonyulnak a közösségünket megillető jogos követelmények iránt;

– az állami szervek szintjén nem biztosítottak az építő jellegű etnikumközi párbeszéd kialakításának a feltételei;

– a tapasztalatok azt mutatják, hogy számtalan esetben (de különösképpen gazdasági és szociális válsághelyzetben) a román politikum a magyarellenesség doktrínájára építve próbál a saját maga számára előnyöket kovácsolni.

Az előbbiekben megfogalmazottakból kiindulva, a Magyar Polgári Párt kolozsvári szervezete alapvető változást javasol nemzeti közösségünk politikai érdekképviseletének megjelenítésében, újragondolva ennek hatékonyságát és célkitűzéseit. Ennek az elgondolásnak a középpontjában az a stratégia áll, hogy az erdélyi magyar nemzeti közösség jelenlegi helyzetét, mindmáig megoldatlan közösségi és politikai követeléseit ezen túl igen hatékonyan és céltudatosan nemzetközi keretek között kell megjeleníteni, ugyanakkor közösségünk helyzetének a változtatási igényét a nemzetközi köztudat és közakarat szintjére kell emelni. E célkitűzés alapvető irányvonalai a következőek:

– bemutatni azt, hogy a jelenlegi román közigazgatási rendszer és ennek politikai szervezetei képtelenek (és sok esetben nem is akarják) hosszú távon biztosítani Erdély különböző népcsoportjai között a harmonikus együttélés feltételeit;

– a nemzetközi szervezetek tudomására hozni azt, hogy a hazai politikai berendezkedés nem veszi megfelelően figyelembe Erdély több évszázados etnikumközi együttélési modelljét;

– dokumentálni azt, hogy az államhatalmi szervek a legtöbb esetben nem viszonyulnak pozitívan az Erdélyi Magyar Nemzeti Közösség jogos követelési iránt, nem támogatják ezeknek megfelelő törvényekkel való biztosítását és betartatását;

– bemutatni azt, hogy közösségünk jogainak az érvényesítését gátlástalan történelemhamisítással, félretájékoztatással, a kérdések megoldásának az elkerülésével és elodázásával, valamint sok esetben közösségünk tagjainak a megfélemlítésével próbálják ellehetetleníteni;

– megjeleníteni azt az igényt, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Közösség jogainak a biztosítását a csak a nemzetközi szervek nyomására és ezek felügyeletével lehet biztosítani.

Mindazok, akik egyetértenek a fentiekben javasolt új keretek közé helyezett politikai célkitűzésekkel, jelezhetik jobbító javaslataikat, valamint támogató szándékukat és aktív közreműködésüket a magyarpolgar@yahoo.com elektronikus címen, vagy az erdelyipolgar Skype-azonosítón.

MPP-PRESS

admin
 

>