K Ö Z L E M É NYMint ismeretes, Traian Băsescu államelnök úr a szombaton lezajlott székelyföldi látogatása alkalmával megismételte Budapesten tett kijelentését, miszerint Székelyföldnek soha nem lesz területi autonómiája.

A Magyar Polgári Párt fel szeretné hívni az Elnök úr figyelmét, hogy a területi autonómia fogalma nem mond ellent Románia alkotmányba foglalt területi egységének és oszthatatlanságának. Ellenkezőleg, a területi autonómia ezen alkotmányos kereten belül egy olyan közjogi megoldást, szervezési és működési keretet jelent, amely – amint azt számos, működő európai autonómia példája is igazolja -, mind a többségi nemzet, mind pedig a nemzeti kisebbség igényeinek és elvárásainak megfelel.

A Magyar Polgári Párt ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az alkotmányban megfogalmazott nemzetállam fogalma meghaladott, figyelmen kívül hagyja, hogy Románia nem egynemzetiségű, hanem többnemzetiségű állam.

A Magyar Polgári Párt Traian Băsescu elnök úr figyelmébe ajánlja a múlt évben az Új Lehetőség címen meghirdetett politikai keretprogramját, amely az aszimmetrikus regionalizmust tekinti Románia számára a területi-politikai közösségek kialakítása, újraszervezése legmegfelelőbb keretének. A régiók – alkotmányosan szabályozott keretek között – saját adottságaik, hagyományaik és identitásuk alapján, rögzített törvényalkotási folyamat során szerzik meg azokat a hatásköröket, amelyekre szükségük van. A régiókat politikai egyeztetéssel, népszavazások útján történő konzultációval, a létező történelmi, kulturális és kisebbségi identitások tiszteletben tartásával, az Európai Unió által támogatott regionalizmus, valamint az Unió ilyen irányú politikájának figyelembe vételével kell kialakítani.

A Magyar Polgári Párt Románia területi-közigazgatási átszervezését a következő régiók létrehozása által javasolja: Észak-Moldva-Bukovina, Dél-Moldva, Munténia, Olténia, Dobrudzsa, Bánság, Partium (Körös-vidék), Észak-Erdély, Máramaros, Dél-Erdély, Székelyföld és Bukarest.

A Magyar Polgári Párt ugyanakkor felhívja a közvélemény figyelmét, hogy egy országban nem az államhatalom, hanem csakis a nemzeti kisebbségek hivatottak saját helyzetüket, a fennmaradásukat biztosító jogi és adminisztratív keretek meglétét, azok működését értékelni. Egy nemzeti kisebbség helyzete csak akkor tekinthető kielégítő módon rendezettnek, ha ezt maguk a kisebbség tagjai nyilvánítják ki, fejezik ki megelégedettségüket!

A romániai magyarság szempontjából a kisebbségi kérdés nem tekinthető megoldottnak, a Magyar Polgári Párt éppen ezért tartja fő célkitűzésének Székelyföld sajátos státusú régió megalakulását, Székelyföld területi autonómiáját.

Ha a román állam elutasítja az erdélyi magyarság autonómiajavaslatát ennek a közösségi problémának a megoldására, akkor végre ideje lenne megismerni a román állam álláspontját ebben a másfélmillió magyar nemzetiségű román állampolgárt érintő kérdésben!

Székelyudvarhely, 2009. február 19.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

admin
 

>