Emelkedjenek felül a személyi vagy pártérdeken ! Az EMNT nyilatkozata

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) megelégedéssel üdvözli, hogy az európai parlamenti választási kampány előrehaladtával területi és helyi szinten az erdélyi Magyar Összefogás ténylegesen megvalósulóban van, és kiterjedési köre egyre szélesedik. Az EMNT korteskörútjának eddigi állomásain – Bihar, Szatmár, Máramaros, Kolozs és Szilágy megyékben, valamint Székelyföldön – a választási fórumokon és különféle találkozókon az RMDSZ és az MPP képviselői szinte minden esetben együttesen vesznek részt, és a helyi önkormányzatokkal, egyházi közösségekkel és civil szervezetekkel együtt támogatásukról biztosítják a magyar EP-jelöltek listáját.

Túl minden nézeteltérésen, valós ellentéten vagy mondvacsinált kifogáson – az RMDSZ tagjait és szimpatizánsait, másfelől az MPP tagjait és támogatóit, valamint az autonómia, illetve a székelyföldi területi önrendelkezés híveit arra hívjuk fel, hogy emelkedjenek felül a megosztó személyi vagy pártérdekeken, a múltban elszenvedett különféle sérelmeken, és minél erősebb erdélyi magyar EP-képviseletünk megvalósítása érdekében támogassák a Magyar Összefogás jelöltjeit, és – a román pártok jelöltjeivel szemben – a 2009. június 7-iválasztáson szavazzanak rájuk.

Aggodalommal tapasztaljuk, hogy mind az RMDSZ, mind az MPP oldalán állók között olyan erőcsoportok működnek, melyek a magyar lista sikerében ellenérdekeltek. Magyar választójogú polgártársainkat ezúton is arra kérjük, hogy a magyar lista kudarcára játszó körök befolyásának ne engedjenek.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy az MPP hivatalos lapja – a Polgári Élet – vonatkozó írásai az ellenséges román nacionalista sajtó gyakorlatán is túltesznek az EMNT rágalmazásában, sőt, még személyre szóló, alaptalan és tisztességtelen támadásoktól és vádaskodásoktól sem riadnak vissza. A nevezett lap legutóbbi számának vezércikke egyenesen a román kormány decentralizációs terveit részesíti előnyben az EMNT hiteles autonómia-törekvéseivel szemben („a caracali autonómia-modellt” Székelyföld területi autonómiája helyett).

A magyar összefogás aláaknázására irányuló ezen próbálkozásokat visszautasítva, a közös nemzeti érdekképviselet megvalósításához kérjük mindenki felelős támogatását.

Székelyudvarhely, 2009. május 20.

Tőkés László
EMNT-elnök

admin
 

>