1

Magyar Polgári Párt – Állásfoglalás

A holnapi, 2010. április 11-i magyarországi választások kapcsán a Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa kinyilvánítja abbéli reményét és meggyőződését, hogy a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség megszerzi a Magyar Országgyűlés kétharmados többségét, illetve, hogy nyolc év után Magyarországnak ismét nemzeti elkötelezettségű kormánya lesz. A nemzeti integráció megvalósításának érdekében a Magyar Polgári Párt a Fidesz-t tekinti testvéri szövetségesének, ennélfogva bízik abban, hogy az Orbán Viktor vezette alakulat mindenfajta kényszertől vagy nehéz politikai alkutól mentesen tudja megvalósítani a nemzeti ügyek politikájának intézményes hátterét. A Magyar Polgári Párt olyan nemzeti integrációt vár, amelynek keretében a tizenötmillió magyarban gondolkodás mellett az eljövendő magyar kormányzat egységes gazdasági térként kezeli a Kárpát-medencét. Románia és Szlovákia NATO-ba való belépése, illetve európai integrációja nem oldotta meg a kisebbségi kérdéseket sem Erdélyben, sem Felvidéken, a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek sorsa rendezetlen maradt. Az intézményes kapcsolattartás terén olyan testületet kell felállítani, amelybe nincs belekódolva születése pillanatától a különböző nehéz kompromisszumoknak a lehetősége. A Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa jelen állásfoglalásában javasolja a Fidesz – Magyar Polgári Szövetségnek, hogy a kormányalakítást követően hozzon létre egy olyan intézményes keretet, amely valóban állhatatos és elszánt a nemzeti integráció kérdésében, olyan határon túli szövetségesekre építve, akik a nemzet sorsa iránt valóban elkötelezettek.
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

A Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa

Gyergyószentmiklós, 2010. április 10 ,

polgaripart.ro

admin
 

>