2

Tőkés: Nincs helye sérelemnek, személyi elvű politizálásnak

– Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke tegnap a sajtóban leszögezte: nem támogatja az RMDSZ és az ön által vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) közös listáját az európai parlamenti választásokon. Helyes döntés volt részéről?
– Szász Jenő azt mondja, hogy ez nem nemzeti, hanem pártlista, így önmagával kerül ellentétbe, ugyanis az RMDSZ és az MPP pártlistáját viszont már nemzetinek tartaná. Pedig mi éppen olyan nemzeti listában egyeztünk meg vasárnap Markó Béláékkal, amely az EMNT révén magába öleli az összes RMDSZ-en kívüli szervezetet, amelyek 2007-ben támogatták az indulásomat. Így nem tudom értelmezni Szász Jenő álláspontját. Napok óta ugyanazokat az érveket ismétli, ahelyett, hogy észrevenné: az EMNT-tag MPP-nek felajánlottuk a listán a rendelkezésünkre álló 12 helynek egy részét. Köztük a bejutónak is számító negyedik helyet. Tehát, helyzetbe akarjuk hozni az MPP-t, mert így ha nem jut politikai játéktérhez, akkor csak a pálya széléről duzzoghat, s szidhatja az RMDSZ-csapatot, de labdába sem rúghat, nemhogy gólt lőjön.

– Nehéz előzmények ezek, főleg most, hogy közeledik a kisebbik erdélyi pártban a tisztújítás is.
– Nem látja be Szász Jenő, hogy mi is egyetértünk az ő aggodalmaival, de nem lehet megragadni az aggodalmak szintjén – vállalni kell a felelősséget is. Márpedig azért, ahova eljutottunk két választás után, a felelősség nagyrészt terheli Szász Jenőt és az MPP-t magát is. Elmúlt már az idő, amikor mindent csak az RMDSZ-re kell, lehet és szabad kenni. Most már az MPP-t is bejegyezték, és meg kell szereznie a legitimitását, gazdálkodnia kell az erejével, építenie kell a szervezetét.

– Korábban beszélt arról, hogy csapdahelyzetet teremt az RMDSZ felajánlása a listavezetésre. Most milyen szívvel írja alá a szerződést?
– Kiegyensúlyozott a helyzet. A megállapodási szerződés bizakodásra jogosít fel, amely biztosítja, hogy nem puszta pártlistáról van szó. Ez ugyan jogi okokból az RMDSZ jelvénye alatt indul, de biztosítja az EMNT-jelöltek és az RMDSZ-en kívüli erők megjelenését, önállóságát és kampánylehetőségét stb. Ezen kívül az erdélyi magyar pluralizmus kereteként létrejön az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum és előirányoztuk a kisebbségi autonómia tanács létrehozását is.

– Amikor az MPP próbált azzal érvelni, hogy ön abba az RMDSZ-be tér vissza ezzel a megállapodással, amely ezelőtt hat évvel elvette öntől a tiszteletbeli elnöki tisztséget, akkor úgy gondoltam, ehhez szükséges volt az az alázat is, amely több politikusból hiányzik ahhoz, hogy a rég áhított erdélyi összefogást megteremtsék. Helyes az elképzelésem?
– Egy felelős politikusnak mindig tudnia kell elvonatkoztatni a saját személyétől. Szász Jenő a tiszteletbeli elnökséget emlegette, amelyből csúnyán kiebrudaltak. Egy másik barátunk pedig azt, hogy az RMDSZ-től indult az az ügynökvád, mellyel a kilencvenes évek közepén meghurcoltak. Érdekes, hogy mindenkinek jobban fáj a két dolog, mint nekem. Én ezeket már rég ad acta tettem. Nincs helye sérelemnek, személyi elvű politizálásnak. Itt nem rólam, hanem az általunk közösen képviselt ügyről, az erdélyi magyarság jövőjéről van szó.

– Mi maradt még hátra a vasárnapi aláírásig?
– Biztató jel, hogy szombaton találkozunk az MPP-vel, és azokkal, akik 2007-ben támogatták a megválasztásomat. Ekkor – remélem – a polgári párttal is megállapodunk. Közös ügyeinket csak összefogással valósíthatjuk meg. Nincsenek illúzióim az RMDSZ-szel szemben, de a bölcsességüket el kell ismerni ebben a helyzetben. Remélem, hogy ez nem csupán az ő konjunkturális vállalkozásuk, hanem kiutat találunk a megosztott helyzetből.

Kristály Lehel
Magyar Hírlap

admin
 

 • L.Cs.L szerint:

  Az angyalok kürtszóval hívják az Istent.

  Az Isten megjelenik, és halotti csend lesz. Aztán int Énekesnek és Péternek, hogy a lábszárcsontjaikat akasszák helyre, és menjenek elébe.

  Énekes és Péter engedelmesen megcselekszik.

  – Miért békétlenkedtek? – kérdi tőlük az Úr.

  – Azért – feleli az öreg -, mert az angyal a sor végére akart állítani.

  – És mért nem akartál odaállni?

  – Azért, mert egész földi életemben tűrtem és szenvedtem, hogy most boldog lehessek.

  – És a sor végén nem tudsz boldog lenni?

  – Nem.

  – Miért?

  – Azért, mert magam előtt látom azokat, akik egész életükben tolvajok és gonoszok voltak.

  Az Isten sajnálkozással néz Énekesre, és megkérdi tőle:

  – Minek teremtettelek?

  – Jónak és szegénynek.

  – Akkor légy jó és szegény, a sor végére állván.

  Énekes ránéz a fiára, hogy mitévők legyenek.

  – Azért se menjünk! – súgja neki Péter.

  Állnak és nem indulnak. Az Úr szomorúan nézi őket.

  – Bánom, hogy feltámasztottalak – mondja csalódottan végre.

  – Azon lehet segíteni – feleli sértődötten az öreg, és odaszól a fiának: – Gyere, Péter!

  Megindulnak ketten, vissza a temetőbe. Elmennek a sírhoz, amelyből feltámadtak az imént, a szájánál megállnak, belenéznek, majd visszafordulnak mind a ketten, és csodálatosan egyazon gondolattal és egyazon örök keserűséggel egyszerre kiáltják:

  – Aztán nekünk többet ne trombitáljanak!

 • Karesz szerint:

  Ez döbbenetesen jó! Gratulálok a bejegyzőnek!
  Tamási Áron tudott valamit, s most nekünk is alkalmunk nyílik hasonlót megtapasztalni!
  “Aztán nekünk többet ne trombitáljanak!”
  Ezt jó lesz az megjegyezni! Mindenkinek!

 • >