Húsvét, a hit ünnepe

Fotó: Csúcs Mária

Húsvét a tavaszvárás ünnepe. Tele van a tavasz csodákkal. Apró kis lélekmelengető csodákkal, mint a gorzafalvi kerámiaedénybe ültetett búzaszemek szárba szökkenése. Zöldell a kalászt hozó maréknyi búza, amely az élet kenyerét adja, és kinyílik a sárga pipevirág, hogy hirdesse a természet ébredését.

Húsvét a csoda ünnepe. Székelyföldön annyi csoda történik így húsvét tájékán! Pimpószentelés, éjféli templom- és határkerülés, ételáldás, locsolkodás. De a világon bárhol éltetni lehet és kell a húsvéti csodát. Vigyáznunk kell a húsvétra, és tovább kell adnunk minden parányi csodáját, ott, ahol van magyar szó, és ott is, ahol éltetni kell a magyar szót.

Húsvét a remény ünnepe. Csodálatos élmény húsvétvasárnap, amikor még a fecske sem rakja a fészkét, a Kis Somlyó-hegy tetején bizakodással, reménykedéssel, megtisztult gondolatokkal és érzésekkel várni a felkelő nap érkezését. Székelyföldön él a feltámadás reménye, és hiszem, hogy a nehéz sorsú hétköznapokra is marad a húsvéti hitből.

Húsvét a megmaradás ünnepe. Gyermekeink évről évre viaszba mártják a kesicét, és megírják a tojásokat, hogy vízbevető hétfőn szép hímes tojással várják a legényeket. Hiszem, hogy minden magyar családban kerül piros tojás a kis fonott kosárba, és él a hagyomány nemcsak a Kárpát-medencében, hanem mindenhol, ahol magyar szó elhangzik.

Húsvét a család ünnepe. A hit vigaszában otthonra találó ember örömnapja, amikor a terített asztalnál mindenkinek jut egy darabka megszentelt étel. Minket, magyarokat összetart, és egy családdá kovácsol a húsvét. A hímes tojás és a locsolkodás a mi hagyományunk. És a mi kiváltságunk az is, ha bekopog az aprócska legényke a lányos házhoz, hogy megkérdezze: szabad-e locsolni?

Húsvét a hit ünnepe. Hiszem, hogy életünk nem ér véget a nagypéntekkel, mert mindig van miért reménykedni, mindig van csoda, amire várni kell. Most, hogy zöldell a maréknyi búza, és zsenge hajtásai között megbújnak a hímes tojások, reményt ad a bizakodásra. Reményt ad arra, hogy húsvét tájékán mindenki szívében feltámadjon a hit. A megtartó, makacs hit, amely nélkül árvák lennénk.

Ludvig Nagy Zsuzsanna
http://www.geocities.com/gobevilag/, erdely.ma

admin
 

>