EMEF – Autonómia munkacsoportot alakítottak

Fotó: RMDSZ

Autonómia-munkacsoport létrehozásáról állapodott meg az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) alakuló ülésén tegnap Kolozsváron. A felek ugyanakkor elfogadták az EMEF működési szabályzatát is.

Mint Markó Béla RMDSZ- és Tőkés László EMNT-elnök mondta, az autonómia-munkacsoport a romániai magyarság különböző önrendelkezési tervezeteit hivatott összehangolni. Markó szerint a szakértői testület javaslatai alapján az EMEF várhatóan már őszig közös törvénytervezeteket fogad el az autonómiáról. A következő napokban a kül- és nemzetpolitikai munkacsoport is létrejön, majd megalapítják az ifjúságpolitikai, oktatási, gazdasági, szociálpolitikai és egészségügyi, valamint az önkormányzati munkacsoportot is.

A tizennégy tagú EMEF paritásos, konszenzusos alapon működik. Markó Béla és Tőkés László is tagja társelnökként, és két ügyvivője is van: az RMDSZ részéről Kelemen Hunor ügyvezető elnök, az EMNT részéről pedig Toró T. Tibor alelnök látja el ezt a feladatot. A kötelező módon legalább félévente ülésező EMEF konszenzusos alapon hozza meg döntéseit.

Tőkés László jó hangulatúnak minősítette a tegnapi alakuló ülést, amely a júniusban esedékes európai parlamenti választásokra szóló magyar összefogás listájának összeállítása után újabb fontos eseménye az RMDSZ és az EMNT által február végén megkötött megállapodásnak. Hozzátette: az EMEF azt hivatott szemléltetni, hogy nem csak konjunkturális választási szempontok irányítják őket, hanem fontosnak tartják az együttműködést az egész romániai magyarságot érintő kérdésekben. A tanácskozáson különös hangsúlyt helyeztek a bizalomra. „A cselekvés ideje jött el. Eddig párbeszédet folytattunk, most viszont a cselekvés következik, és ehhez kölcsönös bizalomra van szükség” — hangoztatta Tőkés. Az EMEF tegnapi ülésén bizalomépítő feladatként többek között a Makfalván és Bákóban kialakult konfliktusos helyzet megoldását tűzték ki célul, de együttműködésre van szükség a szatmári Kölcsey Ferenc Gimnázium egyházi tulajdonba való átvételének kérdésében is. Az EMNT elnöke hozzátette: fontosnak tartják egy székelyföldi önkormányzati konferencia megszervezését is, ebben és a fennebb említett kérdésekben rövidesen konkrét lépéseket fognak tenni.

Az EMEF az erdélyi, a romániai magyar közösség jövőjét érintő stratégiai, politikai kérdésekben kíván egyezségre jutni és megoldásokat találni — jelentette ki Markó Béla szövetségi elnök. Az ülésen az eddigi együttműködést is értékelték. „Ez mindenképpen pozitív. Amit a megállapodásban előirányoztunk, azt teljesítettük: legfontosabb, hogy megvan a magyar összefogás listája, ezt hétfőn leadjuk a Központi Vá­lasztási Irodánál, emellett más kérdésekkel is haladunk” — mondta Markó.

Az egyeztető fórumba az EMNT több civil, politikai szervezetet is meghívott, és felajánlott számukra egy-egy helyet. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) azonban nem fogadta el a felkérést, mert nem ért egyet az RMDSZ és az EMNT megállapodásával. A Tőkés László meghívására küldött válaszlevelében Izsák Balázs SZNT-elnök emlékeztet: az EMNT 2005. március 12-én határozatot hozott, amely kimondja, hogy az RMDSZ ne nyújtson be önálló autonómiatervezetet, illetve hogy „együttesen képviseljük az RMDSZ-szel a Székely Nemzeti Tanács és az EMNT által a törvényhozáshoz benyújtott autonómiatervezeteket”. Ezért és mert a személyi elvű autonómia statútuma és Székelyföld autonómiastatútuma két, egymástól elkülönülő autonómiaforma intézményeit és hatásköreit szabályozza, szerintük nincs szükség a munkacsoportokra. A Magyar Polgári Párt ugyan delegált egy képviselőt a tegnapi alakuló ülésre, de Tőkés szerint még nem tisztázódott, hogy a polgári párt embere megfigyelői státusban vagy teljes jogú tagként vett részt a tanácskozáson.

Farcádi Botond
Háromszék

admin
 

>