A négy EP- jelölt levele az Európai Bizottság elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

A közel kétmilliós romániai magyarságot érintő súlyos inzultus miatt fordulunk Önhöz, az Európai Unió azonnali fellépését kérve. A romániai magyar intézményvezetők tömeges leváltása komoly felháborodást vált ki közösségünk körében.

Ilyen fokú etnikai tisztogatásra nem volt példa az elmúlt húsz esztendőben. A székelyföldi magyar többségű, illetve a magyar lakossággal rendelkező megyékben végbemenő folyamat a Ceauşescu-korszak legrosszabb időszakainak diszkriminatív gyakorlatára emlékeztet.

A 85,5%-ban magyarok lakta, székelyföldi Hargita megyében a legsúlyosabb a magyar köztisztviselők leváltása nyomán kialakuló helyzet. Végleges adatok még nem kerültek nyilvánosságra, de már tudni lehet, hogy magyarul egyáltalán nem tudó, román főtanfelügyelőt neveztek ki a szinte egészében magyar nyelvű tanügy élére. Ezideig a magyar intézményvezetők aránya ötven százalék volt, a leváltások nyomán azonban alig néhányan maradnak a kormánynak alárendelt hivatalok élén. A több mint 77%-ban magyarok lakta, szomszédos Kovászna megye 37 intézményéből pedig csak 6-nak marad magyar irányítója. Hasonló politikai jellegű etnikai tisztogatásnak vannak kitéve Erdély többi, magyarok által is lakott régiójában a közigazgatásban dolgozó magyar tisztségviselők.

A román kormány sem az érvényben levő romániai törvénykezést, sem a megye nemzeti közösségeinek számbeli arányátnem vette figyelembe, amikor a megyei intézmények magyar köztisztviselőinek tömeges elbocsátásáról döntött. Az újonnan kinevezett vezetők kiválasztásánál kizárólag a politikai támogatottság számít. A nagykoalícióba tömörült két román kormánypárt – a Demokrata Liberális Párt (PD-L, az Európai Néppárt tagja) és a Szociáldemokrata Párt (PSD, az Európai Szocialisták Pártjának tagja) – saját pártkatonáit ülteti a megyei közintézmények vezetői székébe. Ez viszont egyet jelent a magyar tisztviselők románokra való felcserélésével. A demokrata-liberális-szocialista román egységkormány széles körű politikai-etnikai tisztogatása, agyarmatosítási módszerekkel végrehajtott leváltások és etnikai átalakítások a magyar nyelvű oktatásügyet kiváltképpen sújtják.

A politikai köntösbe bújtatott, ilyetén etnikai tisztogatás súlyos diszkriminációnak minősül, hiszen közösségünk tisztségviselőinek leváltásával gyakorlatilag a többségi magyarságot szorítják ki a megyék közéletéből, holott a Székelyföldet is az Európai Unióban gyakorolt arányos etnikai képviselet illeti meg az állami intézményekben. Ennek értelmében a székelyföldi tisztségek 75-80 százalékára tart igényt a magyar közösség ─ a többi fölött osztozhatnak a mindenkori román kormánypártok. Ugyanakkor a szakmai rátermettség mellett az etnikai arányosság elvének betartását várjuk a többi megyében is.

A mai napon tömegtüntetésen veszünk részt Csíkszeredában, a romániai magyar intézményvezetők leváltása ellen tiltakozva. A megmozdulás egyenes folytatása az idén februárban rendezett, sepsiszentgyörgyi tüntetésnek. Az Európai Néppárt tagpártja, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Hargita Megyei Önkormányzat, Csíkszereda Város Polgármesteri Hivatala és a helyi Magyar Polgári Párt szervezésében sorra kerülő demonstráción jelen lesznek a történelmi egyházak és a civil szervezetek képviselői is.

Tisztelt Elnök Úr!

Határozottan tiltakozunk ezen újabb, az Európai Unióban elfogadhatatlan, magyarellenes megkülönböztetés ellen. A Romániában és a többi, volt kis-antant országaiban tapasztalható kisebbség- illetve magyarellenesség az egységesülő, új Európa szellemétől teljességgel idegen.

Tiltakozásunk mellett kifejezzük azon meggyőződésünket, hogy csakis az autonómia intézménye biztosíthatja a Magyarország határain kívül élő, több milliós lélekszámú Kárpát-medencei magyar közösség esélyegyenlőségét és alapvető jogainak betartását szülőföldjén, illetve önazonosságának és méltóságának megőrzését az Európai Unióban.

Tisztelettel kérjük, hogy határozottan lépjen fel az erdélyi magyarságot súlyosan érintő hátrányos megkülönböztetés ellen, a szerbiai és szlovákiai, valamint az ukrajnai nemzeti közösségekkel szemben alkalmazott etnikai diszkriminációval egyetemben.

Csíkszereda, 2009. május 22.

Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő

Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő

Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő

Szilágyi Zsolt, európai parlamenti képviselőjelölt

admin
 

>