SZÖN2 – Távolmaradtak az egyetértők

Fotó: Márkó László

Elsősorban az MPP-s polgármesterek, tanácstagok tettek eleget a meghívásnak, de a regisztráció alapján kiderült, néhány RMDSZ-es, független és zöld párti képviselő is fontosnak tartotta a megjelenést. A SZÖN csonkaságát igazolta, hogy a kétezer fősre becsült testületnek csupán 332 tagja jelent meg Sepsiszentgyörgyön.

Elfogadták a magyar nyelv székelyföldi hivatalossá tételét, azt, hogy március 15. legyen Székelyföld hivatalos nemzeti ünnepe, megszavazták a határozatot, mely alapján a román parlamenthez és az Európa Tanács parlamenti közgyűléséhez fordulnak, és nemcsak a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés házszabályát hitelesítették voksukkal, de az új, immár hivatalos házbizottságot is megválasztották — ezeket az előre kitűzött napirendi pontokat teljesítette tegnap Sepsiszentgyörgyön a tavaly ősszel életre hívott testület, melynek minden székelyföldi választott tisztégviselő tagja pártállástól, nemzetiségtől függetlenül.

A majdani autonóm Székelyföld parlamentjének előfutára legteljesebb formá jában eddig tavaly Csíkszeredában gyűlt össze, akkor döntöttek úgy, hogy március 12-én megtartják a második nagygyűlést. Az udvarhelyen megválasztott ideiglenes házbizottság azonban hiába próbált másodszor teljes testületet összetoborozni, az RMDSZ „nem tartotta időszerűnek” a március 12-i időpontot, és a szövetség színeiben megválasztott önkormányzatisokat eltanácsolta a részvételtől. Hiába szerepelt a programtervezetben Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester és Tamás Sándor megyeitanács-elnök köszöntője, egyikük sem jelent meg az önkormányzati nagygyűlésen.

A hivatalosan is munkaülésnek tekintett összejövetel ezúttal kevésbé volt ünnepélyes, Kovács István unitárius lelkész rövid imája után a házigazdák nevében Ferencz Csaba köszöntötte az egybegyűlteket, „március idusán a történelem kötelez mindannyiunkat” mondotta, hogy vállalják, megteremtik a leendő autonómia parlamentjének előképét. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke elégedetten nyugtázta, hogy a SZÖN jelentős határozatokat készül elfogadni, hisz a magyar nyelv hivatalossá tétele elengedhetetlen — hangsúlyozta. Húsz évvel a rendszerváltás után eljött az ideje, hogy ne a farkasok szabadságát, hanem emberi szabadságot akarjunk — utalt Petőfi versére.

Farkas Csaba, az Udvarhelyen megválasztott ideiglenes házbizottság elnöke az elmúlt hónapok munkáját ismertette, a második nagygyűlés előkészítésének nehézségeit. Egy igen nehéz „négyszög” — az RMDSZ, EMNT, MPP és SZNT — közegében kellett mozogniuk, konszenzust találniuk, és bár tárgyaltak, egyeztettek, ez nem sikerült. Beszámolója után a testület előbb a SZÖN házszabályát fogadta el, majd vita nélkül sorra megszavazta a beterjesztett határozatokat. Ugyancsak egyhangú vokssal fogadták el az ideiglenes házbizottság által beterjesztett listát, így az immár hivatalos házbizottságnak kilenc tagja lesz, köztük két háromszéki: Bálint József sepsiszentgyörgyi MPP-s tanácstag és Rácz Károly, Kézdivásárhely polgármestere. A házbizottság elnöke Farkas Csaba maradt, aki bár korábban igen nehéznek nevezte az eltelt néhány hónapot, mégis elfogadta a megbizatást, mert, mint mondotta, úgy érzi „átjárást teremthet a politikai szereplők között”, ha egymással nem is, de minden jel szerint vele hajlandóak tárgyalóasztalhoz ülni, és autonómia terén siker csakis a konszenzus megteremtésével elképzelhető.

A második Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés alig másfél órát tartott, a székely és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

Farkas Réka, Háromszék

admin
 

>