Moldován Erzsébet (1932-2010)

2010. ápr. 28., szerda, 09.26.22 EEST

1932. június 4-én Zilahon született, Gindele Erzsébet néven, a mindenki által ismert és szeretett Böske néni, Moldován Erzsébet, nyugalmazott tanárnő.

1932. június 4-én Zilahon született, Gindele Erzsébet néven, a mindenki által ismert és szeretett Böske néni, Moldován Erzsébet, nyugalmazott tanárnő.
Szülővárosában, a katolikus lányiskolában kezdte tanulmányait, ami után a középiskolát a Református Kollégiumban folytatta, amely időközben állami iskolává változott, s itt érettségizett 1951-ben. Ez után a Bolyai Egyetemen folytatta tanulmányait és ott szerzett matematika-fizika tanári oklevelet 1954-ben.
Tanárként jött haza a szülővárosába 1954-ben, ahol előbb az egyik általános iskolában tanított, majd pedig saját középiskolájába tért vissza és 32 éves tanári pálya után, 1986-ban innen ment nyugdíjba. Még 1954-ben férjhez ment korábbi osztálytársához és egyetemi kollegájához, Moldován Lajoshoz, akivel negyven évet éltek kiegyensúlyozott és boldog házas életet. A házasságukból két gyerek született – egy lány és egy fiú -, akiket példásan neveltek és hozzásegítettek ahhoz, hogy szüleikhez hasonlóan egytemi oklevelet szerezzenek, s megállják a helyüket az életben.
Moldován Erzsébet a tanári pályája mellett 1978-1981 között az akkori középiskolája aligazgatói tisztét is betöltötte. Nyugdíjazása után sem távolodott el a pedagógusi pályától, hanem még több éven keresztül előbb az egyik szaklíceumban, majd egy általános iskolában tanított óraadó tanárként.
Az 1994-ben elhunyt férje, az ugyancsak tisztelt és közkedvelt a matematikus Moldován Lajos emlékére, 1996-ban kezdeményezte a Moldován Lajos Alapítvány létrehozását. Az ügy mellé állította kollégáit, barátait és tanítványait. Fáradtságot nem kímélve járta ki az alapítvány bejegyzését, körvonalazta a tevékenységi körét és aktívan hozzájárult minden feladat és felmerülő probléma megoldásához. A családjával együtt hozzájárult az alapítvány működéséhez szükséges anyagi háttér megteremtéséhez is.
Böske néni, a Moldován Lajos Alapítvány elnökeként felkarolta a tehetséggondozást és minden energiáját-összeköttetését arra használta fel, hogy egy életképes civil szervezetet hozzon létre a Szilágyságban. 1997-ben került sor az első Moldován Lajos Matematika Emlékverseny megszervezésére. Azóta minden tanévben volt emlékverseny, a Szilágy megyei, magyarul tanuló általános- és középiskolás diákok számára. Ezeken a rendezvényeken minden évben legalább 250 diák és 20 tanár vesz részt. Ennek a versenynek kiemelkedő jelentősége van a magyar diákok számára, mivel gyarapíthatják és összemérhetik tudásukat, általa sikerélményekhez juthatnak. Itt, az országos tantárgyversenyekkel összehasonlítva, a feladatok közelebb állnak a tananyaghoz és az átlagdiák felkészültségéhez. Ezeken a versenyeken Böske néni a volt a főszervező és lelkesítő, aki korát meghazudtolva serénykedett, hogy minden zökkenőmentesen és a legnagyobb rendben menjen végbe. Az általa megszervezett és irányított alapítvány tehetséggondozó foglalkozásokat is szervezett matematikából és kezdeményezte a tehetséges diákok jutalmazását a Moldován Lajos díjjal. A Böske néni által irányított alapítvány matematika példatárakat adott ki magyarul, amire ismereteink szerint korábban nem volt példa Szilágy megyében.
Böske néni igen szerény ember volt, s nem azért élt és dolgozott, hogy őt folyton dícsérjék, hanem csak tette a dolgát képességei és lelkiismerete szerint. Tavaly a Pro Zilah Egyesület életmű díjban részesítette.
A 2009-es évben Böske néni elvesztette a férje után a fiát is és romló egészségi állapota miatt, az alapítvány irányítását rábízta András nevű unokájára. Ennek ellenére készült az idei, az április 23-24-én tartandó XIV. Emlékversenyre is. Sajnos, ezt már nem érhette meg, mert a napokban elragadta tőlünk őt a halál.
Akik ismertük, tiszteltük és szerettük őt, az emlékét meg fogjuk őrizni.

A Moldován Lajos Alapítvány Kuratóriuma

arkad.ro

admin
 

>