Területi Autonómiát Székelyföldnek!

[ 2010. június 08., 10:26 ] [50]

Mind több és több emberben ébred fel az igény a Székelyföld megváltoztatása iránt. E váltás békés megvalósításának érdekében, egyik eszközeként jött létre a Székely Nemzeti Tanács, a nyolc székek tanácsa, civil szervezetek és a célokkal egyetértő személyek szövetsége, nem áll mögötte sem párt, csupán mi székely-magyarok. Célja az egészséges és tisztességes, élhető Területi Autonómia megteremtése, a saját erőnkből, a saját munkánkból.
A kérdés, ami mindannyiunkban felmerül, hogy milyen Területi Autonómiát szeretnénk?
Egy olyan Területi Autonómiát, ahol a külföldnek, a befektetőnek, a Világbanknak stb. kell megfelelni, vagy egy olyat, amely nekünk megfelelő?
Tudjuk, hogy baj van, mert az már minden területen jelentkezik. Tudjuk, hogy a legkiszolgáltatottabb rétegektől, a bérből, fizetésből élőktől, a nyugdíjasoktól vesznek el mindig, amikor válság van, tudjuk, hogy a betegek mennyire kiszolgáltatottak. Tudjuk, hogy a székely nép létszáma csökken, egyre kevesebben vállalkoznak családalapításra, mert nem biztosak benne, hogy fel is tudják a gyermekeket nevelni, ami az egészségügyi és a nyugdíjrendszer közeli összeomlásával fenyeget. Tudjuk, hogy székelyföldön drágábban vesszük a rosszabb minőségű élelmiszert, és ötödannyit kapunk ugyanazért a munkáért, mint Nyugat-Európában. Tudjuk, hogy a bankok sorra elveszik azok házait, akik nem tudják fizetni a részleteket, utcára küldve őket úgy, hogy mellette milliárdos profitokra tesznek szert. Tudjuk, hogy ha nem változtatunk, egy olyan bolygót hagyunk a jövő generációjára, amely szeméttel teli, levegője, vizei és földje mérgezett, és amely energiaínségben szenved.
A válság jeleinek felsorolását még sokáig folytathatnánk, de e jelenségek gyökerében egy valami közös: kialakult az országban egy kollektív felelőtlenség-tudat. Ez a legrombolóbb szociális tényező, mely elveszi az emberektől a jövőbe vetett hitet és a reményt.
Ne higgyük el, amit sulykolnak, hogy nincs más lehetőség! Nagyon is van, és nem is egyféle! De ennek tudása nem szolgálná ennek a politikai „elitnek" az érdekeit, ezért görcsös igyekezettel megpróbálja elhitetni velünk ennek ellenkezőjét, a közös koncból részesülő, lelkiismeret-vesztett újságírók, politológusok, közgazdászok, bankárok, észt osztó önjelölt, „neves” és „ismert” értelmiségiek sürgölődő kórusa mellett.
Olyan Területi Autonómia kell, ahol kiszámítható a jövő, ahol félelmek nélkül, szabadon élhetünk, ahol van erkölcs, ahol a közösség érdekei érvényesülnek kevesek magánérdekei helyett, ahol az élet és az azt hordozó család a fő érték. Olyan Székelyföld kell, amely teret ad a székely-magyar tagjai számára saját személyes megélhetésükhöz, fejlődésükhöz, ahol nem aláznak meg bennünket székelységünk, kultúránk miatt. Olyan Területi Autonómia kell, amelyben megrokkanás nélkül meg lehet élni a munka béréből. Egészséges Székelyföld kell, ahol a szellem szabadon fejlődhet, ahol egyenlő esélyekkel indulhat mindenki a boldogulás felé, ahol nem egymás kifosztása a gazdasági cél. Ezt a Székelyföldet a jövőbe, a saját tevékenységünk eredményébe vetett hit, a közös cselekvés sikerének reménye és az együttműködésben megnyilvánuló szeretet teremtheti meg.
Az, hogy a Területi Autonómiát megteremtjük-e, rajtad is múlik!
Fontos, hogy mindenki értesüljön a Területi Autonómiáról, hogy tudjanak alkotni és építeni, összefogni és szeretni, hogy ki-ki maga is tudjon a maga és mások számára lehetőséget teremteni.
Az út nem lesz könnyű, és nem lesz egyszerű.
Mi azt akarjuk, hogy becsületes, értelmes egyezségek során közösen megoldjuk végre a legsúlyosabb problémákat, a megoldásokat ne egy önző politikai, az átalakulást saját érdekeinek alárendelő kisebbség erőszakolja ránk. Az új korszak társadalmi értékrendje a szereteten, az együttműködésen, a tolerancián alapuljon, a fiatalok itt maradjanak székelyföldön, akarjanak családot alapítani és gyermekeket nevelni. Azt akarjuk, hogy akik dolgozni akarnak, azok munkához jussanak, és érezzék, hogy szükség van rájuk. Azt akarjuk, hogy ne lehessen a segélyekkel visszaélni. Az a szándékunk, hogy megerősítsük a belső gazdaságunkat és megzabolázzuk a multi cégek és bankok mindent felemésztő étvágyát, hogy nekünk megfelelő fizetések és árak legyenek. Olcsóbb és tisztességes képviseleti rendszert akarunk kiépíteni, a székely-magyar nemzeti érdekeket kívánjuk a legszélesebb bázison megfogalmazni és érvényesíteni, fenntartható, a környezettel és a közösséggel harmóniában működő gazdaságot szándékozunk létrehozni. Kapcsolatokat akarunk kialakítani az unión belül működő, hasonló szemléletű társadalmi szervezetekkel is, hogy közösen léphessünk fel nemzetközi szinten is, egy saját érdekeit képviselő Európa érdekében. Sok más egyebet is meg szeretnénk valósítani, a célok – a munka során bővülő – körét a székely nép tagjai határozzák meg.
És ha évek múlva, amikor mindez megvalósult, gyerekeink megkérdezik tőlünk, hogy mit tettetek ti ezért, akkor büszkén mondhassuk nekik, hogy ott voltunk akkor, amikor ez a változás megindult, kivettük belőle a részünket, és megtettünk mindent, ami a sikerhez kellett. Ha összefogunk és túllépünk a mesterségesen gerjesztett megosztottságon és a viszálykodáson, ha merünk tovább látni, mint saját közvetlen gondjaink, akkor egy olyan Területi Autonómiát tudunk alkotni, amilyenre mindannyian vágyunk!
A Székely Nemzeti Tanácsban elindult a területi felmérő és újjáépítő, programalkotó munka, amelyben mindenkire szükség van, aki tenni kíván. A munka jelenleg területi reform, gazdasági és kereskedelmi, mezőgazdasági, pénzügyi, környezetvédelmi, művelődési, oktatási, egészségügyi, népjóléti, vallási és erkölcsi és bárka tagozatokban folyik, amelyekhez szabadon lehet csatlakozni. Most kell megalkotnunk egy emberibb világ működésének szabályait, együttműködve a világban hasonló elveket valló Területi Autonómiákkal. Az elvégzett munka, az önként vállalt és teljesített feladat emelhet bárkit időlegesen e szövetség valamely vezető tisztségébe, melyről lemondhat vagy melyből elmozdítható. A cél nem egy választás megnyerése, hanem a Székelyföld hosszú távú fennmaradását biztosító keretek megteremtése, annak élhetővé formálása, hogy végre büszkék lehessünk saját jelenkori teljesítményünkre is.
És miben számítunk rád?
Gyere velünk addig, ameddig meggyőződésed engedi, mondd el véleményed arról, amit tenni akarunk, segíts abban, hogy Székelyföld Területi Autonómiával megjelenhessen. Ha csak egy lépést teszel velünk, már azzal is előidézed a változást. Ha valamiben egyetértesz, annak megvalósulását támogasd, függetlenül attól, hogy más dolgokban esetleg eltér a véleményed. Ne a különbséget keresd, hanem az egyezéseket! Az eredmény nem személyeké, nem a pártoké, hanem közös Székelyföld lesz.
Légy te is a változás részese, az, aki tesz egy élhetőbb jövőért! Légy te is egyike azoknak, akik be akarják bizonyítani, hogy nem a pártok kizárólagosságával, hanem a tömeget megjelenítő civil szervezetek bevonásával lehet igazán eredményesen irányítani egy Székelyföldet!
Ez itt a mi időnk, vállaljuk el azt a felelősséget, amit az élet visszavonhatatlanul ránk szabott, alakítsuk magunk Székelyföld jövőjét, ne csak elszenvedjük mások akaratát, a tudatos rombolást!

Péter János, erdely.ma

admin
 

>