Borboly Csaba nyílt levele a székelyudvarhelyi MPP-frakcióhoz és a zöld párti tanácsoshoz

Fogadják el a város költségvetését

Tisztelt Tanácsos Asszony!  Tisztelt Tanácsos Urak!

Sajnálattal értesültem arról, hogy Székelyudvarhely önkormányzatának nem sikerült elfogadnia a város költségvetését. Ennél is jobban sajnálom, hogy az MPP-frakció és a zöld párti tanácsos a költségvetés megtorpedózásakor Hargita Megye Tanácsával próbált takarózni, arra hivatkozva, hogy a megyei tanács a települések támogatásainak elosztásakor állítólag negatívan megkülönböztette a várost.

Önök szerint tehát Hargita Megye Tanácsa mintegy 60 000 euróval megrövidítette a várost, és ez lenne az oka Székelyudvarhely pénzügyi ellehetetlenülésének.

Ezúton is szeretném biztosítani Önöket arról, tisztelt tanácsos asszony és tanácsos urak, hogy Hargita Megye Tanácsa soha semmilyen módon nem rövidítené meg a székely anyavárost semmilyen jogos jussában.

Székelyudvarhely a megye fontos gazdasági, szellemi centruma, és boldogulása kiemelten fontos a megyei tanács számára, amely partner minden, a várost érintő fejlesztésben. Minden pozitív kezdeményezésben partnerek vagyunk, és ha tehetjük, magunk is kezdeményezzük a város javát szolgáló projekteket. Ezt a hozzáállást bizonyítja egyebek mellett az a tény is, hogy a megyei tanács uniós források bevonásával átalakítja az egykori székelyudvarhelyi Növényvédelmi Állomást vállalkozásokat segítő inkubátorházzá az elkövetkező másfél évben.

Ez az egy ingatlana, egy tulajdona van a megyei tanácsnak a városban, és ezt az ingatlant arra használjuk, hogy több mint kétmillió eurós fejlesztést hozzunk a városba, amely értéknek több mint a fele a megyei tanács által biztosított önrész. A megye egyetlen települése sem részesült ebben az önkormányzati ciklusban hasonló nagyságrendű megyei támogatásban, Önök mégis Székelyudvarhely-ellenes megyei tanácsi hozzáállásról beszélnek.

Tény, hogy a megyei tanács által visszaosztott források kiemelt kedvezményezettjei az elmaradott falvak, és nem a falvakéhoz képest fejlett infrastruktúrával, intézményi hálózattal és jelentős költségvetéssel rendelkező megyei jogú városok. És ez így helyes. Helyes egyrészt azért, mert a városok fejlődése csak a falvakkal együtt lehetséges, hiszen senki sem szeretne – nyilván Önök sem – kiüresedett vagy elgettósodott, infrastruktúra és remény nélkül hagyott székely falvakat látni a városok környékén. Másrészt meg azért helyes, mert tény az is, hogy a székelyudvarhelyi üzemekben, intézményekben dolgozó falusi ingázók személyi jövedelemadója nem a falvak, hanem a város költségvetését gazdagítja, a falusiak a városba járnak vásárolni, és számos egyéb módon járulnak hozzá a város bevételeinek növekedéséhez. A megyei tanács nem tesz mást, mint ami a dolga: némileg kiegyensúlyozza az önkormányzatok finanszírozásának igazságtalan, a falvakkal szemben a városokat preferáló rendszerét. Természetesen tudjuk, hogy minden településnek, így Székelyudvarhelynek is jóval több forrásra lenne szüksége, de ezeket a forrásokat nem szabad és nem is lehet a falvak ellehetetlenítésével megszerezni. Már csak azért sem, mert az Önök által a megyei tanácstól követelt mintegy 60 000 euró Székelyudvarhely költségvetésének töredékét (alig fél százalékát) teszi ki. Valóban ettől az összegtől függne a város jövője?

A kérdés költői, de rögtön komollyá válik, ha a másik oldalát nézzük meg: ezt az összeget a megye falvaitól kellene elvennünk, amelyek számára egy ekkora összeg valóban a túlélést jelenti ezekben a szűkös esztendőkben.

Meggyőződésem, hogy a székelyudvarhelyi polgárok megértik ezt. Szüleik, nagyszüleik, rokonaik élnek az udvarhelyszéki falvakban, fontos nekik a falvak boldogulása, szolidárisak a vidékkel.

Tisztelt Tanácsosok!

Arra kérem Önöket, hogy a költészetet az igazi tehetségekre hagyva valós kérdéseket tegyenek fel önmaguknak, és adják meg azokra a város érdekeit szolgáló válaszokat, félretéve a személyes ellentéteket és a pártérdekeket.

Lassan 15 éve ilyen-olyan hatalmi konstellációban, de egy érdekcsoport, az Önök kezében van a helyi hatalom Székelyudvarhelyen. Ez idő alatt Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön az ottani vezetők azzal foglalkoztak, hogy európai uniós pályázatokon megszerzett tízmillió eurókból fejlesztették a várost, nem pedig a falvak rovására megszerezhető pár tízezer eurós megyei pénzekre ácsingóztak.

Vajon Székelyudvarhelyre nem férne rá egy vezetői szemléletváltás, amely néhány komoly fejlesztési projektet eredményezhetne?

Székelyudvarhely megyei összehasonlításban kitűnő adottságokkal rendelkező település, megyei jogú város, lakói szorgalmas és ötletes emberek, számos sikeres, megyei szinten, de még országosan is kiemelkedő eredményeket felmutató vállalkozás székhelye. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy maga a város is olyan dinamikus és sikeres legyen, mint a vállalkozói.

Miért van az mégis, hogy a város közéleti krónikája évek óta az ellenségeskedésig fajuló politikai vitákról szól, miközben fejlesztésekről, nyertes pályázatokról alig hallani? Ennek is Hargita Megye Tanácsa lenne az oka?

Miközben mások dolgoznak, pályáznak, fejlesztenek, Önök menetrendszerűen bűnbakokat keresnek, akiket felelőssé tehetnek a várost vezető politikai klikk kudarcaiért. Hol helyi politikai ellenfeleikre, hol az országos politikára, hol meg a megyei tanácsra mutogatnak.

Mikor vállalnak végre felelősséget saját döntéseikért?

Lehet a megyei tanácsra mutogatni, de nem a megyei tanács a felelős azért, hogy Székelyudvarhely vezetése számtalan fejlesztési lehetőséget elszalasztott az elmúlt 15 évben. Nem a megyei tanács eszköztelenítette el a várost a közvagyon elprivatizálásával, adósságok felhalmozásával.  Nem a megyei tanács tehet arról, hogy a székely anyaváros tanácsát vezető frakciók 2011-ben nem látnak más megoldást a félszázalékos költségvetési gondjaikra, mint hogy elszívják a székely falvak utolsó finanszírozási forrásait is.

Tisztelt Tanácsosok!

Arra kérem Önöket, vizsgálják felül álláspontjukat, és fogadják el a város fejlődését biztosító költségvetési tervezetet. Ne akarják gúzsba kötni a polgármester kezét, hanem inkább segítsenek neki a fejlesztési források megszerzésében, amíg még vannak elérhető források. Az idő szorít, a pénzalapokat gyors ütemben kötik le. Ha folytatódik a költségvetés körüli méltatlan civakodás, az akkora károkat fog okozni a városnak, hogy azt a megye akkor se tudná kompenzálni, ha valamennyi község megyei tanácsi támogatását Székelyudvarhelynek ítélné.

Arra kérem Önöket, ne a falvakat akarják megfosztani néhány tízezer lejnyi megyei támogatástól, hanem inkább szedjék össze magukat, és a környező városokhoz hasonlóan a még nyitva álló uniós és kormányzati alapokra koncentráljanak. Amelyik vonat már elment, arra felszállni nem lehet, de nem kellene veszni hagyni a még kínálkozó lehetőségeket.

Ígérem, hogy Hargita Megye Tanácsa továbbra is az Önök partnere lesz minden előremutató kezdeményezésben.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke

Csíkszereda, 2011. február 22.

Polgári válasz Borboly Csaba nyílt levelére

Tisztelt Elnök Úr!

Nem volt könnyű feladat nyílt levelének mondandóját értelmezni, de annak a közmondásnak az igazáról, miszerint hallgatni arany, mindenképpen meggyőzött. Önnek, tisztelt Elnök Úr, vagy halvány fogalma sincs arról, hogy mi történik Székelyudvarhelyen, vagy szándékosan kever össze mindent. Lehetséges, hogy propaganda osztálya eltévesztette a címzettet?

Ennek ellenére, nyílt levelének van néhány olyan passzusa, amely figyelemre méltó, és amelyek mentén érdemes egy kicsit elidőzni.

Ön többek között azt írja, hogy: "Ennél is jobban sajnálom, hogy az MPP-frakció és a zöld párti tanácsos a költségvetés megtorpedózásakor Hargita Megye Tanácsával próbált takarózni, arra hivatkozva, hogy a megyei tanács a települések támogatásainak elosztásakor állítólag negatívan megkülönböztette a várost."

Annak ellenére, tisztelt Elnök Úr, hogy a megyei tanács valóban negatívan diszkriminálja a várost, a Magyar Polgári Párt frakciója megjelent a tanácsülésen, készen arra, hogy a szakbizottságokban megfogalmazott módosító javaslatai mentén érdemi vitát folytasson a költségvetéssel kapcsolatban. Éppen az RMDSZ frakció volt az, tisztelt Elnök Úr, amely – Zöld Párti bejelentésre, miszerint nem kívánnak szavazni – elhagyta a termet, a polgármester pedig visszavonta a költségvetésre vonatkozó előterjesztéseit. Ilyen körülmények között hogy lehet a Magyar Polgári Pártot vádolni torpedózással és takarózással?

Továbbá azt állítja, hogy: "…az Önök által a megyei tanácstól követelt mintegy 60 000 euró Székelyudvarhely költségvetésének töredékét (alig fél százalékát) teszi ki. Valóban ettől az összegtől függne a város jövője?"

A Magyar Polgári Párt nem követelt sem tíz, sem hatvan ezer eurót a megyei tanácstól. Egyrészt, mert egyetértünk abban, hogy nem ettől függ a város jövője, másrészt, mert nem mi vagyunk azok, akik „alamizsnáért" cserébe vagyunk hajlandóak megszavazni az előterjesztett költségvetést. Azt a Zöld Párt teszi. (Mellesleg, ha igaz az Ön által leírt összeg, akkor tényleg aprópénzért kótyavetyélnek el!)

Arra a felvetésére, miszerint "lassan 15 éve ilyen-olyan hatalmi konstellációban, de egy érdekcsoport, az Önök kezében van a helyi hatalom Székelyudvarhelyen", szeretnénk emlékeztetni, hogy 2008-tól RMDSZ-es polgármestere van Székelyudvarhelynek, amelyik kilenc RMDSZ-es és egy Zöld Párti tanácsosra támaszkodva vezeti a várost. Bunta Levente éppen az Ön elődje volt a megyei tanács élén, kizárt dolog, hogy ne tudná!

Továbbá a következő kérdést is megfogalmazza: "Vajon Székelyudvarhelyre nem férne rá egy vezetői szemléletváltás, amely néhány komoly fejlesztési projektet eredményezhetne?"

De igen, tisztelt Elnök Úr! A szánkból vette ki a szót!

Ugyanakkor, arról a sajnálatos tényről, hogy Ön nem jut hozzá a Dolgaink című kiadványhoz, levelének következő passzusa tanúskodik: "Miért van az mégis, hogy a város közéleti krónikája évek óta az ellenségeskedésig fajuló politikai vitákról szól, miközben fejlesztésekről, nyertes pályázatokról alig hallani? Ennek is Hargita Megye Tanácsa lenne az oka?… Miközben mások dolgoznak, pályáznak, fejlesztenek, Önök menetrendszerűen bűnbakokat keresnek, akiket felelőssé tehetnek a várost vezető politikai klikk kudarcaiért. Hol helyi politikai ellenfeleikre, hol az országos politikára, hol meg a megyei tanácsra mutogatnak… Mikor vállalnak végre felelősséget saját döntéseikért?"

Egészen biztos benne, Elnök Úr, hogy ezt a levelet nekünk szánta?

A Magyar Polgári Párt székelyudvarhelyi önkormányzati frakciója
Székelyudvarhely, 2011. február 23.

MPP-PRESS

  • admin
  • 2011. február 24. csütörtök
  • MPP
admin
 

>