Kérdések, megjegyzések a Hargita megyei költségvetéssel kapcsolatban

2011 február 08., kedd

1.    Indokolt-e a a hagyományos fürdők visszaállítási  programjának  folytatása változatlan formában újabb 4.000,00 ezer lejjel,amely turisztikai szemponból hasznos, de látványosságon túl nincs gazdasági haszna. Az elmúlt évszázadban talán még modernnek tekinthető fürdőket a 21.századi követelményeknek megfelelően kellene  átgondondolni és átalakítani.(Ugyan ki fog megfürdeni  Homoródfürdőn a deszkából rögtönzött jéghideg kis medencében, amely mai szemmel alig nevezhető fürdőnek ?)
2.    Indokolt-e borvíz népszerűsítésére elkölteni  731,39 ezer lejt a hasznosítása, a vele kapcslatos vállalkozások támogatása helyett? Fontosabb-e reklámra költeni a pénzt, az RMDSZ két évtizedes hibáinak kijavítása helyett, amely idegen beruházók kezébe adta legnagyobb székelyföldi értékünk kiaknázását?
3. Indolt-e a megyei tanácsnak autóbuszt vásárolni 215,00 ezer lej értékben?
4. Indokolt-e a csíkszredai Szent Anna iskola részére 2.200,00 ezer lej értékben új telephelyet vásárolni?
Az elnök úr közlése szerint a tanács birtokában levő  terület hasznosítása szinte lehetetlen, mert pl. 17 m mélységben kell a talajt eltávolítani.
Megismerhető-e az a tanulmány, amely erről szól?
4.    Indokolt-e egyidőben tervezni Csikban egy ipari és egy agrár – ipari parkot? Indokolt-ez ipari park tervezésére ebben az esztendőben is ismételten 300,00 ezer lejt elkölteni, a Madéfalvára tervezett agáripari park tervezésére 400,00 ezer lejt, területvásárlásra 180,00 ezer  lejt?
Udvarhelyszékre  miért nem lehet a megye közpénzéből legalább egy nagyságrendekkel szerényebb, hasonló beruházást elkezdeni? Holott természeti adottságai, gyümölcs, zöldség, állattenyésztési feltételei, gazdasági elmaradottsága, a munkahelyek hiánya indokolttá tenné?
Megjegyzés
A megyei tanács RMDSZ-es frakciója elutasította ezzel egyidőben azt a módosító javaslatunkat, amely egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kérte 80 ezer lej értékben, tekintettel a Nyikó felső részének elhanyagolt árvízvédelmi helyzetére, amely újabb tragikus helyezet kialakulását akadályozná meg a megelőzés eszközével.
5. Indokolt-e 525,00 lejt elkölteni a megyeháza előcsarnokában kiállítási galéria kialakítására?
6. Miből származik a Hargita Népe napilap 74,90 ezer lejes adóssága, tekintettel arra, hogy mielőtt a megye alárendeltségébe vonta az RMDSZ-es vezetés, egy önellátó, független intézmény volt?
Javasoljuk egy vizsgáló bizottság felállítását és az intézmény átvilágítását, ennek függvényében a rosszul  gazdálkodó kiadó-főszerkesztő leváltását.
7. Az alábbi tanulmányok a tavaly készültek el egyenként 5 ezer lejértékben. Megtekinthetőek-e? "Környezet-tudatosság","Hogyan tovább közoktatás? „Iskolamenedzsment a decentralizált rendszerben"
8. Költhető-e a megye pénze A csíkszeredai Fogászati Poliklinika modernizálására?
Megjegyzések
-Több éves javaslatunk hever a megye elnökének asztalán, amely az iskoláskorú gyermekek fogászati szűrését, nevelését, felvilágosítását szorgalmazza.
– Az RMDSZ frakció szavazatai leseperték azt a módosító javaslatunkat is, amely a megye arculatának javítására, az önreklámozásra szánt 240 000 lej összegéből 200 000 lejt a szociális pályázatok fejezetbe helyezte volta át, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az Böjthe atya otthonai támogatására lehessen fordítani.
– Nem kaptunk választ arra a kérdésünkre sem, amely azt firtatta, hogy az elnöknek kötelessége-e napirendre tűzni a megyei tanács kiegészítését a tartaléklistáról érkező tanácsok mandátumának igazolásával? Ez a kérdés azért is aktuális, mert Binder Levente megválasztott  tanácsos lassan Csillag Péter sorsára jut, aki több mint egy évet kellett hogy várjon arra, hogy elfoglalja a törvény által biztosított helyét.  A megyei tanács elnökét csak egy  újabb bírósági eljárás útján lehet kényszeríteni a törvényesség betartására ?  A mandátum igazolás napirendre tűzését joga van  megakadályozni egy elnöki túlkapással?
Joggal tevődik fel az a kérdés, hogy politikai alapon joga van- e a megye elnökének  több képviselő, akár egy egész frakció mandátumát kétségbe vonni?
A megyei elnök önkényesen levette a március 15. ünnepre vonatkozó javaslatunkat, nem tetszik neki,rendben van, de terjessze a testület elé,történjen szavazás róla, ez lenne a szabályos, törvényes eljárás. Miért kell minden esetben közigazgatási perrel kényszeríteni Borboly Csabát arra, hogy betartsa a törvényt?

Thamó Csaba , polgaripart.ro

  • admin
  • 2011. február 13. vasárnap
  • MPP
admin
 

>