Sajtótájékoztató

Tegnap, május 10-én, Sepsiszentgyörgyön tartott sajtótájékoztatóján Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke kifejtette, hogy Tőkés Lászlónak és a bejegyzés előtt álló új pártnak a nemzeti oldalhoz kellene csatlakoznia, és a Magyar Polgári Párttal, illetve a Székely Nemzeti Tanáccsal közösen megteremtenie az RMDSZ alternatíváját. Eképpen közösen elérhetnénk, hogy jövőben végre sor kerüljön a romániai magyarság rendszerváltására és megakadályozhatnánk, hogy az RMDSZ-esek ismét átmentsék a posztkommunisták hatalmát. “Történelmi esély mutatkozik arra, hogy 2012-ben megvalósítsuk az erdélyi magyar rendszerváltást. Tőkés Lászlónak itt a helye a nemzeti jobboldalon”.

A Magyar Polgári Párt elnöke elmondta, nem tartja véletlennek a Pénzügyőrség ellenőrzését a Demokrácia Központoknál. “Lehet, hogy az elnök személye változott az RMDSZ-nél, de a szokásaik nem. Minden követ meg fognak mozgatni, hogy meggátolják az EMNP bejegyzését, ezt mi a saját bőrünkön tapasztaltuk a Magyar Polgári Párt bejegyzése kapcsán. Ha viszont Tőkés László hasonlóképpen látja a nemzeti jobboldal felállításának szükségességét, akkor szinte másodlagos a pártbejegyzés, a Magyar Polgári Párt hajlandó intézményes kereteit az EMNT, illetve az SZNT rendelkezésére bocsátani”.

Tőkés László korábbi felvetésére, miszerint előválasztásokat kellene tartani az erőviszonyok felmérése érdekében még az önkormányzati választások előtt, Szász Jenő kifejtette, hogy Székelyföld és a tömbmagyar területek esetében maguk az önkormányzati választások jelentik az erőfelmérést, a szórványban viszont valóban szükséges lenne egy belső választás, a közös lista állítása érdekében. “Az önkormányzati választások a legjobb alkalom, hogy felmérjük a Magyar Polgári Párt, a bejegyzés előtt álló EMNP, illetve az RMDSZ erőviszonyát, s ennek alapján a parlamenti választások előtt törekedjünk a közös lista kialakítására. Ha az önkormányzati választásokon már megteremtődik a nemzeti jobboldal összefogása, akkor meggyőződésem, hogy rá tudjuk kényszeríteni az RMDSZ-t egy tisztességes megállapodásra, ami a parlamenti képviseletet illeti.”

A Magyar Polgári Párt elnöke üdvözölte a FIDESZ abbéli döntését, hogy az oktatási támogatások kezelését a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségére bízta. Véleménye szerint az RMPSZ a legmegfelelőbb letéteményese a támogatások kezelésének, ellentétben az RMDSZ-el, akik kampánycélokra használták a magyar kormány által folyósított pénzalapokat. “A Magyar Polgári Párt egy évvel ezelőtt, a FIDESZ választási győzelme után rögtön kérte az oktatási támogatás kérdésének rendezését a FIDESZ-től, mint természetes szövetségesétől. Most örömmel nyugtázzuk, hogy ez a nagyon fontos kérdés megnyugtató és helyes megoldást kapott”.

A Magyar Polgári Párt elnöke kitért a küszöbön álló népszámlálás problémájára is. Szász Jenő szerint a népszámlálás és annak eredménye több mint pártpolitikai ügy, valamikor még az RMDSZ is így látta, a romániai magyar kataszter összeállításáról még 1993-ban döntés is született. Elfogadhatatlan, hogy az erdélyi magyarságot újból belekényszerítsék abba a csapdába, hogy különböző statisztikai maszatolások miatt arra biztatják őket, hogy ne egységesen magyarnak, hanem magyarnak, székelynek és csángónak vallják magukat, miközben a románság nincs felosztva oltyánokra, moldvaiakra, mócokra vagy dobrudzsaiakra. „Nem tudom elfogadni azt a cinizmust, hogy az RMDSZ Bukarestben egy olyan párt mellett kormányoz, amely háromba szakítaná a magyarságot, miközben itthon, Erdélyben úgy tesz, mintha aggódna a magyarságért”.

A Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Székelyudvarhely, 2011. május 11.

Összebútorozott a Jobbik az MPP-vel

Stratégiai partnerség kialakítására törekszik a Jobbik az MPP-vel – jelentette be szatmárnémeti irodájának megnyitóján Szegedi Csanád, a szélsőségesnek tartott magyarországi alakulat EP-képviselője. Az iroda egyébként a helyi MPP-székházban kapott helyet, az ideiglenes irodavezető pedig Hegedűs Pál, az MPP Szatmár megyei szervezetének elnöke.

Szombaton Szatmárnémetiben felavatták Szegedi Csanád jobbikos EP-képviselő második romániai irodáját. A Hám János utca 4. szám alatt megnyílt képviselet irodavezetői teendőit ideiglenesen Hegedűs Pál, a Magyar Polgári Párt Szatmár megyei szervezetének elnöke látja el. Ugyanez az ingatlan szolgál egyébként az MPP megyei szervezetének székházául is. Szegedi Csanád szerint a Jobbik stratégiai partnerség kialakítására törekszik az MPP-vel, Szász Jenő, a polgári párt elnöke a Krónikának viszont úgy nyilatkozott: az együttműködésük feltétele az, hogy a jobbik rendezze a Fideszhez fűződő viszonyát.

Az irodanyitón jelen volt Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő is, valamint több Jobbikos országgyűlési képviselő, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet vezetői. Szegedi Csanád kifejtette: helyben szeretnének határozottabban kiállni a magyarság ügye mellett, legfőbb célkitűzéseiknek pedig az autonómia kivívását, illetve a szabad nyelvhasználati jogok megszerzését tekintik. A képviselő hangsúlyozta, hogy a Partiumban, ezen belül pedig az Érmelléken is dolgoznak majd a területi autonómiáért.

„Nem provokálni akarunk, nem akarjuk megsérteni a román–magyar együttélés szabályait – szögezte le Szegedi. – Az egyszerű embereknek hasonlóak a problémáik, mivel Romániában és Magyarországon egyaránt kihasznált állapotba kerültek az EU-csatlakozást követően. Tönkretették a mezőgazdaságot és az erre épülő feldolgozóipart, ez ellen kívánunk fellépni.” A képviselő hozzátette: román nemzetiségűek előtt is nyitva áll az iroda, ők is kérhetnek bátran segítséget. Szegedi szerint a nemzeti érdekek érvényesítése érdekében készek együttműködni bármelyik romániai magyar szervezettel. Mint elhangzott, eddig az MPP mutatkozott a leginkább nyitottnak irányukban, a Jobbik és a polgári párt megyei szervezetei pedig már megkezdték az egyeztetést az esetleges közös munka érdekében. „Stratégiai partnerséget szeretnénk kialakítani a Magyar Polgári Párttal” – jelentette ki az EP-képviselő.

Morvai Krisztina egyetértett képviselőtársával abban, hogy az EU-csatlakozás vesztesei vagyunk. „Ideje lenne komolyan venni és alkalmazni az EU-s normákat, különösképpen az emberi jogokra vonatkozókat – hangsúlyozta. – Nemcsak az Európai Unió alapszabályában, de az ENSZ-ében is kiemelt helyen szerepel a nemzetek önrendelkezéshez való joga, ezeket akarjuk érvényesíteni. A jogszabályok szerint például súlyos jogsértésnek számít az etnikai arányok megváltoztatása betelepítések révén, amit Erdélyben, illetve a Partiumban nagymértékben eszközöltek az utóbbi évtizedekben.”

„A Magyar Polgári Párt nem tekinti a Jobbikot politikai közellenségnek, miként az RMDSZ teszi, hanem egy radikális nemzeti pártnak tartja, amelyet a magyar választópolgárok 17 százaléka legitimizált, és amelynek ennél fogva helye van a magyar politikában – jelentette ki a Krónikának az MPP és a Jobbik partnerségét firtató kérdésére Szász Jenő MPP-elnök. – Mivel az RMDSZ EP-képviselői nem képviselik megfelelően az erdélyi magyar érdekeket Brüsszelben, semmi kivetnivalót nem találunk abban, ha nemzetileg elkötelezett magyarországi EP-képviselők vagy pártok Erdélyben irodákat nyitnak.” Szász ugyanakkor elmondta, az MPP természetes politikai szövetségese a Fidesz, ezért a Jobbiknak előbb rendeznie kell Magyarországon a viszonyát a Fidesszel, hogy Erdélyben új kapcsolatot tudjon kialakítani az MPP-vel.

Amint arról korábban írtunk, Csehi Árpád Szatmár megyei RMDSZ-elnök úgy véli, a Jobbik szatmárnémeti megjelenése nem kívánatos, mivel ez maga után vonja román szélsőséges szervezetek megjelenését.

Szerző: Babos Krisztina, Krónika

Tőkésnek udvarol Szász Jenő

 

Székelyföld és a tömbmagyar területek esetében versenyre van szükség az önkormányzati választásokon, a szórványban valóban közös lista kell, amelyet belső választás segítségével kellene kialakítani – árnyalta múlt hét végi álláspontját Szász Jenő, az MPP elnöke, aki akkor egyértelműen elutasította Tőkés László összefogással kapcsolatos felvetését.

Kifejtette, az önkormányzati választások a legjobb alkalom, hogy felmérjék az RMDSZ, az MPP és a bejegyzés előtt álló EMNP erőviszonyát, s ennek alapján a parlamenti választások előtt törekedjenek a közös lista kialakítására.
Szász Jenő tegnap Sepsi­szent­györgyön megismételte ko­rábban hangoztatott álláspontját, Tőkésnek és az új pártnak a nemzeti oldalhoz kellene csatlakoznia, és az MPP-vel közösen megteremtenie az RMDSZ alternatíváját, így közösen elérhetnék, hogy a jövőben végre sor kerüljön a romániai magyarság rendszerváltására, megakadályozhatják, hogy az RMDSZ-esek ,,ismét átmentsék a posztkommunista hatalmat" – mondotta Szász Jenő. Véleménye szerint Tőké­séknek nem kellene aggódniuk amiatt, hogy az RMDSZ gáncsoskodásával ellehetetleníti az EMNP bejegyzését, hiszen a választási indulásra ott van az MPP nyújtotta jogi keret.
Szász Jenő bízik a megegye­zésben, s bár korábban több íz­ben bírálta Tőkést, most egyszemélyes intézménynek nevezte, akinek népszerűsége töretlen, és aki esetében ,,nagyon fontos lenne, hogy a nemzeti alternatíva oldalára álljon". Ismét kifejtette, az RMDSZ a baloldalt képviseli, ezt tudatosítani kell az emberekben, miként azt is, hogy a Markó-éra felelőssége is az elmúlt húsz esztendő népességfogyása.

Farkas Réka, Háromszék

MPP-PRESS

admin
 

>