2

Támadják Tőkést amiért nyílvánosságra hozta a listákat – Közlemény

K Ö Z L E M É NY
A Securitate tisztjeinek (136), illetve a tartótisztek, valamint kollaboránsaik és – közös – megfigyeltjeik együttes névjegyzékének (40) a nyilvánosságra hozatala, továbbá a Temesvári Kiáltvány 8. pontja érvényesítésének Bihar megyére tekintő kísérlete nagy felzúdulást keltett egyházi és közéletünk egyes köreiben.

Egyebek mellett igen feltűnő az az összefonódás, mely – ebben a vonatkozásban – a bihari/nagyváradi RMDSZ és a református egyház szolgáinak egy része között mutatkozik. Különösképpen kirívó, hogy a CE-Szövetség megszólaló képviselői – közvetve vagy közvetlenül – rendre a titkosszolgálati múlt átvilágítása ellenében szólalnak meg. A volt besúgók iránti cinkos viszonyulásukat rendszerint a bűnbánat–bűnbocsánat keresztény elvével igazolják, fájdalmas módon megfeledkezvén a besúgás, illetve a Securitate kárvallottjairól és áldozatairól: a meghurcolt személyekről és családjaikról, az üldözöttek, a bebörtönzöttek – nem egyszer kivégzettek – ezreiről, a kommunizmus áldozatairól. Ugyanakkor a tönkretett társadalmi közbizalom és féltve szeretett Anyaszentegyházunk tönkretétele sem számít nekik. Azt is feledik egyben, hogy II. János Pál pápa merénylőjének ugyan megbocsátott, Ali Agcának azonban mindemellett törvényes börtönbüntetését le kellett töltenie. – Ez a fajta szemforgató ignorancia nem más, mint erkölcstelen bűnpártolás, mely hitünk tanításával semmiképpen sem egyeztethető össze.

Az említett egyházi és rmdsz-es körök természetellenes együttállása és zajos közfelháborodása – mutatis mutandis – nagy mértékben emlékeztethet bennünket az SZDSZ és az MSZP áldatlan frigyére, melyet egyébként – éppen mostanság – méltóképpen megítél a nemzet, és majdan a történelem.


Tőkés László volt temesvári lelkipásztor meg van győződve arról, hogy Anyaszentegyházunkban a becsületes, a titkosszolgálati kollaborációnak ellenállott lelkészek és nem-lelkészi szolgák száma a címeres besúgók számát messze felülhaladja. Arra nézve sincsen kétsége, hogy Egyházunk megítélésében a híveket a volt informátorok személye és ügynökösködése nem téveszti meg – hiszen igencsak szeretik az igazságot, másfelől pedig az Anyaszentegyház hit- és társadalomépítő, valamint nemzetmegtartó szerepének messzemenően tudatában vannak.

A titkosszolgálati átvilágítás újabb adalékaként tesszük közzé azokat az információkat, melyek az elvetemült Stelian nevű besúgó dr. Bartha Tibor ortopéd főorvossal való azonosságát kétségen kívüli módon bizonyítják. Az általa terjesztett CNSAS-bizonylat feltételezhetően hamisítvány. A bizonylat tartalma kapcsán viszont azt is szükséges tisztázni, hogy: (1) önmagában a hálózati iratcsomó hiánya még nem bizonyítja valakinek az ártatlanságát, sőt (2) joggal feltételezhető, hogy ezekben az esetekben fedezett ügynökökkel lehet dolgunk. A mellékelt „áldozati” névsorból egyébként kitűnik, hogy Stelian valóságos „ökumenikus” ügynökként fejtette ki gyalázatos tevékenységét.

A volt szekustisztek kilétének felfedése kapcsán Tőkés László meglepetésének ad hangot a tapasztalható felháborodás láttán. Eddig azért bírálták, mert – úgymond – „csak” az informátorokat leplezte le. Most viszont a tartótisztek névsorának nyilvánosságra hozataláért is hasonló támadások érik. Reméli, hogy bár Sass Kálmán rehabilitációjának az előmozdítása fog az egyházi közvéleményben osztatlan egyetértéssel találkozni.

Európai képviselőnk ezúton is javasolja és szorgalmazza, hogy az igazságtétel és a belső egyházi megtisztulás érdekében a volt kollaborátorok:

– Kérjék ki és tegyék közzé szekus-dossziéikat.
– Ők maguk leplezzék le egykori tartótisztjeiket.
– Hozzák nyilvánosságra azok nevét, akikről jelentettek.
– Az előbbiek értelmében – és több, idevágó egyházi körlevél felszólításának megfelelően – jelentkezzenek az illetékes egyházkerületi hatóságnál.

Végezetre Tőkés László, az RMDSZ-szel szövetséges EMNT elnöke felemeli a szavát az ellen, hogy a Királyhágómelléktől elorozott – nagyváradi – úgynevezett Ady Endre Kulturális Központot a kultúrától idegen párttevékenység folytatására használják. Ez lánglelkű Költőnk, Ady Endre nevét árnyékolja be.

Hasonlóképpen visszautasítja a Szacsvay Imre Akadémia elnevezésű intézmény létrehozását. RMDSZ-es aktivisták képzése ebben az intézetben az érettünk életét áldozó Szacsvay Imre nevét kompromittálná. Március idusán a bihari RMDSZ indítványa ünneprontó és kegyeletsértő.

Nagyvárad, 2010. március 12.

Tőkés László
EP-képviselő sajtóirodája

* * *

A dr. Tőkés István, Tőkés László, Tőkés Eszter, Tőkés Zsolt és Tőkés Erzsébet megfigyelési dossziéjaiban a Stelian néven szereplő informátor által jelentett/megfigyelt „reprezentatív“ személyek:
Ara Kovács Attila, Bálint Tibor, Balogh Ferenc, Bodor Pál, Borbély Ernő, Czirják Árpád, Csató Béla, Cseke Éva (Cs. Gyimesi Éva), Cselényi László, Dancsuly András., Dienes Sándor, Dobai István, Doina Cornea, Fésüs Erzsébet, Fodor Sándor, Gáll Judith, Haraszti Miklós, Havadtői Sándor, Jakab Gábor, Kallós Zoltán, Kányádi Sándor, Király Károly, Kovács Miklós, Murádin Jenő, Murgu Pál, Páskándi Géza, Salamon Rudolf, Szabó Zsolt-László, Szőcs Géza, Szőllősi Pál, Tubák Csaba, Újvári Ferenc dr.

erdely.ma

admin
 

  • Ágnes szerint:

    Nagyon szomorú,hogy ilyen mélyre lehet süllyedni…

  • andriska szerint:

    Kedves Agnes, az az erzesem,hogy rendkivul fiatal vagy ahhoz,hogy e temat minositokkel illesd.Amig nem voltal soha annyira ehes,hogy a szemetdomb fagyos rothadekjait is befogadja az eletfenntarto oszton kenyszerenek engedo gyomrod,addig fogalmad sincs mi mindennel ki lehet kenyszeriteni valakibol a szolgalelkuseget.A legutobbi ref.puspok es nem puspokvalasztas is pelda erre,egyetlen utolagosan irt jegyzokonv sem tartalmazza azt a valosagot,hogy a valsztas spontanaitasat egy elore megirt koreografia biztositotta.Azok,akik pedig e szovegeket alairasukkal hitelesitik,szolgak,megfelemlitett vagy zsarolhato emberkek,akiket semmikepp nem tennek csak ugy a szegyenpadba,amig a helyzetet krealo,krealok lazan feszengenek,illetve feszeng a toke letesseg,piedesztaljan.Nem volt modomban ismerhetni dr,B.T.orvost,de elmondok egy nyilt dolgot ,1947ben egy kis falubol 17 magyar embert vittek a Melankijrobotra,csak 4 erkezett haza.Az otthonmaradottak mind alairtak az informatori kotelezvenyt.Ez a falu volt a szeku szamara a leg l989 december 17.ken,mint celfalu es hely,ami lejobban megfelelt.Barataim laknak ott,tavoli rokonaim,szeretni es csak szeretni tudom oket,pedig esetleg nem birtak ki a verig,ahogy egy bibliai ige kotelezne a becsuletet.Abban azonban egyetertek sokakkal,csak a bunbanattal onleleplezett gyalzatot lehet megbocsajtani,mert az isteni kegyelem nem kenomajas.

  • >