Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

A kérvény családi jellegű, tehát a családfő nyújtja be házastársa és e velük egy háztartásban élő, kiskorú gyermekek nevében.

Kérvényt az adhat be, aki igazolni tudja:

-    maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását;
-    magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi).

Amit az iratcsomagnak feltétlenül tartalmaznia kell:

honosítási – visszahonosítási kérelem (nyomtatott betűkkel kitöltve);

adatlap a honosított, visszahonosított személyek külföldön történt születésének magyarországi anyakönyvezéséhez(nyomtatott betűkkel kitöltve);

adatlap a honosított, visszahonosított személy külföldön történt házasságának magyarországi anyakönyvezéséhez (csak ha a kérésben mindkét házastárs szerepel, nyomtatott betűkkel kitöltve);

1 darab igazolványkép (3,5×4,5 cm) az összes, a kérésben szereplő, s 14. életévét betöltött családtagról;

a kérelmező és a házastársa saját kézzel írott rövid önéletrajza;

a kérelmező, illetve a kérésben szereplő családtagok keresztlevél-másolata;

házassági levél és/vagy válást igazoló dokumentum;

magyar származást igazoló dokumentum (felmenők születési anyakönyvi kivonatai; plébánosi/lelkipásztori igazolás; régi magyar okirat: iskolai bizonyítvány, egykori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat, névváltoztatási okirat, korabeli magyar katonakönyv, útlevél, személyi igazolvány, munka- vagy cselédkönyv, lakcímbejelentő lap, illetőségi bizonyítvány, stb.).

A kéréshez mellékelt, nem magyar nyelvű dokumentumoknak hivatalos fordító általi fordítását is mellékelni kell.

A kérést Magyarország nagykövetségein és konzulátusain, bármelyik magyar település anyakönyv-vezetőjénél, illetve az erre a célra létrehozott közigazgatási irodákban lehet.

A kérést előzetesen ki lehet tölteni, de aláírni csak a leadáskor, az átvevő hivatalnok előtt szabad. A kérést, alá kell írja az összes benne szereplő, s 14. életévét betöltött családtag.

MPP-PRESS

admin
 

>