Javítaná a polgárokkal a kapcsolattartást az MPP

Kihelyezett bővített frakcióülést tartottak hét végén Baróton a Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselői.

Céljuk az volt, hogy a munkába bevonják a helyi tanácstagokat és települési vezetőket, s ezáltal megteremtsék a valós önkormányzati képviseletet. Mint Tulit Attila elmondta, az ilyen jellegű üléseket rendszeresíteni szeretnék, a székekben havonta, kéthavonta kerülne rájuk sor. Ez azért is szükséges — érvelt a frakcióvezető –, mert míg a megye határai változhatnak, a kisrégiók sajátos gondjai maradnak, azokra mindenképp megoldást kell találni.

Hogy a községek, települések igényei kiderüljenek, illetve az emberek ne érezzék, hogy csak négyesztendőnként figyelnek véleményükre, s kérdeznek rá mindennapos gondjaikra, javítani kell a kapcsolattartást. Ennek érdekében növelni kell a tanácstagok fogadóóráinak számát, a fontosabb kérdésekben pedig közmeghallgatást szervezni — állapították meg. A jelenlevők fontosnak tartották a közbiztonság növelését is. Mint fogalmaztak, egyre inkább meggondolandó, hogy szürkületkor elinduljanak-e otthonról, vagy merjenek-e ajtót nyitni az ismeretleneknek. Hogy minél hatásosabban és időben lehessen fellépni, a községeknek közös megoldást kell találniuk. Az MPP-nek és az RMDSZ-nek olyan kérdésekben kell együttműködnie, mint a munkanélküliség felszámolása vagy a falusi turizmus fejlesztése. ,,Ezek az emberek boldogulását határozhatják meg, így el kell tekinteni a politika azon részeitől, melyek elválasztanak, s mindenki számára elfogadható megoldást kell találni” — jelentette ki Tulit.

Az önkormányzati képviselők megfogalmazták, településükön mit tartanának a legsürgősebben megoldható feladatnak. Barót polgármestere, Nagy István ahhoz kért segítséget, hogy az elnyert pályázatok önrészéhez legalább 3,5 millió lejes kormánytámogatást szerezzenek, illetve a megyei tanács hasonló célra félretett alapjaiból is jusson a városnak. Továbbá közös lobbit kért olyan kérdésekben, mint az állami alapokból épülő tömbház, a felsőrákosi vízhálózat megépítése, a miklósvári kultúrház befejezése. A nagyajtaiak az apácai híd mihamarabbi befejezését és átadását, illetve a Középajtát a Tekse mentén Szárazajtával összekötő út javítását nevezték meg, a bölöniek a Bölöni Farkas Sándor Emlékház létrehozását, a vargyasiak sportterem és ravatalozóház építését, a baconiak az infrastrukturális beruházások növelését, a bardociak pedig sportcsarnok építését sürgetnék. Közös gondnak tartják, hogy a 131-es megyei úton nincs forgalomkorlátozás, s így éjjel-nappal közlekedhetnek a sokak nyugalmát zavaró teherautók.

A polgáriak legközelebb márciusban Kézdiszéken ülnek össze a régió kérdéseit megvitatni.

Hecser László, Háromszék

admin
 

>