Fordítók és ferdítők

Mindig elolvasom-az általam nagyrabecsűlt- László L. tanár úr írásait az Árkádban (is) , mert dokumentáltak, obiektívek.

Hasznosnak és jó ötletnek tartom a román nyelvű újságokból kiemelt cikk-fordításokat is, mert hiánypótlóak: nem adatik meg mindenkinek, hogy román lapokra is előfizessen, vagy az internetes oldalakon informálódjon. Meg az is megtörténhet, hogy nem minden Árkád-olvasó ismeri a román nyelvű újságíró-zsargont, a Kárpátokon- túli nyelvezet szlengjeit.

Tehát, mégegyszer: minden elismerésem László L. úr igyekezete előtt!

Ennyi elismerő mondat után, talán nem veszi zokon L.L. egy hűséges olvasója két apró kis megjegyzését, óhaját: szívesen olvasná(m)nk a Szilágy megyei román nyelvű lapok cikkeinek a magyar fordításait is, egyrészt a fentebb említett okok miatt, másrészt, kiváncsiak lennénk, hogyan vélekednek-kommunikálnak közös dolgainkról a közvetlen mellettünk élő román nemzetiségű sorstársaink.

A másik észrevételem, hogy túl rövidek a cikkekbe beszúrt kommentárok. Pedig igazán frappánsak és találóak!

…Mindezek után illene kimagyaráznom a cikk címének kissé pejoratív kicsengését.

Mielőtt még a ferdítés gyanújának az árnyéka is rávetődne László Lászlóra, gyorsan bejelentem, hogy nekem áll szándékomban ferdítő fordításokkal kirukkolni: ugyanis én magyarról szeretnék cikkeket ferdíteni…magyarra.

Azt is elmondom, hogy miért.

Újságolvasó ember lévén, gyakran kerülök olyan helyzetbe, hogy egy eseményről két-három tudósítást, kommentárt is elolvasok.

Az újságírók dicséretére legyen mondva, mindegyik meggyőz a saját látásmódjáról, valóságszemléletéről. Ez, mondjuk, még érthető is lenne, tekintettel arra, hogy a hiba (a hiányosság!) az én készülékemben van.A dolog akkor bonyolódik, mikor én magam is jelen vagyok azon a bizonyos eseményen, és ha az arról írt tudósítást, kommentárt olvasom, kétségeim lesznek, hogy egyáltalán ott voltam-e. Én nem úgy láttam, nem úgy kommentálnám.

Kiben van a hiba? Ki ferdít?…Döntse el az olvasó…

Lássunk is egy friss példát!

A napokban zajlott Kolozsváron az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos gyűlése, ahol jómagam is jelen voltam, partiumi küldötti minőségben. Természetszerűleg, meg is jelentek az aktuális tudósítások, beszámolók, amelyekből kettőt el is olvastam: B.Y-„Nincs veszíteni való időnk, ha megmaradásunkról van szó.”(Árkád ,46. Szám) és Sipos M. Zoltán- EMNT:csak nézték Orbánt, mint a moziban (Új magyar szó, 214. szám) című írásokat.

Ha csak a címeket elolvassa is az olvasó, két különböző dolog ugrik be: Beksi Ida főszerkesztő asszony (nem kaptam felhatalmazást, hogy eláruljam, kit takarnak az iniciálék, de azt hiszem, nyílvánvaló) cikkéből az esemény jelentősége, magasztos célja, S.M.Z. szerkesztő (különben) rövid tudósításából pedig ugyanannak az eseménynek az elbagatelizálása. Szellemesebb lett volna, ha csak annyit írt volna, hogy Bááá…

Nem idézek semmi többet a két fentemlített cikkből, abból az alantas szándékból, hátha sikerűlt felcsigázzam az érdeklődést, és elolvassák a szóbanforgó cikkeket.

Kíváncsi vagyok a véleményükre.

Utána én is elmondom az én fordításomban, hogy ki ferdít és miért?

SZ.Z.

admin
 

>