Utiokmányt igényelt mert Erdélyből Moldvába akart átmenni

Stanus Ferenc Moldvából vándorolt mesterséget tanulni Kézdivásárhelyre. Két évig tanulta az asztalosságot, ám ez idő alatt az édesapja is vele lakott a céhes városban. Miután felszabadult, a mesterség továbbtanulásáért — ami abban az időben kötelező volt — Középajtára költözött, és ott dolgozott asztalossegédként. Időközben édesapja visszament Moldovába, és a fiatal Stanus Ferenc pedig kérést írt a királybírónak, amelyben hazautazási szándékát fogalmazta meg:

Méltóságos született groff! Nagyérdemű Királybiró Úr!

Minémü körülményeim vagynak a Méltóságos Királybíró Úr az ide alább következendőkben bölcsen átlátni, melyek szerint vagynak hogy én eredetemet vettem vala Moldvában törvényes szülőktől. Nevelteté sem után célul tettem magamnak az asztalos mesterséget megtanulni, ezen tárgyban ki indultam ez előtt 3 és fél évvel. Azon idők alatt az édesatyám ki jött lakul Kézdivásárhelyre, azból viszont én is az atyámmal voltam. Onnat az előtti két évekkel az édes atyámtól eltávoztam vala a Ns. 2-dik Székely Gyalogezredből Kézdivásárhelyről az asztalos mesterségem tovább folytatására. Az érintett évek óta nem látogattam atyámat egyszer is. Ez előtt néhány hónapokkal megkerestem az édes atyámot Kézdivásárhelyen, de ott nem találtam, mivel a jobb lakhatás végett mind kereskedő ember bement Moldvába. Most ott lakik, és én mint szerető fia kívánnám még éltében bár egyeszer meglátogatni. Viszont ide, Középajtára, ahol a fenn írt 2 évet eltöltöttem, vissza jönni igyekezek asztalos mesterségemet tovább folytatni, és magamat mint eddig is hogy becsületesen viseltem. Lábai előtt leborulva a Királybiró Úr színe előtt méltoztat kérésemet megtekinteni és hatalma szerint nékem mint szülőre óhajtó és mestersége után fáradozó ifjúnak egy szülőmhöz menő utamra Moldvába passuálist kieszközölni, hogy az által szülömöt meg látva én is Isten igérte napjaimat úgy évemet itten édes szivvel tölthessem. Mely jótékony hozzám kitüző kegyeit amidőn a legédesebb reménnyel várom.

Alázatos szegény szolgája Stanus Ferenc asztalos legény.

A levélre a választ Kálnoki Dénes, Miklósvárszék alkirálybírója írta, engedélyezve a hazautazást, de csak akkor, ha a kérelmezőnek valaki kezeslevelet ad, amelyből kitűnik, hogy Stanus Ferenc visszatér, miután meglátogatta szüleit.

Józsa Lajos, Háromszék , erdely.ma

admin
 

>