Csak energiából önellátó házak építését szeretnék

 
Kizárólag az energiaigényeit önellátó módon fedezni képes új házak
átvételére adna engedélyt 2019-től az EP-nek az épületek
energiahatékonyságára vonatkozó irányelv módosítása kapcsán elfogadott
jelentése, mely szabályt a középületek esetében már 2016-tól bevezetné.

Mivel az Európai Unió energiafogyasztásának közel felét az épületek
energiaellátása teszi ki, kiemelt cél a lakóházak és a középületek
energiahasználatának csökkentése és fenntarthatóbbá tétele. Egyebek
mellett ennek érdekében zajlik jelenleg az épületek
energiahatékonyságáról szóló, 2002-ben elfogadott irányelv módosítása,
melyről az Európai Parlament csütörtökön Strasbourgban nagy többséggel,
549 igen és 51 nem szavazat mellett fogadta el a román szocialista
Silvia-Adriana Ticau jelentését.

Ticau jelentése arra kötelezné a tagállamokat, hogy minden újonnan
épülő épület esetében tegyék kötelezővé, hogy megtermeljék a saját
ellátásukhoz szükséges energiamennyiséget, mindenekelőtt napelemekkel
és hőszivattyúkkal.

Az EP jelentése nyomán a cseh elnökség arra törekszik, hogy a helyzetet
bemutató saját jelentést tegyen közzé az energiaminiszterek júniusi
ülésén a témában.

A képviselők az energiahatékonyabb épületek kötelezővé tétele mellett
több befektetést is sürgetnek a szektorban, s ehhez kapcsolódóan arra
szeretnék rávenni a tagállamokat, hogy 2015-re és 2020-ra határozzák
meg, az épületek hány százalékának nulla emisszióssá” alakítását
vállalják.

Ezen célok elérése „érdekében az EP-jelentés nemzeti cselekvési tervek
megalkotását kéri a Huszonhetektől 2011 közepéig, melyeknek pontosan
rögzíteniük kell az energiahatékonysági célok megvalósulását biztosító
pénzügyi kereteket is. Ehhez a Bizottságnak 2010 június 30-ig új
pénzügyi eszközöket kell közzétennie, melyek az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az újonnan létrehozandó EU Energiahatékonysági
Alapból és az Európai Beruházási Bank kedvezményes hiteleiből segítenék
az alacsony CO2 kibocsátású épületek terjedését. A jelentés emellett az
energiahatékony megoldásokra vonatkozó áfa csökkentésre is javaslatot
tesz a tagállamoknak.

Ticau jelentésében a képviselők az épületek átépítésére, renovációjára
vonatkozó minimális energiahatékonyságára vonatkozó szabályokat is
megszavazták. Eszerint ha az épület felületének legalább 20 százalékát
érinti vagy értékének 25 százalékát meghaladja a felújítás volumene,
akkor az jelentős átalakításnak minősül, és kötelező szemponttá válik a
szabálytervezet értelmében az energiahatékonysági szempontok
figyelembevétele.

kitekinto.hu

admin
 

>