Gyergyószentmiklósi sajtótájékoztató

 
A pénteki közleményünkhöz képest elmondtuk még azt, hogy
sajnálatos, hogy a megye elnöke ahelyett, hogy beismerné, hogy hibázott,
azóta is folyamatosan hazugságokat terjeszt újságban, rádióban és
tévében a polgári frakcióról. A múlt csütörtöki egyeztetést mi kértük,
annak reményében, hogy időben megkapjuk az anyagot is. Habár ez nem
történt meg, képviselőink elmentek, s elmondták, hogy nem kaptunk
anyagot, illetve elviekben kérték, hogy az anyagot haladéktalanul
küldjék szét, illetve hogy ahhoz ragaszkodunk, hogy a költségvetés
elosztása legyen méltányos. Ellenben nem volt szó az elnök által
emlegetett programok bevételéről a költségvetésbe, illetve azt se ígérte
meg senki, hogy megszavazzuk a törvénytelenül előterjesztett költségvetést.
A tegnap este megkaptuk a meghívót a következő ülésre, amit vasárnap
délután 5 órára hívott össze az elnök. Ezzel kapcsolatban a következőket
tartjuk fontosnak leszögezni:
– Az elnöknek nem lett volna joga sértetten bezárni az ülést, s most ezt
azzal tetőzi, hogy egy ilyen lehetetlen időpontra hívja össze a
következőt. Ideje volna belássa, hogy a 21. században élünk, egy
jogállamban, ahol a törvényeket még az elnök is be kell tartsa, s nem
viselkedhet kényúrként. Ezzel a gesztusával további veszteségeket okoz a
megyének, hisz szabadnapon munkába citálja a megyeháza alkalmazottait,
márpedig ennek anyagi vonzatai is vannak. Ha fontos lett volna neki az,
hogy a megyének minél hamarabb legyen költségvetése, akkor még pénteken
összehívhatta volna hétfőre (január 31) a testületet.
– Továbbra sem szerepelnek napirenden az általunk még novemberben
szabályosan benyújtott határozat-tervezetek, márpedig ez kimeríti a
hivatali visszaélés tényállását.
A polgári frakció immár másfél éve hiányos, mert az elnök, illetve a
vele cinkos RMDSZ-frakció szégyenletes módon csak bírósági ítélet
nyomására hajlandó betartani a törvényt.
Ugyanakkor érthetetlen számunkra, hogy a szóban olyan bátor székely
elnök miért nem meri napirendre tűzni azt a határozat-tervezetet, aminek
témája március 15 helyi hivatalos ünneppé való nyilvánítása. Ilyen
határozatot már több település elfogadott, s a megye prefektusa nem
támadta meg őket, mert ő is tudja, hogy azok nem törvénytelenek. Netán
ugyanaz lenne a helyzet, mint a makfalvi székely zászló esetében, ahol
miután a rendőrség megállapította, hogy nem törvénytelen a kitűzése, a
megye magyar alprefektusa felhívta a polgármestert, s arra kérte, hogy
ugyan nem törvénytelen a zászló kitűzése, de őt mind zaklatják ebben az
ügyben Bukarestből, tehát arra kéri, hogy vegyék le a zászlót? Netán az
elnökkel jó viszonyban levő prefektus kérte meg, hogy ne hozza őt
kellemetlen helyzetbe? Ismét kiderül, hogy azért kellenek nekünk magyar
prefektusok, hogy a bukaresti óhajokat közvetítsék felénk? A sajtó
megkérdezhetné a prefektust is meg az elnököt is, hadd valljanak színt!
Árus Zsolt
Megyei költségvetés – polgári verziók

Az MPP megyei frakciójának képviselői sajtótájékoztatón fejtették ki az elfogadásra váró megyei költségvetéssel kapcsolatos álláspontjukat.

Kovács Árpád Andrs az MPP megyei frakciójának vezetője és Thamó Csaba tanácsos sajtótájékoztatójának témája többek között az elfogadásra váró megyei költségvetés volt. Elhangzott: mivel ezzel kapcsolatosan több polgári kifogás is felmerült, ezért a frakció több módosító javaslatot is fontolgat. A részleteket Thamó Csaba tanácsos fejtette ki, akinek véleménye szerint hiba, hogy a megye fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú költségvetést nem egy külön tanácsülésen, de „66 más határozattervezet közé elrejtve" tárgyalják. Ugyanakkor kifogásolható, hogy a pénzek leosztása politikai szempontok, és nem az egyes települések nagyságának, lélekszámának és a tervezett fejlesztések figyelembe vételével történik, az összegek visszaosztása nem felel meg az azt szabályozó kritériumrendszernek, a beruházások fejezet túlzottan Csík-központú, nem érvényesül az arányosság és a szubszidiaritás elve, illetve az előterjesztett határozattervezet hiányossága, hogy nem ösztönzi a munkahelyteremtést.

Kovács Árpád András frakcióvezető több luxuskiadást tételesen is felsorolt. Így a megye „reklámozására", arculatfejlesztés címen előirányzott 240 ezer lejt, a megyei tanács tulajdonát képező autóbusz vásárlására szánt 215 000 lejt, illetve a településeken az autóbusz állomások kitáblázásra elkülönített 161 000 lejes összeget és a működési engedélyek beszerzésének bonyolult procedúrája okán szintén értelmetlennek tartott, a  népi feredők kiépítésére fordítandó 8.805.000 lejes summát.

A beruházások fejezetben Szereda-központúságot látni, a legnagyobb fejlesztések Csíkszéken várhatók, az összegek megközelítőleg 80 százaléka ide van csoportosítva" – taglalta a fejlesztések fejezettel kapcsolatban Thamó Csaba megyei tanácsos. Mint mondta, „nem baj, ha a megyeközpont fejlődik, de a kritériumok szerint, a lakosság arányában Udvarhelyszék kéne a legtöbbet kapja – ezzel szemben a térségnek fele annyi pénz jut a költségvetésből, mint Csíknak.

A költségvetés felét a Megyei Tanács tulajdonában levő csíkszeredai Kórház emészti fel – mondta Thamó,aki tételesen ismertette az egyes településeknek jutó összegeket.

A számokból kiderült, hogy az idei beruházásokat illetően Székelyudvarhelyen egyetlen nagy beruházás lesz, az inkubátorház – a projekt tervezésére összesen 758 000 lejt kap a város. Ezenkívül a fejlesztésekre visszaosztott pénzekből Udvarhely a tervek szerint további 465 000 lejt kap. Ebből a Benedek Elek Iskolának 42, a Kós Károly Iskolaközpontnak 95, a csereháti szociális lakásokra 95, a Rózsa utca modernizálására 47, a Szentjános utca javítására 38 ezer lej jut – részletezte Thamó.

Az udvarhelyi beruházásokra jutó összeg jól tükrözi az elosztást jellemző aránytalanságot, mert a városnak jutó pénz nagysága messze elmarad a Csíkszeradának jutó 1199, vagy a Székelykeresztúrnak szánt 884 ezer lejtől – hívta fel a figyelmet Thamó Csaba.

A tanácsos végezetül elmondta: szorgalmazni fogja, hogy Farkaslakának több pénz jusson, fontosnak tartja az árvízmegelőzés szempontjából például a Nyikó forrásvidékének szabályozását célzó tanulmány elkészítését. Hozzátette: a felsoroltakon kívül a költségvetéssel kapcsolatosan „több olyan probléma is van, amire magyarázatot vár", példaként többek közt a Hargita Népe napilap által felhalmozott és törlesztésre váró tetemes adósságot említette, mondván, hogy kérni fogja az ügy kivizsgálását.

Lázár Emese,uh.ro

Binder igazolását kérik

November óta hallogatják Binder Levente megválasztott Hargita megyei MPP-s tanácsos mandátumának igazolását a megyei önkormányzatnál, aki a lemondott dr. Vajna Imre helyét venné át. Hiába szorgalmazza hónapok óta, a választók által biztosított jog érvényesítését, az MPP frakció határozati javaslata még sem nem került be a februári napirendi pontok közé. Arra hivatkoznak, hogy nem érkezett meg hozzájuk az érintett tanácsos pártigazolása, amelyet még 2010 november 11-én postázott a párt irodája, a megyei önkormányzat részére. Utólag elektronikus postán, ennek fénymásolatát is elküldték, de hivatalos visszajelzés még nem érkezett rája. Közel két évet kellett pereskednie Csillag Péter megyei tanácsosnak, akinek mandátumát 2009 nyarán az RMDSZ-frakció nem érvényesítette, de a bíróság törvénytelennek minősítette az elutasítást, a megyei önkormányzat viszont komoly perköltséget fizetett érte.

s.b

Nagybaconban is ünnep március 15.

Hétfőn tartott ülésén Bacon község tanácsa elfogadta a Magyar Polgári Párt frakciójának határozattervezetét, így március 15-ét ünnepnek nyilvánították. Amennyiben a prefektúra megtámadja döntésüket, vállalják a pereskedést is.

Az előterjesztők azzal indokolták kezdeményezésüket, hogy a magyarokat is megilleti az ország többségét alkotó románság joga: nemzeti ünnepünket mi is méltóképp megülhessük.
A község jegyzője, Oláh Veronka jelezte, a tanácstagok megszavazhatják a kezdeményezést, de ő, mivel úgy látja, hogy túllépték hatáskörüket, nem fogja ellenjegyezni, s számíthanak arra is, hogy a kormánymegbízotti hivatal visszavonásra szólítja fel őket.
Farkas Erzsébet (MPP) szerint diszkrimináció éri nemzetiségünket, ha megfosztanak minket azoktól a jogoktól, amelyekkel a románság élhet. "Az országban közel húsz elismert nemzetiség él, az adminisztrációban használhatjuk az anyanyelvünket és jelképeinket, helységeink nevét is kiírhatjuk anyanyelvünkön, de ünnepeinket nem élhetjük meg úgy, ahogyan szeretnénk." A kisbaconi tiszteletes asszonnyal a többi tanácstag és Bardocz Csaba polgármester is egyetértett, úgy fogalmaztak, hallatniuk kell szavukat, másként nem érhetnek célt, jogaink csorbítva maradnak.

Hecser László, Háromszék

MPP-PRESS

admin
 

>