Egy közalapítvány fennhatósága alá kerülnek a magyar közmédiumok

[ 2010. június 11., 21:17 ] [122]

 Közszolgálati Közalapítvány létrehozásáról szóló határozati javaslatot nyújtott be a fideszes Cser-Palkovics András és Rogán Antal az Országgyűlésnek. A javaslat szerint a szervezet a Magyar Televízió, a Magyar Rádió, a Duna Televízió és a Magyar Távirati Iroda közalapítványainak, illetve tanácsadó testületének jogutódja lesz.
A Magyar Rádió Közalapítvány, a Hungária Televízió Közalapítvány és a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testülete a Közszolgálati Közalapítvány létrejöttével megszűnik – áll az előterjesztésben.
A megszűnő közalapítványok – a Magyar Rádió Közalapítvány, a Hungária Televízió Közalapítvány és a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testülete feladatait és teljes vagyonát, ideértve a megszűnő közalapítványok tulajdonában levő részvénytársaságokat — a Magyar Rádió Zrt.-t és a Duna Televízió Zrt.-t — a Közszolgálati Közalapítvány veszi át, a Magyar Televízió Közalapítvány feladatainak és vagyonának megtartása mellett. A Magyar Televízió Közalapítvány alakul át Közszolgálati Közalapítvánnyá.
A közalapítvány alapvető feladata, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatók tulajdonosaként gondoskodjék a közszolgálati műsorszolgáltatás törvényekben meghatározott követelményeinek érvényesüléséről. A közalapítvány gyakorolja a részvénytársaságok vonatkozásában a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott alapítói, illetve részvényesi jogokat.
Az indítvány kitér arra, hogy a közalapítvány nem jogosult megváltoztatni a közszolgálati médiaszolgáltatók alapvető tevékenységi körét, a közszolgálati médiaszolgáltatókat megszüntetni, egyesíteni, szétválasztani, vagy más szervezeti formába átalakítani, továbbá az Zrt.-k részvényeit elidegeníteni, a közszolgálati médiaszolgáltatók műsorszerkezetét, továbbá műsorainak, illetve műsorszámainak tartalmát meghatározni, a közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatóinak az általuk gyakorolt munkáltatói jogkörökre nézve utasítást adni.
A közalapítvány kezelő szerve a kuratórium, amely az Országgyűlés által választott tagokból, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa által 9 évre delegált elnökből áll, feladata a közgyűlési jogok gyakorlása a négy Zrt. tekintetében.

Duna Tv, MTI, erdely.ma

admin
 

>