Az EMNT nyilatkozata a magyarországi választások kapcsán

NY I L A T K O Z A T
A közkeletű mondás szerint: „nem engedünk a ’48-ból”. Ehhez hasonlóan az ’56-ból és a ’89-ből sem engedhetünk. Befejezetlen forradalmainkat be kell fejeznünk. A húsz évvel ezelőtt elkezdődött rendszerváltozást folytatnunk kell és be kell tetőznünk.

Az eltelt két évtizedben, különösképpen pedig az utóbbi 7 (8) „szűk esztendőben” bebizonyosodott, hogy a kommunizmus visszahúzó örökségétől szabadulni képtelen MSZP–SZDSZ utódkommunista kormányzat erre a történelmi-politikai feladatra alkalmatlan. A bukásra ítélt magyarországi posztkommunista rezsim nemcsak saját országát döntötte romba, de az egész Kárpát-medencei magyarságot sorsára hagyta.

Pártpolitika és szűken vett országpolitika helyett magyar nemzetpolitikában gondolkozunk – egy nemzetpolitikai rendszerváltozás és a határokon átívelő nemzetegyesítés jegyében. Ebben a vonatkozásban az április 11-i választásoknak éppen akkora a tétje, mint a húsz évvel ezelőtti – félresikerült – rendszerváltozásnak.

Az európai integrációval egyirányú magyar integráció viszonyai közepette, az európai kisebbségpolitikai szemléletváltozással párhuzamosan, a külhoni magyar politika gyökeres megváltoztatására van szükség, melynek legfőbb letéteményese a Fidesz–KDNP választási szövetség. Aki ma Magyarországon a Fideszt választja, az nem csupán a pártok egyikére, hanem a nemzetre szavaz.

A nemzetpolitikai rendszerváltozás megvalósítása érdekében stratégiai partnerséget kötött a FIDESZ és az EMNT. Az új nemzetstratégia lényege a határokon átívelő – határmódosítás nélküli – nemzeti integráció, az egységes Kárpát-medencei magyar nemzet. Az EMNT európai jelszava – változatlanul: Unió, Erdéllyel.

A nemzeti integráció szintjei a következők:

– Közjogi szint: kettős állampolgárság
– Politikai szint: nemzetpolitikai kérdésekben illetékes konzultáció; döntéshozó és végrehajtó intézmények helyreállítása, létrehozása vagy hatékonyabb működtetése – a magyar kormány és a külhoni pártok és érdekvédelmi szervezetek képviselőinek részvételével (HTMH, MÁÉRT, KMKF vagy/és ezek alternatív intézményi keretei)
– Külpolitikai szint: a Kárpát-medencei magyarság, a magyar ügy közös képviselete nemzetközi téren, a nemzetközi integrációs szervezetekben
– Kulturális szint: a bel- és külhoni oktatási, művelődési, tudományos intézmények, valamint a közszolgálati média összeillesztése és integrált működtetése
– Gazdasági szint: extenzív és integrált magyar gazdasági stratégia
– Egyházi és ökumenikus szint: az európai egyházi egységtörekvésekkel együttható egyházi és hitbéli közösség

A határon túli magyar közösségek viszonylatában a Fidesz választási győzelme és kormányra kerülése a pártpolitikán fölül álló nemzeti összefogás és az erre irányuló magyarországi támogatáspolitika megvalósulásának ígéretét hordozza.

A Fidesztől azt várjuk el, hogy a – majdan – rendelkezésére álló kormányzati eszközökkel támogassa az erdélyi Magyar Összefogást.

A kialakuló új nemzetpolitikai helyzetnek megfelelően a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részéről joggal várható el, hogy egész eddigi – kisebbségi szemléletű – politikáját felülvizsgálva, az egységes magyar nemzetpolitikához szabja programját és politikáját.

Pártpolitikai vonatkozásban pedig az eddig alkalmazott „egyenlő közelség” értéksemleges elvével is szakítson – közös nemzetpolitikai céljainkhoz való viszonya átértékelésével és a nemzeti önrendelkezés elvének megfelelően.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács – önálló jogi személyiségének elismertetése alkalmából – ismételten elkötelezettségét fejezi ki közös nemzeti érdekeink és céljaink iránt.

Nagyvárad, 2010. április 9.

Tőkés László Toró T. Tibor
elnök, EP-képviselő ügyvezető elnök

erdely.ma

admin
 

>