1

Nyílt levél a marosvásárhelyi polgármester úrnak

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Dorin Florea Polgármester Úr figyelmébe

Tisztelt Dorin Florea Polgármester Úr!

A Civil Elkötelezettség Mozgalom arra kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés törvény (544/2001) értelmében, tájékoztassa a város magyar lakosságát arról, hogy miért nem kerültek magyar nyelvű közhasznú és tájékoztató jellegű feliratok a Hivatal által fenntartott és nemrég megnyitott munkaponton, amely a Tudor Vladimirescu negyedben található, valamint arról, hogy ebben az irodában dolgozó és a lakossággal kapcsolatba kerülő összes alkalmazott miért nem tud válaszolni a magyar adófizetők nyelvén. A munkaponton található egynyelvű táblákról már többször írt, tájékoztatott a helyi média és a helyi tanácsosok egy része jelezte ezt a hiányosságot a Polgármesteri Hivatal fele, ennek ellenére semmilyen változás nem történt, továbbra sincsenek magyar nyelvű feliratok a fent említett munkaponton.

A Civil Elkötelezettség Mozgalom arra szeretne választ kapni, hogy miért nem készültek el a magyar feliratok az iroda átadásakor, miért helyezték ki az egynyelvű táblákat olyan helyekre ahova fizikailag képtelenség még egy táblát kihelyezni, tehát a magyar táblák nem kerülhetnek csak másodrendű helyekre az egynyelvű táblák jelenlegi elhelyezése miatt. A gazdasági válság miatt sokkal gazdaságosabb lett volna ha a jelenlegi táblák, közérdekű információkat tartalmazó feliratok, kétnyelvű feliratokat tartalmaztak volna, ugyanis nem szerencsés a magyar nyelvű táblák miatt újabbakat rendelni és azok elkészítését kifizettetni az adófizető állampolgárokkal.
Az iroda homlokzata valamint az irodán belül elhelyezett egynyelvű táblák diszkriminálják a város magyar lakosságát. Természetesen találhatóak magyar feliratok a munkaponton olyanok, amelyek tájékoztató értéke nulla és elképzelhető, hogy azzal a céllal készültek, hogy egy ál és hamis kétnyelvűséget suggaljanak. Ez a fajta kétnyelvűség nem felel meg a törvény által megfogalmazottaknak amelyek alapján a közérdekű információkat kötelező két nyelven kitenni.

Ezúton arra kérnénk a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyilatkozataiban ne említse azt a tényt, hogy a munkaponton a hét napjai valamint a Marosvásárhely szó magyarul szerepelnek, mert ezek semmilyen hasznos és közérdekű információt nem tartalmaznak valamint arra sem lehet hivatkozni, hogy csupán emberi mulasztásról, feledékenységről lenne szó, ugyanis a város számos hivatalában hasonló egynyelvű feliratozás található. A Civil Elkötelezettség Mozgalom véleménye szerint a magyar nyelvű közérdekű információkat tartalmazó feliratok, táblák szándékosan nem kerülnek fel a hivatalok falaira. A Városháza kétnyelvűsége nem jellemző a város más közigazgatási intézményeire, csupán egy hamis képet próbál nyújtani a város lakossága fele. Rengeteg olyan épület található, amelyek közpénzből működnek, és amelyekben a magyar nyelv még elvétve sem fordul elő. Ezek a hiányosságok nem lehetnek véletlenek, ezek mögött egy világosan kimutatható szándék áll, amely a város egynyelvűségét szeretné megerősíteni és fenntartani.

A magyar nyelvű ügyintézés hiánya egy nagyon súlyos és diszkrimináló jelenség és teljes mértékben megszegi a magyar anyanyelvű lakosok nyelvhasználatára vonatkozó törvényeket. A közigazgatási hivatalokban dolgozó hivatalnokok többsége nem beszéli a magyar nyelvet ezáltal a magyar lakosok nem élhetnek az anyanyelvhasználatra vonatkozó jogukkal, amelyet számos törvény és Európai Uniós Egyezmény és Karta előír.
Maros Megye előljárói gyakran nyilatkozzák azt, hogy erre a városra a „ megértés, harmónia, békés egymás melett élés” jellemző. A Tudor Vladimirescu negyedben megnyitott munkapont valamint számos más hivatal ügyintézése nem tükrözi sem a megértést sem a harmóniát, ugyanis azok az emberek, akiknek nyelvét nem jelenítik meg és nem beszélik a közigazgatási intézményekben, nem élhetnek harmóniában sem önmagukkal sem a környezetükkel, a békés egymás mellett élés mindenki számára egyenlő esélyeket kellene biztosítania. Kérjük, hogy a toleranciát és a fent említett békét ne csupán nyilatkozatok formájában valósítsák meg, hanem váljon a mindennapi életünk részévé, ahol minden egyes adófiezető állampolgár azt érezheti, hogy tiszteletben tartják jogait és emberi méltóságát, függetlenül etnikai hovatartozásától.

Tisztelettel kérjük, hogy a nyílt levelünkben felsorolt hiányosságok megoldásáról, minél előbb tájéjoztassa a város lakosságát.

Civil Elkötelezettség Mozgalom

Marosvásárhely, 2009. február 13.

admin
 

>