Több kell egészségügyre

2010 szeptember 16., csütörtök

Jó az egészségügyi decentralizáció elve, a kivitelezésbe azonban több hiba is csúszott, s ezért az eredmény sem lett megfelelő — véli Nagy András, az MPP háromszéki ügyvezető elnöke, a megyei Gyógyszerész kamara vezetője.
Kifogásolja, hogy a kórházak átadásával párhuzamosan nem decentralizálták a pénzügyi forrásokat, és hogy továbbra is központilag döntenek a személyzetről. A helyi vezetők, a gondok legfőbb ismerői, nem határozhatják meg, hány és milyen szakorvosra, ápolószemélyzetre van szükség.
Nagy András üdvözli az RMDSZ kezdeményezését, mely értelmében alárendelnék az egészségügyi minisztériumnak az Országos Egészs égügyi Biztosítópénztárat. Véleménye szerint így felszámolható lesz a jelenlegi ,,kétfejű sárkány”, hisz nem volt jó, hogy a minisztérium döntött az országos egészségügyi politikáról, a biztosító pedig független intézményként meghatározhatta, mit mennyivel finanszíroz. Az MPP háromszéki ügyvezetője azonban arra inti a tárcavezetőt: szervezetten, komolyan átgondolva, szakemberek véleményére támaszkodva hajtsa végre elképzelését.
Nagy András arra is felhívta a figyelmet, hiába minden reformelképzelés, ha jövőben is kevés pénz jut az egészségügyre. Románia európai viszonylatban is utolsó helyen áll az egy főre jutó egészségügyi finanszírozás tekintetében, ebben az esztendőben a GDP 2,6 százalékát kapta meg az ágazat, pedig legalább 4, a zavartalan működéshez pedig 4,5 százalékra volna szükség. Véleménye szerint, ha az RMDSZ-nek nem sikerül elérnie a kellő arányt a költség vetési viták során, elegendő ok lenne, hogy kilépjen a kormányból.

— Farkas Réka, Háromszék, polgaripart.ro

admin
 

>