NYILATKOZATOK

2009. február 21-én, Marosvásárhelyen ülésezett a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága. Megvizsgálva az EP választások előtti helyzetet, az EMNT és RMDSZ küszöbön álló megállapodását, az EMNT és az SZNT viszonyát,

– tekintettel arra, hogy az SZNT megalakulása óta független, önálló testületként működik, valamint az Állandó Bizottság 2006-ban elfogadott határozatára, amely kimondja:

  • a Székely Nemzeti Tanács nem fogadhat el alárendeltséget, sem egyének, sem testületek részéről;
  • a Székely Nemzeti Tanács nem teheti politikai alku tárgyává a székely nép autonómiához való jogát, illetve Székelyföld autonómiáját;
  • a Székely Nemzeti Tanács egyenrangú partnere mindazoknak, akik támogatják Székelyföld autonómiájának elnyerését, a székely nép önrendelkezését;
  • a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi autonómia-törekvés egyedüli hiteles közképviselete;
  • a Székely Nemzeti Tanács, ha önállóságát feladja, a székely nép autonómia-törekvéseinek hiteles közképviseletét szünteti meg,

a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága

KINYILVÁNÍTJA

A Székely Nemzeti Tanács független, önálló közképviselete Székelyföld autonómiájának. Nem tagja, nem része, nem alárendeltje egyetlen más szervezetnek sem. Egyetlen célja és feladata Székelyföld autonómiájának közképviselete, illetve megteremtése a demokrácia, a jog eszközeivel.

A mai naptól a Székely Nemzeti Tanács nem része az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak.

Székely Nemzeti Tanács az empátia és a nemzeti szolidaritás jegyében, az erdélyi magyarság és a nemzet egésze iránti felelősséggel, a továbbiakban is kész az együttműködésre, a romániai magyarság többi szervezetével, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, a Magyar Polgári Párttal, az RMDSZ-el, a magyar egyházakkal és a székelyföldi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, amelyek felvállalják Székelyföld autonómiáját.

Az Állandó Bizottság megbízza a Székely Nemzeti Tanács elnökét, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának mai ülésén, napirend előtti felszólalásban nyilvánítsa ki a Székely Nemzeti Tanács függetlenségét.

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága nevében
Izsák Balázs
elnök

Marosvásárhely 2009. február 21.

Figyelem! Új ablakban nyílik meg.

Az autonómia, beleértve Székelyföld területi autonómiáját is, a romániai magyarok számára közösségi jogaink intézményes garanciáját jelenti, amely nem sérti sem Románia területi integritását, sem a románság érdekeit. Az Európai Unióban működő kisebbségi autonómiák a demokrácia intézményeiként működnek, és mintaként szolgálhatnak Románia számára, miként ültetik a gyakorlatba európai módon a szubszidiaritás elvét.

Ha Románia vállalt nemzetközi kötelezettségeit teljesíti, és a közigazgatási reformmal együtt valóra váltja az ország decentralizálását, akkor megkerülhetetlen a kisebbségeknek szánt autonómiák intézményeinek létrehozása.

Ezért érthetetlen és elfogadhatatlan Traian Băsescu államelnök kijelentése: soha nem lesz autonómia Székelyföldön. A kijelentés egyenértékű azzal a megfogalmazással: soha nem lesz demokrácia Romániában. A különböző autonómiaformák intézményeit a romániai magyarok pártállástól függetlenül egységesen igénylik, és szövetségben mindazokkal a politikai erőkkel, akik valós demokráciát akarnak, valóra is fogják váltani.

Az államelnök nyilatkozata ellentmond még az általa kinevezett szakmai bizottságnak Románia politikai és alkotmányos rendjéről szóló jelentésének is, tekintettel arra, hogy Székelyföld autonómiája a jelentésbe foglalt reformjavaslatokba beleillik, sőt nem egy változatából egyenesen következik.

Számunkra ez az egyetlen elfogadható jövő. Ennek érdekében párbeszédet akarunk, az európai civilizáció alapvető értékeihez méltó együttműködést.

Szász Jenő Izsák Balázs
a Magyar Polgári Párt elnöke a Székely Nemzeti Tanács elnöke

2009. február 04. Székelyudvarhely – Marosvásárhely

admin
 

>