Nyílt levél az erdélyi magyar politikusoknak- ALÁÍRÁSGYŰJTÉS

„(…) adjátok vissza a szónak erkölcsi tartalmát, nemzeti súlyát és emberi hitelét. Gondoljatok arra, hogy vizsgán álltok a népünk előtt és az erdélyi magyarság történelme rajtatok keresztül azt a nemzedéket fogja megmérni, amely ma a legnagyobb felelősséggel tartozik népünknek„
Tamási Áron, 1937.

Több mint hetven esztendővel ezelőtt, a maihoz hasonlóan vészterhes időkben, a nemzeti közössége iránt felelősséget vállaló magyar írástudó a fenti szavakkal fordult a marosvásárhelyi találkozóra összesereglett erdélyi magyar közélethez és politikához.

Üzenete ma is időszerű. Napjainkban Erdélyben a magyarság újabb térvesztése zajlik. Korábban súlyos áron megszerzett jogok és lehetőségek csorbulnak, a román nemzeti összefogás révén megteremtődött alkotmányozó parlamenti többség a magyar érdekképviselet számára hátrányos és végzetes közigazgatási átszervezési tervekkel és választójogi törvénymódosításokkal fenyeget.

Történik mindez az erdélyi magyarságot is emésztő pénzügyi világválság idején, amikor a szintén súlyos létbizonytalanságban tengődő magyarországi társadalomban csekély a készség és képesség a nemzeti szolidaritásra, amikor az összeomlás határára érkezett magyar állam cselekvésképtelen a kárpát-medencei magyarság védelmében, amikor az Európai Unió és a nagyvilág is cserbenhagyni látszik a jogegyenlőségért békésen küzdő nemzeti kisebbségi közösségeket. A baljós körülmények nem csökkentik, hanem növelik a politikusok felelősségét.

Ilyen körülmények között a közelgő európai parlamenti választás fordulópontja lesz az erdélyi magyar politikának. Ha folytatódik a kirekesztő és öncélú pártpolitikai versengés, akkor a választások újabb kudarcélményt, újabb vereséget hoznak az erdélyi magyarságnak. A demokratikus erdélyi magyar nemzeti összefogás viszont erőt és hitet adhat az erdélyi magyarságnak, növelheti szavazóerejét és nem utolsó sorban, megfelelő válasz lehet a román politika összefogási képességére.

Az erdélyi magyar politikai alakulatoknak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek és a Magyar Polgári Pártnak jelen helyzetben minden túlzás nélkül történelmi felelőssége van.

E két magyar politikai erő választási szövetségének az európai parlamenti választásokon semminemű jogi vagy politikai akadálya, hátránya vagy kockázata nincs. A Felek már megtették az első lépést a Magyar Nemzeti Összefogás Listájában testet öltő választási szövetségük irányába: mindketten ajánlják és elfogadják Tőkés László püspököt listavezetőnek.

Kérjük hát a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Magyar Polgári Pártot, mihamarabb tegyék meg a második lépést is: az európai parlamenti választásokra vonatkozó törvény szerint lépjenek koalícióra, hozzák létre választási szövetségüket, és ezáltal teremtsék meg a romániai magyarság részéről megnyilvánuló legszélesebb politikai támogatás jogi keretét.

Kérjük ezt Tamási Áron üzenetének szellemében és közösen vallott felelősségünk jegyében,

2009 február hónap 9. napján

Kezdeményező aláírók:

– Böjte Csaba atya
– Dr. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek
– Gergely István, nyugalmazott csiksomlyói plébános
– Boros Károly, felcsíki főesperes
– Hegyi Sándor, református lelkipásztor
– Csoóri Sándor, író
– Szűrös Mátyás, volt köztársasági elnök
– Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
– Raffay Ernő, történész
– Vízi E. Szilveszter, akadémikus
– Lászlófy Pál, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke
– Haáz Sándor, zenetanár
– Komoróczy György, nyelvművelő, közíró
– Vetró András, szobrászművész
– Erős Zsolt, Magyarország vezető expedíciós hegymászója

Aláírásával ön is kifejezheti egyetértését a fenti levéllel:
http://erdely.ma/alairas.php?al_id=2

admin
 

>