Saját útján halad tovább az SZNT

A Székely Nemzeti Tanács továbbra is nyitott minden tárgyalásra a székelyföldi autonómia ügyében, de az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumot politikai és kampánycéllal létrehozott testületnek tartják, ezért nem vettek részt a pénteki alakuló ülésen — szögezte le Izsák Balázs, az SZNT elnöke.

Az EMEF által életre hívott autonómia-munkacsoportnak csak egyik feladata a székelyföldi területi autonómia, az SZNT-nek pedig ez az egyetlen célkitűzése, és megvan a törvény is, az autonómiastatútum. Ha a munkacsoport más elképzelésekkel áll elő, hajlandóak a vitára, az egyeztetésre, de félőnek tartják, a szavazatszerzés céljából létrehozott csoport lendülete a választások után alábbhagy.

Ezért az SZNT továbbra is járja a saját útját — egyebek mellett erre vonatkozó elképzelésekről egyeztettek szombaton Sepsiszentgyörgyön az Állandó Bizottság tagjai. Eldöntötték, május 23-án a háromszéki megyeközpontban megtartják az SZNT soros munkaülését, melynek feladata lesz létrehozni azt a tíztagú kezdeményezőcsoportot, amely elindítja az autonómiastatútum állampolgári kezdeményezésként való parlamenti beterjesztését. Az ülést követően ennek a kezdeményezőbizottságnak közjegyző előtt kell köztisztviselői státust nyernie, és 90 nap áll majd rendelkezésére, hogy az ország megyéinek egynegyedéből összegyűjtse a százezer aláírást. Ezekre a feltételekre van szükség, hogy a törvénytervezetet beterjesszék, ám a jogszabálynak át kell majd esnie az alkotmányossági próbán is — magyarázta az eljárást Izsák Balázs. A május végi SZNT-ülésen szándékukban áll szavazni arról is, hogy hatályon kívül helyezik az öt évvel ezelőtti alakulóülésen elfogadott határozatot, amely azt írta elő, hogy az SZNT a megalakuló EMNT része lesz. Fontosnak tartják ezt a lépést, hogy megerősítsék a tanács függetlenségét — mondta Izsák Balázs. Elemzik majd az EMEF által kezdeményezett autonómia-munkacsoport addigi munkáját, és a plénum szavaz további viszonyulásukról. A tervek közt szerepel az is, hogy a Maros megyei Makkfalván Székely majálist szerveznek, melynek tiszte lesz megerősíteni, hogy Maros megye jelentős része is Székelyföldhöz tartozik. Igen fontos tervük megszólítani a székelyföldi parlamenti képviselőket, színvallásra kívánják bírni őket a jövőről, arról, hogyan viszonyulnak az államelnök által elképzelt közigazgatási elképzeléshez.

Az ÁB összegyűlt tagjai megismertek három, egy nappal korábban hozott Sepsiszéki döntést is. A nemrég elhunyt Kónya Ádám helyét Csinta Samu vette át a Sepsiszentgyörgyi Székely Tanács élén, Gazda Zoltán lett a Sepsiszéki Tanács elnöke, és döntöttek arról is, az ÁB-ben az egyik küldött a mindenkori sepsiszentgyörgyi elnök lesz.

Háromszék

admin
 

>