Egyenesen Bill Gates-től kaptak támogatást a háromszéki könyvtárak

A Bod Péter Megyei Könyvtár sikeresen pályázott, így csatlakozott a Biblionet – A világ a könyvtárunkban elnevezésű országos programhoz. A program második fordulójának eredményeit 2010. március 25-én jelentette be sajtótájékoztatón Kelemen Hunor kulturális miniszter.

Országos szinten összesen 24 megyei könyvtárnak sikerült bejutnia a programba ez alkalommal.

A program révén Háromszék tizennyolc településén (a listát lásd alább) új számítástechnikai eszközökkel felszerelt internet-termeket alakítanak ki, ott, ahol ezt az önkormányzatok is támogatták.

A Biblionet program a helyi közösségeknek az információhoz való minél jobb hozzáférését segíti elő azáltal, hogy a közkönyvtárakat számítástechnikai eszközökkel szereli fel, és ezek megfelelő használata érdekében képzéseket tart a könyvtárosoknak, akik ezáltal korszerű szolgáltatásokat és hasznos ismereteket nyújthatnak majd a felhasználóknak a számítógépkezelés, internetezés stb. terén.

Mindez egy olyan partnerség keretében valósul meg, amelynek résztvevői az IREX (nemzetközi nonprofit alapítvány, amely több mint 50 országban van jelen és a Bill & Melinda Gates Alapítványtól érkező finanszírozást fordítja a romániai Biblionet program kivitelezésére), a Romániai Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Szövetsége (ANBPR), a helyi és regionális önkormányzatok, az országos hatóságok és az ország közkönyvtárai.

A programban való részvétel szakirányítója a megyei könyvtár, amely ezáltal képzőközponttá is válik, a programban részt vevő munkatársai szakképzésben részesülnek és a maguk során kiképezik a többi érintett könyvtárost. A programhoz való csatlakozás feltétele az volt, hogy a megyéből legkevesebb 10 közkönyvtár a következő minimális követelményeknek megfeleljen, illetve fenntartóik, a helyi önkormányzatok vállalják ezek biztosítását:

1. Legalább egy, teljes állással alkalmazott könyvtáros, aki könyvtári teendőket végez.

2. A könyvtárban megfelelő helyiség kialakítása, benne megfelelő bútorzat (szék, asztal) 4 számítógép részére.

3. Szélessávú internet-szolgáltatásra szóló előfizetés folyamatos biztosítása.

4. A kapott felszerelés (számítógépek, nyomtatók, multimédiás eszközök) bebiztosítása egy szakcégnél.

5. A helyiség megfelelő biztonsági körülményeinek megteremtése.

6. Optimális hőmérséklet biztosítása az eszközök működése érdekében.

7. A könyvtáros részvételének biztosítása a program keretében sorra kerülő ingyenes képzéseken (a megyei könyvtárban, illetve az adott régióban), az esetleges utazási és elszállásolási költségek felvállalásával.

A Bod Péter Megyei Könyvtár a következő települések könyvtárait csatlakoztatta a Biblionet programhoz, a mostani körben (2010 második félévében sor kerül ezekben a jelzett termek kialakítására és a vonatkozó képzések lebonyolítására):

Kézdivásárhely
Illyefalva
Kézdiszentlélek
Kovászna
Zabola
Bodzaforduló
Szitabodza
Gelence
Bereck
Réty
Kézdiszentkereszt
Zágonbárkány
Uzon
Torja
Mikóújfalu
Nagyajta
Dobolló
Gidófalva

Szonda Szabolcs igazgató , erdely.ma

admin
 

>