Gazdasági téren is versenyképes a Kolozs megyei MPP

Habár az írott- és az elektronikus sajtó egy igen jelentős része igencsak vonakodik hírt adni a Magyar Polgári Párt (MPP) Kolozs megyei, vagy kolozsvári szervezeteinek tevékenységéről, mégis igencsak jó visszhangot kapott a magyar gazdák körében a párt Gazdasági és Vidékfejlesztési Szakosztályának lelkes és szakszerű tevékenysége.
Örömre ad okot, hogy mára már egyre szélesebb körben ismert az a gazdasági és vidékfejlesztési program, amelyet a szervezet szakemberei terveztek meg és léptettek életbe a magyar gazdák és a vidéki magyar közösségek valós támogatására, egy hossztávú és életképes gazdasági fejlődés megteremtése érdekében.
Az önzetlen munka eredményeként a Gazdasági és Vidékfejlesztési Szakosztály tagjai Erdély 9 megyéjében már több mint 1000 gazdát szólítottak meg, akik nagy megelégedéssel csatlakoztak a kezdeményezéshez. Hozzávetőlegesen már 100 gazdával közösen sikerült elindítani különböző mezőgazdasági és vidékfejlesztési projektet, amelyek nemcsak szép eredményeket hozhatnak, de biztos jövőképet is adhatnak a kezdeményezőiknek.

Sok gazda leplezetlen őszinteséggel vallotta be, hogy az elején igencsak kétkedéssel fogadta a program ötletét, hiszen az elmúlt 20 évben nemhogy valamiféle gazdasági jövőkép kialakítására nem kaptak segítséget, de még semmiféle támogatást sem remélhettek gondjaikra. ĺgérgetések azok voltak bőven (úgy választások közeledtével), de utána már tenni senki sem akart értük, s inkább csak kerülgették a vidék problémáinak megoldását.
Szóval, most már végre valami megmozdult az erdélyi magyar gazdák életében és sokan reménykedve néznek a jövőbe. Nem alaptalanul, hiszen van akarat, megfelelő szaktudás, kidolgozott program és ütemterv, s lassan gyarapodnak az erőforrások is. Olyannyira beindult ez a program, hogy még a Szövetségiek figyelmét is igen felkeltette. Igaz, az elmúlt 21 évben abból a rengeteg pénzből amit ők az erdélyi magyar polgárok „hátán és nevükben” megszereztek, eddig aligha jutott valamicske is a magyar gazdáknak, de most már nagyon kezdtek érdeklődni.
Konkrétan, Kolozs megyében már 3 gazdának is igyekeztek megnyerni a kegyeit, mindenféle támogatást ígérgetve, s főleg pénzt emlegetve. A magunk részéről csak örülni tudunk, hogy végre felkeltette figyelmüket a vidék és ennek igen összetett problémái. S őszintén reméljük, hogy nemcsak az előbb említett 3 gazda támogatására jut majd erejük, hanem az egész erdélyi gazdatársadalom gondjaira is tekintettel lesznek. Mert úgy tűnik, hogy sokan csak a saját zsebeik megtömésével voltak szorgosan elfoglalva. Aztán, még a 15-25%-os fizetés csökkenéseket is megszavazták buzgóan, tovább rontva a kiskeresetűek, a gazdák, a nyugdíjasok, vagy állami alkalmazottak életkörülményeit. Az erdélyi magyarság gazdasági fellendítésére és megerősítésére ezalatt pedig még csak halvány elképzeléseik sem voltak, nemhogy kidolgozott, hosszútávon életképes tervük legyen. Nem csoda tehát, hogy a nehéz életkörülmények és kilátástalanság miatt sokan éppen külföldre távoztak. Ezalatt pedig a Szövetségből igen sokan a „zsíros” állások és politikai pozíciók megszerzésében könyököltek.
De ha az MPP Gazdasági és Vidékfejlesztési Szakosztályának a tevékenysége ennyire felkeltette a figyelmüket, s a hatalom elvesztésének a rémképe gyors kapkodásra késztette a pártkatonákat, akkor igencsak megérte, hogy az ellenzéki Magyar Polgári Párt megjelent a közéletben. Mi a jövőben is nagyon örülnénk, ha tevékenységünk hasonló reakciókat váltana ki belőlük, s a saját érdekeik helyett végre annak a közösségnek a valós gondjaival is foglalkoznának, amelynek oly sokat ígérgetnek.

Keizer Róbert
A Magyar Polgári Párt kolozsvári elnöke

Szász Jenő bepereli az önkormányzatot

Törvénytelennek tartja a január 27-i tanácsülés, az alpolgármesteri tisztségből való menesztésére vonatkozó határozatát, és a Megyei Törvényszékhez fordul jogorvoslatért Szász Jenő.
Az üggyel kapcsolatosan Molnár Miklós tanácsost, az MPP sajtóreferensét kérdezte az Uh.ro hírportál. „A perirat most készül, tartalma nem publikus, de a benne megfogalmazottak egyértelműen bizonyítékai annak, hogy a határozat törvénytelen" – közölte honlapunkkal Molnár, hozzátéve, hogy az aktát még e héten benyújtják a Csíkszeredai Megyei Törvényszékre. Molnár szerint a tíz tanácsos által titkos szavazással meghozott döntés több szempontból is törvényt sért.
„A részletekbe nem akarok belemenni, de annyit mondhatok, hogy a határozat több okból sem áll meg a lábán. Például azért, mert a polgármester által előterjesztett, és a tanácsosoknak előzetesen elküldött határozattervezetben egyértelműen az áll, hogy az előterjesztést a jogi szakbizottságnak kell láttamoznia, véleményeznie. Ez azonban nem történt meg, a jogi szakbizottság kvórum hiányában nem tárgyalta, ergo nem is véleményezte. Ezt a tanácsülésen Fóri Györgyi jogász, tanácsos szóvá is tette, ugyanakkor a frakció a felmerült törvénysértő hiányosságra felhívta Bodnár László jegyző figyelmét, azonban ő úgy replikázott, hogy a törvényesség megítélése nem az ő hatásköre. Kérdem, akkor kié?" – kérdezte Molnár.

A tanácsos szerint az is furcsa, és csak a holt lovon a patkóval egyenértékű, hogy a határozattervezetet az ülés előtt a PR – közkapcsolatokért és közszolgáltatásokért felelős szakbizottság véleményezte.
„Ennek a szakbizottságnak semmi köze nem volt az egészhez, feltételezem, hogy a tanácsülés előtt észbe kaptak, hogy nem egészen törvényes az előterjesztés. Ismétlem, a PR szakbizottság nem volt hivatott arra, hogy erről tárgyaljon, mert a határozattervezet erre a jogi szakbizottságot hatalmazta fel. Úgy tűnik, hogy a jegyző alul, egyes szakbizottságok felüllihegik a hatáskörüket" – mondta Molnár.
Mint mondta, Szász Jenő leváltásának esete nem első és nem egyedi – az MPP-s alpolgármesterek leváltására tett próbálkozások krónikájában két precedens is volt. A sepsiszentgyörgyi Bálint József és a makkfalvi Vass Imre alpolgármesterek hasonlóképpen szintén jogorvoslatért fordultak, a pereket pedig megnyerték.
Nem kívánta kommentálni bővebben az ügyet, de véleménye szerint az, hogy a jogi szakbizottság volt felhatalmazva, és a PR-ral foglalkozó véleményezte az előterjesztést, nem mond ellent egymásnak, mert a kettő, az önkormányzat működésének szabályzata szerint sem zárja ki egymást – közölte röviden Péter Pál, a közszolgálatokért és közszolgáltatásokért felelős szakbizottság elnöke.

uh.ro

MPP-PRESS

admin
 

>