Javaslat az EMEF részére – Magyar Polgári Párt

Bízva abban, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által kezdeményezett Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum az erdélyi magyar politikai és társadalmi közélet résztvevőinek egyenjogúságán és érdemi együttműködésén alapuló demokratikus és nyitott fórummá válik,

Bízva abban, hogy a Magyar Polgári Párt saját jogán teljes értékű tagjává válhat az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumnak, javasoljuk a Magyar Polgári Pártnak nem, mint az EMNT vagy az RMDSZ delegáltjának, hanem alanyi jogon történő meghívását,

Annak érdekében, hogy az EMEF életrehívása ne csak egy kampányesemény legyen, és hogy június 7-e után érdemi tevékenységet folytathasson,

Elfogadva az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak az Egyeztető Fórum 2009. április 3-i alakuló ülésére szóló meghívását, nem az EMNT delegáltjaként, hanem megfigyelői minőségben,

a nemzeti közösségünket érintő alábbi sarkalatos ügyeket javasoljuk az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum napirendjére és munkatervébe:

1. A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum haladéktalanul forduljon a Magyar Köztársaság közeljövőben megalakuló új kormányához és kérje:

I.) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001 évi LXII törvényből 2003-ban a szocialista-liberális kormányzat által törölt egységes magyar nemzet fogalom és kifejezés visszahelyezését a törvény szövegébe,

II.) a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) mint a kárpát-medencei magyar politikai egyeztető testület – korábban megtagadott – mielőbbi, újbóli összehívását

III.) a szülőföld elhagyása nélkül, egyéni kérelem alapján igényelhető magyar állampolgárságot biztosító, a hatályos magyar állampolgársági törvény módosítására irányuló törvénytervezet mielőbbi benyújtását a Magyar Országgyűlésnek

IV.) a Kárpát medencei magyar közösségek kollektív jogainak nemzetközi fórumokon történő felvállalását és elismertetését.

2. A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az erdélyi magyarságot sújtó jelenlegi megélhetési válság hatásainak enyhítése, valamint a magyar társadalmi szolidaritás kifejezése céljából, a Román Kormány által a 2009-es esztendőre a romániai magyar adófizetők pénzéből biztosított és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által alapított Communitas Alapítvány által kezelt mintegy 3 millió euró összegű közösségtámogatási pénzből:

– 1 millió euró összegű induló tőkével és Böjte Csaba atya vezetésével létesüljön egy ifjúságvédelmi, nagycsaládosokat és időseket támogató Erdélyi Szociális Alap, tekintettel arra, hogy a jelenlegi válságos időkben a leginkább védtelenek közösségünk gyermekei és nyugdíjasai. A Szociális Alaphoz minden, a romániai magyarság közbizalmából képviseleti joggal és jövedelemmel rendelkező európai parlamenti, parlamenti és önkormányzati képviselő egy havi közmegbízatásából származó jövedelmével csatlakozzon, ezáltal kifejezve az erdélyi magyar politika képviselőinek szolidaritását az erdélyi magyar társadalommal.

– 1 millió euró összegű induló tőkével létesüljön egy Erdélyi Gazdasági Alap, amelynek célja a gazdasági válság által leginkább sújtott erdélyi falvaink és a vidék magyar gazdálkodóinak, valamint az erdélyi kis- és középvállalkozásainak célzott támogatása. Az Erdélyi Gazdasági Alap kezelésére az eddigi tevékenységük alapján legérdemesebbek a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete és a Bethlen Gábor Alapítvány

– 1 millió euró összeget ugyanakkor a civil szervezetek, illetve a történelmi magyar egyházak támogatására kell fordítani

3. A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum kezdeményezze a romániai magyar adófizetők pénzéből, valamint a külföldről magyar közösségünk számára biztosított működő pénzügyi támogatási rendszerek társadalmasítását, azért, hogy az adófizetők pénzeinek közhasznú felhasználásából a pártpolitika maradéktalanul kivonuljon és átadja helyét a közösségépítő és teljesítményelvű társadalmi szervezeteknek. E célból az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum kérje fel együttműködésre az országos hatáskörű és jelentőségű magyar társadalmi és szakmai szervezeteket, valamint a történelmi magyar egyházakat.

4. A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az erdélyi magyar autonómiatörekvések erősítése érdekében, különös tekintettel a legitim és európai modelleken alapuló területi autonómiára valamint a Székely Nemzeti Tanács által megfogalmazott közakaratra, az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum támogassa a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés összehívását, amelynek célja az önkormányzatok széki, illetve székelyföldi szintű társulásának megalakulása.

Javasoljuk, hogy az EMEF támogassa a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett népszavazások kiírását.

5. A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az erdélyi magyar autonómiatörekvések erősítése érdekében, különös tekintettel az erdélyi magyarságot megillető legitim és európai modelleken alapuló, az EMNT által 2004-ben elfogadott két törvénytervezet, a romániai magyar nemzeti közösség személyi elvű autonómiájának, illetve a sajátos jogállású önkormányzatok statútumainak, valamint az SZNT által elfogadott Székelyföld területi autonómiájának törvénytervezetének mielőbbi parlamenti beterjesztését.

Ugyanakkor javasoljuk az RMDSZ által korábban előterjesztett és eredménytelennek bizonyult Kisebbségi Törvénytervezet visszavonását.

6. A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az erdélyi magyar autonómiatörekvések erősítése érdekében az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum kezdeményezze magyar közösségünk önálló, 1990 óta elmulasztott külpolitikai érdekérvényesítési stratégiájának kidolgozását, teremtse meg annak szervezeti kereteit, hozza létre magyar közösségünk első külföldi képviseleti irodáit.

7. Javasoljuk továbbá, hogy az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum „Erdély Hazavár” névvel indítson társadalmi mozgalmat és teremtsen intézményes keretet annak érdekében, hogy szervezett módon segíthesse a nagyvilágba korábban kivándorolt erdélyi magyar honfitársainkat abban, hogy szabad akaratuk szerint időlegesen vagy véglegesen visszatérjenek az erdélyi hazába.

Az „Erdély Hazavár” Programot ki kell terjeszteni a kommunista diktatúra éveiben hatalmi eszközökkel kitelepített szász és zsidó közösség tagjaira is.

Székelyudvarhely, 2009. április 2.

A Magyar Polgári Párt elnöksége

admin
 

>